3DEXPERIENCE Platformunda verilerin güvenliğini sağlama, verilere erişme ve veri paylaşma

Bu videoyu izleyin ve ekip üyelerinin verilere eşzamanlı olarak erişip kullanmasını sağlayarak şirket faaliyetlerini hızlandıracak bir dijital sistem oluşturmak üzere 3DEXPERIENCE Platformunda İş Birliği Alanları oluşturmayı öğrenin.

Aşağıdaki videoyu izleyin  |  Sonraki Demo  |  Tüm Demolar  |  Hemen Deneyin

Paylaş