3. Bölüm: Üretilebilirliği Doğrulama

Bir tasarımın teknik özellikleri tam olarak karşıladığı ve mühendislerin yenilikçi özellikler geliştirdiği, tüm kalite hedeflerini karşıladığı ve tasarımı planlanan zamandan önce üretim ekibine sunduğu durumlarda dahi tasarım üretilebilir nitelikte değilse başarılı olmayabilir.