Tasarımdan Üretime Eksiksiz ve Entegre Bir Süreç Benimseyin

Bu beş bölümlü seride, entegre tasarımın ve üretimin tasarımcıların ve mühendislerin her gün karşılaştıkları zorlukları (geliştirme ekiplerinin birden fazla konuma yayılmasından ekiplerin birbirleri ile etkileşime girmeden araçları kullanırken karşılaştıkları iletişim engellerine kadar) aşmalarına nasıl yardımcı olduğu ele alınmaktadır.

Bu eKitap serisini indirin ve aşağıdakileri nasıl başaracağınızı keşfedin:

  • Tasarım ve üretim ekiplerinizin eş zamanlı çalışmasını ve sorunsuz iletişim kurmasını sağlama
  • Modele dayalı tanım ile üretime gönderme sürecini hızlandırma
  • Üretim maliyetlerini azaltacak daha iyi tasarım kararları alma
  • Maliyet faktörlerini daha iyi kavrayarak kârlılığı artırma
  • Etkileyici destek malzemeleri geliştirme