Bulutta Ürün Geliştirme

Bulut, kurumlar arası iş birliği için bir entegrasyon omurgası olarak hizmet sunarak, karar alma sürecini geliştirmek için verilerin dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir yerine iletilmesini sağlar.