SOLIDWORKS Elektrik Şeması: Daha İyi Sistemlerin Daha Hızlı Tasarlanması

Güçlü şematik oluşturma araçlarıyla, tasarımcılar genel amaçlı CAD sistemlerinden daha verimli çalışırlar ve zaman tasarrufu sağlayan araçlar, işin daha hızlı yapılmasına yardımcı olur. Güçlü proje yönetim araçları, birçok ayrı proje belgesinin oluşturulması, güncellenmesi ve kontrol edilmesi için zaman alıcı ve hata oluşmasına açık süreçleri otomatik hale getirir.

Bir projenin bir alanında yapılan herhangi bir değişiklik diğer tüm ilgili alanlara yansıtılacaktır. Örneğin, alternatif bir parça için bir şema üzerinde bir geçiş kullanılırsa malzeme listesi, kablolama listesi veya diğer belgelerdeki herhangi bir geçiş, değişikliği yansıtacaktır.