FEA İle İlgili Yanlış Fikirler, Üreticilere Pahalıya Mal Oluyor

Sonlu eleman analizi (FEA) paketleri başından beri karmaşık, zahmetli ve anlaşılması zor olmuştur. Günümüzde FEA daha entegre oldu ve kullanımı daha kolay hale geldi ancak eski fikirlerin değişmesi zaman alıyor.

Birçok şirket FEA'nın kullanımının zor olduğuna, doktora düzeyinde bilgi gerektirdiğine ve ürün geliştirmeyi yavaşlattığına inanmaya devam ediyor. Bu yanlış fikirler, ticari büyümeyi güçlendirip sürdüren yenilik, çeviklik, üretkenlik, esneklik ve kâr marjlarında kayba neden oluyor.

Bu makale, neden FEA'ya ilişkin eski fikirleri bir kenara bırakıp SOLIDWORKS ve SIMULIA'nın entegre simülasyon araçlarından yararlanmanız gerektiğini açıklıyor. Modern simülasyon araçlarının aşağıdakileri yapmanızı nasıl sağlayacağını öğrenin:

  • Yenilikçi, yüksek kaliteli, sorunsuz ürünleri rakiplerden daha hızlı ve daha düşük maliyetle pazara sunma.
  • Çok sayıda fiziksel prototip oluşturmak yerine tasarım konseptlerini yazılımla doğrulama ve yineleme.
  • Katmanlı üretim gibi yeni üretim yöntemlerinin uygunluğunu keşfetme.
  • Kaliteden ödün vermeden zaman ve maliyet tasarrufları sağlamak için entegre araçları kullanma.

FEA ile ilgili yanlış fikirlerden kurtulmak ve Litens Automotive gibi şirketlerin SOLIDWORKS Simulation ile nasıl zaman kazandığını ve prototip oluşturma maliyetlerinden nasıl milyonlarca dolar tasarruf sağladığını öğrenmek için makaleyi okuyun.