SOLIDWORKS Manage 2020'deki Yenilikler - Süreç Yönetimindeki İyileştirmeler

"İçerik" ve "kullanıldığı yer" gibi ilgili dosyalar, SOLIDWORKS Manage'da bir sürece kolayca eklenebilir. SOLIDWORKS Manage 2020 sayesinde ilgili kayıtlar kütüphaneler, malzeme listeleri, PDM ve fazlası gibi farklı nesnelerde depolansa bile tek seferde eklenebilir. Riskler, proje sorunları ve ürün gereksinimleri gibi özel nesneler de bir sürece eklenebilir. Böylece kaldırma işlemleri otomatik hale gelebilir. SOLIDWORKS Manage 2020, seçilen kayıtların aynı süreç boyunca benzersiz bir yol takip edebilmesi için alt öğe süreçlerini kullanıma sunar. Ana öğe - alt öğe ilişkisi, ilgili süreçleri kolayca bulabilmeniz için kaydedilir.

Paylaş