CAD/CAM Entegrasyonu: Ürün Geliştirme Sürecinizi Önemli Oranda Geliştirin

Ürün geliştirmenin tarihine bakıldığında, bu sürecin iki alt sürece ayrıldığı görülür: ürün tasarlama ve tasarlanan ürünü üretme. Birbirinden ayrı, entegre olmayan CAD (tasarım) ve CAM (üretim) araçlarının ürün geliştirme süreçlerinde kullanılması, tasarım ve üretim arasında iletişim kurulmasını engeller ve özellikle tasarım değişikliklerinin gerekli olduğu ya da üretilebilirlik aksaklıklarının ortaya çıktığı durumlarda maliyet, zaman ve kalite sorunlarına neden olur.

Entegre CAD/CAM çözümü kullanarak tasarım ve üretim arasında geleneksel hale gelmiş kopukluktan doğan sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Entegre CAD/CAM platformuyla döngü sürelerini azaltabilir, maliyetleri kontrol edebilir, kaliteyi geliştirebilir ve bir yandan da ürün tasarımı ve üretim personeli arasında iş birliğini güçlendirebilirsiniz.