Endüstriyel Ekipmanlar İçin Model Tabanlı Tanım

Pek çok Endüstriyel Ekipman tasarımcısı için 2D Teknik Resimler, ürün bilgilerini tedarikçi ve müşterilere aktarma mekanizmasıdır. Söz konusu 2D teknik resimlerin oluşturulması ve bakımı pahalı ve zaman alıcı olabilir. Bunlar genellikle yorumlama hatalarına da açıktır. SOLIDWORKS MBD, hem bağımsız parçalar hem de karmaşık kurulumlar için 3D Ürün İmalat Bilgilerinin tanımlanmasına, düzenlenmesine ve yayınlanmasına yardımcı olur.