Step Up to Simulation Üçüncü Bölüm: Tasarım İş Akışınıza Gelişmiş Sanal Test Özellikleri Ekleme

Özel simülasyon özellikleri, ürün tasarımlarınız hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Plastik parça tasarımcıları için tasarım aşamasında parçaları optimize etme ve parçaların üretim için uygun olup olmadığını anlama olanağı, sadece hayal kırıklığını ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda hatalı plastik parçalar nedeniyle binlerce Lira kaybetmenizi de önler. Sıvı veya gaz akışının ürününüz üzerindeki gerçek etkisini belirlemeniz gereken durumlarda CFD, ürününüzün amaçlandığı şekilde performans gösterip göstermeyeceğini ve tasarımın başarısız olup olmayacağını belirlemenize yardımcı olacak bilgiler sağlar.

Plastik parça tasarımına eş zamanlı mühendislik yaklaşımı getirmek için sanal prototip oluşturmayı nasıl kullanabileceğinizi ve tasarım sırasında ürünleri optimize etmek için akıllı mühendislik kararları almak üzere CFD bilgilerini nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için bu eKitap serisinin üçüncü bölümünü indirin.