4. Bölüm: Eş Zamanlı Mühendislik ve Üretim Olanağının Sağlanması

Mühendislik ve üretim ekipleri arasındaki etkin iş birliği sayesinde ürünler daha verimli bir şekilde tasarlanıp üretilir ve daha az hata ve darboğazla karşılaşılır. Bu da her projede zaman ve para tasarrufu sağlar.