Project Planner Datasheet

Project Planner Veri Sayfası

Ekiplerin görevleri paylaşarak ve çıktıları, bağımlılıkları ve önemli dönüm noktalarını tanımlayarak proje durumunu gerçek zamanlı olarak planlamasına ve izlemesine olanak tanıyın. Ekip üyelerinin her yerden, her zaman ve her cihazda etkin şekilde iş birliği yapmalarını sağlayın.

Paylaş