3D Product Architect Veri Sayfası

3D Product Architect

Bulut  tabanlı  3DEXPERIENCE® platformunda  yer  alan  3D  Product  Architect,  çoklu  CAD  ürün  yapılarını  tek  bir  bağlamda  oluşturup değiştirmenizi ve keşfetmenizi; böylece tasarımın ve tasarım değişikliklerinin daha anlaşılır olmasını sağlayan tarayıcı tabanlı bir çözümdür. Tasarımların, tasarım varyasyonlarının ve önerilen değişikliklerin incelemesini ve dijital modellerini paydaşların evrensel olarak erişimine sunarak tasarım yinelemelerini azaltmanıza yardımcı olur.

Paylaş