Daha Bilinçli Mühendislik Kararları Almaya Yönelik Rehber

Üreticilerin yaklaşık yarısı (%44) tasarım kararlarının daha zor hale geldiğini söylüyor. Mühendislik başlı başına zor bir alan; buna bir de COVID-19'un getirdiği ekonomik sonuçlar eklendiğinde az kaynağa sahip mühendislerin sorumluluğu daha da artacak gibi görünüyor.

İşlerin aksamaması gerekir; mühendislerin işlerini etkili bir şekilde tamamlayabilmesi için sorunları daha hızlı çözmek üzere güçlü araçlarla donatılmaları gerekir. Bu raporda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere başta bulut özellikli analiz olmak üzere simülasyon, mutlaka sahip olunması gereken bir araçtır. Bulut ortamında simülasyon kullanıcıları şunları bildiriyor:

  • %71'i daha fazla bilgi işlem gücü/daha hızlı çözümleyici elde etti
  • %50'si mühendislerin bilgisayarlarında yer açtı
  • %42'si uzmanlara daha kolay erişim elde etti
  • %42'si daha kolay iş birliği yapıyor
  • %42'si donanım sahip olma ve bakım maliyetlerini azalttı