EE Üreticileri, Sorunları Fırsata Çeviriyor

Günümüzde endüstriyel ekipman (EE) üreticileri, pazar segmentasyonunun ve uzmanlaşmanın giderek hızlanması nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Yeni teknolojilerin ortaya çıkması ve uzmanlaşmanın artması, üreticiler üzerinde daha karmaşık elektromekanik sistemleri her zamankinden daha hızlı ve daha uygun maliyetli biçimde üretebilmek için otomasyondan faydalanma konusunda bir rekabet baskısı oluşturuyor.

EE üreticilerinin akıllı, entegre ürün geliştirme ve üretim araçlarına yatırım yaparak bu sorunları nasıl fırsata çevirebileceğini öğrenmek için bu eKitabı okuyun.

SOLIDWORKS Çözümlerini uygulamanın bu şirketlere aşağıdaki hususlarda nasıl yardımcı olduğunu öğrenin: 

  • Global ölçekte ve daha verimli biçimde iş birliği yapma
  • Daha yenilikçi ekipmanlar ve süreçler geliştirme
  • Toplu özelleştirme ve "tek bir ürün üretme" yaklaşımını benimseme
  • Yeni iş modelleri ve pazar fırsatları tanımlama

SOLIDWORKS ürün geliştirme araçlarının otomasyonu ve üretkenliği artırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için eKitabı okuyun.