1. SOLIDWORKS
 2. Gizlilik Politikası

DS SOLIDWORKS Gizlilik Politikası

Genel merkezi 175 Wyman Street, Waltham Massachusetts 02451, ABD adresinde bulunan bir Delaware Corporation olan Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (bundan böyle "DS SolidWorks" olarak anılacaktır), DS SolidWorks web sitelerine ("Siteler") göz atan kişilerin  Kişisel Verileri de dahil olmak üzere, işleri doğrultusunda Kişisel Veriler (aşağıda açıklanmıştır) işler.

Bu "Gizlilik Politikasının" amacı, DS SolidWorks tarafından Kişisel Verilerin toplandığı tüm kişileri ("Siz" veya "Sizin") DS SolidWorks'ün bu Kişisel Verileri nasıl toplayıp kullandığına ve sizin bunların kullanımını nasıl kontrol edebileceğinize dair bilgilendirmektir.

1. BU GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

Bu Gizlilik Politikası, Sitelerde veya Siteler aracılığıyla toplanan Kişisel Veriler de dahil olmak üzere Sizin Kişisel Verilerinizin korunmasına ilişkin prensipleri ve kuralları belirler.

DS SolidWorks, Kişisel Verileri çevrimiçi (ürün kaydı ve etkinleştirme sırasında ve e-posta yoluyla dahil) ve çevrimdışı olarak toplar ve bu Gizlilik Politikası, toplama veya işleme yöntemleri ne olursa olsun geçerlidir.

Kişisel veriler ("Kişisel Veriler"), tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişiyle ilgili her türlü bilgiyi ifade eder.  Tanımlanabilir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir kimlik numarasına veya kişiye özel bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunularak tanımlanabilen kişidir.

Kişisel Olmayan Veri, bir kişinin tanımlanmasıyla sonuçlanmayan her türlü bilgi anlamına gelir.

Siteleri ziyaret edenler ve kullananlar için:  Sitelerden her biri,  yine her  bir Sitede bulunan ve bu Gizlilik Politikasına dahil edilen Kullanım Şartlarına tabidir. Siteleri kullanımınız ve Siteler üzerinde sunduğunuz her türlü Kişisel Veri bu Gizlilik Politikasının ve ilgili Kullanım Şartlarının hükümlerine tabidir.

Ancak, SOLIDWORKS Apps for Kids ürün ve hizmetlerinin çocuklara yönelik tüketici ürünleri olduğunu ve bunların SOLIDWORKS Apps for Kids sitelerinde bulunabilecek ayrı bir gizlilik politikasına tabi olduğunu lütfen unutmayın.

2. TOPLANAN VERİLER

a. Ziyaretçiler

Ziyaretçiler, bir Siteyi o Siteye kaydolmadan ziyaret eden kişilerdir. Ziyaretçilerden toplanan Kişisel Veriler şunları içerebilir:

 • IP  ve/veya MAC adresi;
 • Tanımlama Bilgileri (Bölüm 10'da açıklandığı gibi) ve
 • aşağıda listelenen amaçlar doğrultusunda alakalı olabilecek diğer her türlü Kişisel Veriler.

b. Kullanıcılar

Aşağıda listelenen amaçlar doğrultusunda Kullanıcılardan toplanan Kişisel Veriler (Siteleri ziyaret edenler ve   Siteye bilgilerini girenler dahil) şunları içerebilir:

 • unvan;
 • ad ve soyadı;
 • posta adresi;
 • e-posta adresi;
 • telefon numaraları;
 • oturum açma kimliği ve parolası;
 • üniversite, derece ve alınan dersler;
 • kurum türü (şirket, okul, üniversite vb.), kurum adı, kurumun büyüklüğü, departman ve iş unvanı;
 • sektör ve alt sektörler;
 • satın alınanların gönderildiği kişiler;
 • finansal veriler (kredi kartı numarası ve son kullanım tarihi, kart sahibinin adı ve adresi);
 • IP ve/veya MAC adresi;
 • Tanımlama Bilgileri (Bölüm 10'da açıklandığı gibi) ve
 • aşağıda listelenen amaçlar doğrultusunda alakalı olabilecek diğer her türlü Kişisel Veriler.

Ancak her durumda, toplanan Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te tarif edilen amaçlar doğrultusunda gerekli olan verilerle sınırlıdır.

Siteleri ziyaret edenler ve kullananlar için: DS SolidWorks, bir Sitenin belirli işlev ve özelliklerini kullanabilmeniz için sizden ilgili Siteyi  ziyaret ederken veya kullanırken belirli Kişisel Verileri sunmanızı ister. Kişisel Verilerinizin bir kısmını veya tamamını vermek veya vermemekte özgürsünüz. Ancak Kişisel Verilerinizin tamamını veya bir kısmını sunmamayı tercih etmeniz halinde, Bölüm 4'te belirtilen amaçlara ulaşılamayabilir ya da tam anlamıyla ulaşılamayabilir, Sitelerin bazı alanları ve işlevleri olması gerektiği gibi işlemeyebilir ve/veya Siteler üzerinde yer alan belirli sayfalara erişiminiz reddedilebilir. Özellikle de Siteler üzerinden yazılım lisansı ya da diğer ürün veya hizmetleri satın almanıza yetki verilmez.

3. ÇOCUKLARLA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

DS SolidWorks ürünleri (ayrı bir gizlilik politikasına tabi olan SOLIDWORKS Apps for Kids dışında), 13 yaşın altındaki çocuklara pazarlanmaz ve DS SolidWorks 13 yaşın altındaki çocuklardan bilinçli olarak Kişisel Veri toplamaz veya bu Kişisel Verileri saklamaz. Buna ek olarak DS SolidWorks, yerel veri koruma yasaları izin vermedikçe 13, 14 ve 15 yaşındaki kişilerin Kişisel Verilerini toplamayacak veya saklamayacaktır ya da bu kişilere e-posta yoluyla pazarlama iletileri göndermeyecektir.

Belirli DS SolidWorks ürünleri ve hizmetleri, çocukların kullanımına uygun olabilir ancak bu durumda, yerel veri koruma yasaları çerçevesinde reşit olmayan çocukların DS SolidWorks hesabı oluşturmadan veya bir ürünü kaydetmeden önce ebeveynlerinden veya vasilerinden izin almaları zorunludur. Öğretmenler ile okul yöneticileri, ebeveyn ve vasi yerine hareket edebilir ve çocuklardan Kişisel Verilerin toplanmasına izin verebilir (okulların bunu yapmak için mutlaka ebeveynlerden veya vasilerden izin alınmış olmasını sağlamaları gerekir).

Ebeveynler veya vasiler, kendi onayları ya da öğretmen veya okul yöneticisinin onayı olmadan çocuklarının DS SolidWorks'e Kişisel Veri sunduğunu öğrenirse privacy@solidworks.com adresine e-posta göndererek DS SolidWorks'ten bu Kişisel Verileri silmesini ve çocuğun hesabının sonlandırılmasını isteyebilir.

DS SolidWorks, yerel veri koruma yasaları çerçevesinde reşit olmayan bir çocuktan ebeveynin veya vasinin izni olmaksızın Kişisel Veriler toplandığını fark ederse söz konusu veri işleme için ebeveynin veya vasinin iznini almak ya da anılan Kişisel Verileri kaldırmak ve çocuğun hesabını sonlandırmak üzere önlemler alacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AMAÇLAR VE YASAL DAYANAKLAR

İster ziyaretçi ister kullanıcı olun, DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi aşağıdaki yasal dayanaklarla ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda toplar ve kullanır:

 • Yasaların gerektirdiği durumlarda (ör. Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn veya Norveç'te ikamet ediyorsanız) ön onayınıza dayanan işleme faaliyetleri:
  • Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek ve
  • Bize bilgi vermiş olabileceğinizi fark etmek ve aynı bilgileri tekrar sunmak zorunda kalmamanızı sağlamak.
  • DS SolidWorks'ün meşru menfaatine dayanan işleme faaliyetleri:
  • DS SolidWorks'ün anketleri yönetmesine izin vermek.

Ayrıca, bir kullanıcıysanız DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi aşağıdaki yasal dayanaklarla ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda toplar:

 • Yasaların gerektirdiği durumlarda (ör. Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn veya Norveç'te ikamet ediyorsanız) ön onayınıza dayanan işleme faaliyetleri:
  • DS SolidWorks ya da DS SolidWorks ile ilişkili bir üçüncü taraftan DS SolidWorks ile DS SolidWorks ürün ve hizmetleri hakkında bilgi talep etmenize veya almanıza olanak sağlamak;
  • İhtiyaçlarınızı ve ilgilendiğiniz şeyleri belirlemek ve Size en uygun ürün ve/veya hizmetleri sunmak;
  • DS SolidWorks'ün  pazarlama faaliyetlerini yönetmesine olanak sağlamak;
  • Bir seminer, web semineri veya etkinliğe kayıt olmanıza olanak sağlamak ve
  • Bir yarışmaya katılmanıza olanak sağlamak.
  • Bir kullanıcı profili oluşturmanıza olanak sağlamak.  DS SolidWorks Size, kendi Sitelerini (forumlar, bloglar ve ağlar dahil) ve bir kullanıcı profili oluşturmanızı ve kaydolmanızı gerektiren DS SolidWorks ürün ve hizmetlerini kullanma olanağı sağlar. Kullanıcı profilleri, adınız, fotoğrafınız, sosyal medya hesaplarınız, posta adresiniz veya e-posta adresiniz ya da bunlardan her ikisi, telefon numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, becerileriniz ve şirketinizle ilgili temel bilgiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer kullanıcılara hakkınızdaki kişisel bilgileri görüntüleme seçeneği sunar. Bu profiller tek bir Site ile ilgili olabilir ya da DS SolidWorks ürün ve hizmetlerine veya her ikisine birden erişmenize izin verebilir.

   İlgili bilgiler sosyal ağların kendi veri tabanlarındaki bilgilerle eşleştiğinde DS SolidWorks, Size daha fazla alakalı bilgi gösterebilmek amacıyla, sağlaması yapılmış bir kullanıcı Kimliği gibi kesinlikle gerekli olan bazı Kişisel Verileri üçüncü taraflarca işletilen sosyal ağlar veya diğer web tekliflerine (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram veya Google gibi) sunabilir.
 • DS SolidWorks'ün meşru menfaatine dayanan işleme faaliyetleri:
  • Halihazırda DS SolidWorks ürün ve hizmetlerini kullanıyorsanız DS SolidWorks'ün kendi benzer mal ve ürünlerine ilişkin pazarlama faaliyetlerini yönetmesine olanak sağlamak;
  • İlgili ihracat yasaları, ticari yaptırımlar  ve sınırlama olmaksızın Avrupa Birliği ve üye devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ambargolar ile ilgili DS SolidWorks yükümlülüklerini yönetmek. Buna şunlar dâhil olabilir: (i) bu Politikada belirtilen her türlü kullanıcı kayıt verileri ile Sizin kimliğinizle ilgili sunmuş olduğunuz diğer bilgilerin geçerli yaptırıma tabi taraflar listeleriyle otomatik bir şekilde karşılaştırılarak kontrol edilmesi, (ii) bir yaptırıma tabi taraflar listesi her güncellendiğinde veya Siz bilgilerinizi güncellediğinizde söz konusu kontrollerin düzenli olarak tekrarlanması, (iii) olası bir eşleşme olduğunda DS SolidWorks hizmet ve sistemlerine erişimin bloke edilmesi ve (iv) olası bir eşleşme olduğunda kimliğinizi teyit etmek için Sizinle irtibata geçilmesi ve
  • 3DS  Korsanlıkla Mücadele ve Uyumluluk programını yönetmek.
 • Bir sözleşmenin ifasına dayanan işleme faaliyetleri:
  • Siteleri kişiye özel ve etkileşimli olarak kullanabilmenizi sağlamak;
  • Özel belgeler ve teknik yardım almak üzere bir hesap açıp bu hesabı kullanmanızı sağlamak;
  • Site tarafından sunulan tüm özellik ve seçeneklere erişmek;
  • Sitelerin diğer kullanıcılarıyla bilgi alışverişi yapabilmenizi sağlamak;
  • DS SolidWorks'ün satış fırsatları, ticari teklifler, satın alma, sözleşmeler, siparişler ve faturalar dâhil olmak üzere konuşmaya dayalı verileri (ör. sohbet, e-posta ve sesli mesajlaşma verilerini) de kapsayabilecek olan iş ilişkilerini yönetmesine olanak sağlamak;
  • Size ticari hizmet veya destek hizmeti sunmak;
  • Yazılım lisansları  ya da ürün veya hizmetler satın alabilmenize, yazılım indirebilmenize ve/veya yazılımı lisansı kaydı oluşturabilmenize olanak sağlamak ve
  • DS SolidWorks ürün ve hizmetlerine ilişkin eğitiminizi ve/veya sertifikasyonunuzu yönetmek. DS SolidWorks ayrıca, bu bilgileri kullanıcılara sunabilmek amacıyla kullanıcıların öğrenme sürecini de izleyebilir.

Genel olarak, onay gerekmeyen durumlarda, ilgili iş ilişkisi için gerekli olan pazarlamayla alakasız iletişimlerden vazgeçmeniz mümkün değildir. DS SolidWorks, pazarlama ile ilgili iletişimler (ör. e-postalar ve telefon görüşmeleri) konusunda (i) yasal olarak gerekli olduğunda, Size bu tür iletişimleri yalnızca Siz önceden talep etmiş iseniz gönderir ve (ii) Size DS SolidWorks'ten pazarlama ile ilgili daha fazla iletişim almaktan vazgeçme fırsatı sunar.

DS SolidWorks tarafından düzenlenen bir etkinliğe kaydolduğunuzda, DS SolidWorks iletişim ve fikir alışverişi amacıyla adınızı, şirketinizi ve e-posta adresinizi aynı etkinliğin diğer katılımcıları ve sponsorları ile paylaşabilir. Ayrıca DS SolidWorks, etkinlik boyunca yalnızca özel beslenme gereksinimleri ya da engellilik durumları olan kişileri belirlemek ve onlarla gerektiği şekilde ilgilenmek amacıyla Sizden sağlığınızla ilgili bilgi sunmanızı isteyebilir.

İlgili yerel yasaya tabi olmak üzere, e-posta adresi gibi ancak bununla sınırlı olmayan Kişisel Veriler sunduğunuzda DS SolidWorks ile onun iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının ("3DS Grubu Şirketleri") Size ticari veya pazarlamayla ilgili yazışmaları göndermeleri için diğer ilgili Kişisel Veriler ile birlikte söz konusu Kişisel Verileri kullanmasına işbu vesileyle açıkça izin vermiş olursunuz. DS SolidWorks ayrıca e-posta adresinizi idari ve diğer pazarlama dışı amaçlar (örneğin, sitelerdeki önemli değişiklikler konusunda Size bildirimde bulunmak) için de kullanabilir. 3DS Korsanla Mücadele ve Uyumluluk programı kapsamında, 3DS Grup Şirketleri Kişisel Verilerinizi toplayabilir ve diğer işleme faaliyetleri aracılığıyla toplanan ilgili ilave Kişisel Veriler ile birlikte kullanabilir.

5. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizi gerektiğinden fazla süreyle saklamaz. Saklama süreleri, veri kategorilerine ve işleme faaliyetlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kişisel Verilerinizi yasaların izin verdiği şekilde veya onayınız dahilinde kullanırken, DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi (i) yalnızca yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek için gereken süre boyunca, (ii) Kişisel Verilerinizi kullanmaya ilişkin meşru bir menfaati bulunan durumlarda Siz DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi kullanmasına itiraz edene kadar veya (iii) onay vermiş olduğunuz durumlarda Siz onayınızı geri çekene kadar saklar. Ancak geçerli yasalar gereği DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi daha uzun süreyle saklaması gerekirse ya da hukuki iddiaları kanıtlamak veya bu tür iddialara karşı savunma yapmak için Kişisel Verilerinizin gerekli olduğu durumlarda, DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi ilgili saklama süresinin sonuna kadar veya söz konusu iddialar konusunda uzlaşmaya varılıncaya kadar saklayabilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Siteye Amerika Birleşik Devletleri dışında bir yerden erişiyorsanız Massachusetts yasalarına, ilgili Kullanım Şartlarına ve bu Gizlilik Politikası hükümlerine tabi olan Siteyi devamlı kullanımınız esnasında Kişisel Verilerinizi Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarıyor olabileceğinizi ve bu aktarıma onay verdiğinizi lütfen unutmayın.

Kişisel Verilerin  Avrupa Birliği'nden  Amerika Birleşik Devletleri'ne ve 3DS Grup Şirketlerinin bulunduğu ve Avrupa Komisyonu tarafından bir yeterlilik kararına tabi olmayan diğer ülkelere aktarımına ilişkin yeterli önlemleri sağlamak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme maddelerini veya Avrupa Birliği yasaları kapsamında başka yöntemler kullandığımızı lütfen unutmayın.

3DS Grup Şirketlerinin konumlarının bir listesi   https://www.3ds.com/about-3ds/world-presence/ adresinde mevcuttur.

7. ERİŞİM HAKKI, DÜZELTME HAKKI VE DİĞER HAKLAR

DS SolidWorks, toplanan Kişisel Verilerin bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla kullanılmasını ve bu Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için makul düzeyde çaba gösterecektir.

Kişisel Verilerinize erişme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini, tamamlanmasını, güncellenmesini ve silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. İşlemeye kısıtlama getirme hakkınız vardır.  Bunlara ek olarak DS SolidWorks'ün sakladığı Kişisel Verilerin bir nüshasını edinme hakkına da sahipsiniz. Kişisel Verilerinizin özel şekilde işlenmesine ilişkin itiraz hakkınız vardır. Ayrıca, veri taşınabilirliğine ilişkin hakkınız da olabilir.

Bir hesabınız bulunuyorsa haklarınızı Hesabınızda oturum açarak kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, haklarınızı privacy@solidworks.com adresine göndereceğiniz bir e-posta ile kullanabilirsiniz.

Geçerli yasa ve yönetmeliklerce izin veriliyor ise ve talebin kapsamına bağlı olarak DS SolidWorks, Kişisel Verilere erişme, bunları değiştirme ve silme işlemleriyle bağlantılı olarak oluşan masrafları karşılamak için makul bir ücret isteme hakkını saklı tutar. DS SolidWorks, ilgili yasa ve yönetmeliklerce tanımlanan sınırlı sayıda durumda Kişisel Verilere erişimi engelleyebilir.

8. VERİNİN ALICILARI

Kişisel Verileriniz, bu Gizlilik Politikasının 4. Bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda 3DS Grup Şirketlerinden birine ifşa edilebilir ve bu şirketlerden biri tarafından kullanılabilir.

DS SolidWorks'ün, DS SolidWorks tarafından yukarıdaki 4. Bölümde listelenen amaçlar doğrultusunda Kişisel Veriler sağlanan bir üçüncü tarafın ilgili Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikası hükümlerine veya geçerli yasalara uygun olmayan şekilde kullandığı veya ifşa ettiğini öğrenmesi durumunda DS SolidWorks, böyle bir kullanım veya ifşa durumunu önlemek veya durdurmak için makul önlemler alır.

DS SolidWorks'ün teknik nedenlerden ötürü (üçüncü tarafça sunulan barındırma hizmetleri gibi) veya DS SolidWorks'ün yasal menfaatlerini korumak için (şirket varlıklarının üçüncü bir şirkete satılması veya kontrol/hakimiyet durumunda bir değişiklik olması ya da DS SolidWorks'ün tamamen veya kısmen tasfiye edilmesi durumunda) ifşa etmenin gerekli olduğuna karar vermesi durumunda da DS SolidWorks, Kişisel Verileri üçüncü taraflara ifşa eder.

Ek olarak, DS SolidWorks, Dassault Systemes'in işleri doğrultusunda Kişisel Verilerinizi size atanan veya bulunduğunuz bölgede yer alan satıcıyla paylaşabilir. DS SolidWorks ve iş ortağı birlikte bir etkinliğe sponsor olduğunda veya birlikte bir pazarlama promosyonuna katıldığında ve siz de buna dahil olduğunuzda da DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizi iş ortakları ile paylaşabilir.

İlaveten, geçerli yasaların izin vermesi halinde DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizi bir parça modelinin üçüncü taraf tedarikçisi gibi, erişmek istediğiniz içeriğin sahibi olan bir üçüncü tarafla paylaşabilir. Bu içeriklere erişerek DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi içerik sahibine göndermesine onay verirsiniz ve Kişisel Verilerinizin içerik sahibi tarafından kendi gizlilik politikalarına göre işleneceğini kabul edersiniz.

Ayrıca DS SolidWorks, yasaların gerektirdiği  durumlarda veya DS SolidWorks'ün iyi niyetli bir şekilde ifşa işleminin yasal süreçle (örneğin; tutuklama müzekkeresi, mahkeme celbi veya başka bir mahkeme emri) uyumluluğu açısından ya da DS SolidWorks'ün,  DS SolidWorks  müşterilerinin veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak için gerekli olduğunu düşündüğü durumlarda Kişisel Verilerinizi ifşa edebilir.

Geçerli yasaların izin vermesi halinde DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizi Size özel pazarlama veya reklam tekliflerinde bulunmak için de üçüncü taraflarla paylaşabilir.

9. VERİ GÜVENLİĞİ

DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizin gizliliğini garanti altına almak ve bunların bozulmasını, hasar görmesini, imha edilmesini veya izni olmayan taraflara ifşa edilmesini engellemek için iletmeyi seçtiğiniz Kişisel Verilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamayı üstlenir.

DS SolidWorks, Kişisel Verileri kayıp, kötüye kullanım ve yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve imha durumlarından korumak amacıyla makul fiziksel, elektronik tedbirler ve usul tedbirleri bulundurur. Bu tedbirler kapsamında DS SolidWorks, aktarım sırasında Kişisel Verileri korumak ve aktarım hatalarını ya da üçüncü tarafların yetkisiz eylemlerini engellemek üzere tasarlanmış karmaşık bir teknolojiden yararlanır. Ancak DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi korumak için çaba gösterse de internet üzerinden veri aktarımı risklerinin kaçınılmaz olduğu göz önünde bulundurulduğunda DS SolidWorks, Kişisel Verilerin aktarılması sırasında DS SolidWorks'ün makul kontrolü dışında gerçekleşen hiçbir hataya karşı tam koruma sağlanacağını garanti edemez.

Kişisel Veriler gizli olabileceğinden bunlara erişim, görevlerini yerine getirebilmeleri için bu verileri bilmesi gereken 3DS Grup Şirketleri çalışanları, yüklenicileri, bayileri ve tedarikçileri ile sınırlıdır. Kişisel Verilerinize erişimi olan herkes gizliliği korumakla görevlidir ve bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezasına ve/veya diğer yaptırımlara maruz kalırlar.

Ancak Kişisel Verilerinize izinsiz erişilmesini engellemek için tedbirli davranmanız önemlidir. Parolanızın ve Hesabınızda görünen bilgilerin gizliliğini korumaktan Siz sorumlusunuz. Bu nedenle paylaşımlı bir bilgisayarı kullanmanız durumunda Oturumunuzu kapattığınızdan emin olmalısınız.

10. TANIMLAMA BİLGİLERİ

Sitelerde, Kişisel Veri toplayabilecek veya depolayabilecek tanımlama bilgileri ya da aynı veya benzer amaca hizmet eden başka teknolojiler (topluca "tanımlama bilgileri" olarak anılır) kullanılabilir. Tanımlama bilgileri, kullanıcıların Sitelerde gezinmesi ve Siteleri kullanması ile ilgili kişisel ve kişisel olmayan bilgileri kaydetmek için saklanan ve kullanılan metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri, gerek kalıcı (yani Siteyi daha sonra ziyaret ettiğinizde kullanılmak üzere Tarayıcınızı kapattıktan sonra kalan nitelikte), gerekse geçici (yani Tarayıcınızı kapattığınızda kaldırılan nitelikte) olabilir.

DS SolidWorks, tanımlama bilgilerini şu amaçlarla kullanabilir:

 • kullanıcı deneyiminizi geliştirmek; örneğin:
  • tek bir görev esnasında aynı bilgileri birkaç kez girmek zorunda kalmamanız için cihazınızı tanımak üzere bir hizmetin etkinleştirilmesi ve
  • daha önce kullanıcı adı ve parola sağladığınızın hatırlanması ve talep edilen her internet sitesi için bunu tekrarlamanızın gerekmemesi.
 • Sitelerdeki trafiği ve verileri şu amaçlarla analiz etmek:
  • Sitelerin kullanımını ve  Sitelerde gezinmeyi kolaylaştırmak ve Sitelerin yeterli yanıt süreleri sunabilmeleri için  yeterli kapasiteye sahip olmalarını sağlamak amacıyla Siteleri kaç kişinin kullandığını ölçmek ve
  • DS SolidWorks'ün Sitelerin işlevini ve performansını iyileştirebilmesi için DS SolidWorks'ün kullanıcıların Sitelerle nasıl etkileşim kurduğunu anlamasına yardımcı olmak.

DS SolidWorks kendi adına hizmetler gerçekleştirmek için üçüncü taraf hizmetlerini (Adobe Analytics, Google Analytics, Piwik, DART ve LinkedIn gibi), özellikle de şu amaçlarla kullanabilir:

 • tarama alışkanlıklarınızı analiz etmek ve  Sitelerin kitlesini ölçmek,
 • ilgilendiğiniz şeyleri analiz etmek ve size yönelik pazarlama veya reklamlar sunmak ve
 • sosyal ağlarda diğer kişilerle Sitelerdeki içerikleri paylaşabilmenizi sağlamak ve başkalarının Sizin nelere baktığınızı veya ne düşündüğünüzü bilmesini sağlamak (ör. Facebook'taki "Beğen" düğmesi gibi).

Böyle bir durumda, bu tür üçüncü taraf tedarikçiler tarafından sağlanan tanımlama bilgileri kullanılabilir ve depolanabilir. Bu tanımlama bilgilerinin oluşturduğu bilgileri aktarmakla, tanımlama bilgilerinin ayarları, coğrafi konumu belirlenmeden ve saklanmadan önce IP adreslerinin anonimleşmiş olmasını sağlar. Üçüncü taraf tedarikçilerimiz bu bilgileri, Siteyi nasıl kullandığınızı değerlendirerek, DS SolidWorks'ün ihtiyaçlarınıza uygun daha iyi hizmetler sunabilmesi için Site faaliyetleri konusunda raporlar derlemek ve Size ihtiyaçlarınıza uygun reklamlar göstermek için kullanırlar. Tanımlama bilgileri, IP adresinizi tutmakta oldukları başka bir veriyle ilişkilendirmez.

Sitelere göz attığınızda, tarayıcınızın ayarlarının izin vermesi halinde tanımlama bilgileri varsayılan olarak etkinleştirilir ve veriler yerel olarak cihazınızda depolanabilir veya cihazınızdan okunabilir. Sitelere farklı bir cihazdan ilk kez girdiğinizde tanımlama bilgilerinin kullanımı hakkında Size bir bildirimde bulunulur; DS SolidWorks, izninizi açıkça almadan hiçbir tanımlama bilgisi yüklemez. Tanımlama bilgilerinin bazılarını veya tamamını kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı tanımlama bilgilerini (web analiz hizmetleri için kullanılanlar dahil) reddedecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Ancak bunu yaparsanız Sitelerin bazı alanları ve unsurları düzgün çalışmayabilir ve/veya Sitelerin bazı kısımlarına veya hizmetlerine erişemeyebilirsiniz.

 Tercihlerinizi buradan ayarlayabilir ve tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

11. DS SOLIDWORKS TARAFINDAN KONTROL EDİLMEYEN WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Siteler, ilginizi çekebilecek üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar sunabilir.

DS SolidWorks üçüncü taraf web sitelerinin içeriği veya bu üçüncü tarafların uygulamaları üzerinde, toplayabilecekleri ve dolayısıyla DS SolidWorks'ün kontrolü altında olmayan Kişisel Verilerin korunmasıyla bağlantılı olarak bir denetime sahip değildir. Bu nedenle DS SolidWorks, üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden veya bu üçüncü tarafların Kişisel Verilerin korunmasıyla ilgili uygulamalarından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Dolayısıyla, bu üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik politikaları hakkında bilgi edinmek sizin sorumluluğunuzdadır.

12. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Her ne kadar Kişisel Verilerinizi korumak için makul düzeyde güvenlik tedbirini uygulamaya koymuş olsa da DS SolidWorks, Kişisel Verileri aktarmanın veya saklamanın tamamen güvenli bir yöntemi olmadığını kabul eder.

Ancak DS SolidWorks, Kişisel Verilerin gizliliğini sağlamayı taahhüt eder. Kişisel Verilerinizin güvenliğinin tehdit veya risk altında olduğuna inanmak için geçerli bir nedeniniz olduğu takdirde privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek DS SolidWorks ile iletişime geçmeniz gerekir.

DS SolidWorks, Kişisel Verilerin bu Gizlilik Politikasındaki ilkeler doğrultusunda kullanımı ve ifşası ile ilgili şikayetleri araştıracak ve çözüme kavuşturmaya çalışacaktır.

Kişisel Verilere izinsiz erişim veya Kişisel Verilerin uygunsuz kullanımı, yerel yasalar kapsamında suç teşkil edebilir.

Avrupa Birliği, Lihtenştayn, Norveç veya İzlanda'da ikamet ediyorsanız bulunduğunuz yerdeki yetkili veri koruma makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

13. İLETİŞİM

Bu Gizlilik Politikasına ilişkin başka sorular sormak, DS SolidWorks'ten bilgi almayı iptal etmek veya Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili bir talepte bulunmak için aşağıdaki adrese bir e-posta gönderebilirsiniz: privacy@solidworks.com.

Ayrıca, aşağıdaki form vasıtasıyla 3DS Grup Şirketleri Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz: https://www.3ds.com/privacy-policy/contact

14. GİZLİLİK POLİTİKASININ YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİH VE GİZLİLİK POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Politikası, DS SolidWorks gereklilikleri ve şartlarına uygun olarak veya ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerektiğinde güncellenebilir; bu nedenle lütfen güncellemeler için Gizlilik Politikasını düzenli aralıklarla kontrol edin.

Bu Gizlilik Politikasında önemli değişiklikler meydana gelirse DS SolidWorks Sizi e-posta aracılığıyla veya Sitede bir bildirim yayınlayarak bilgilendirebilir.

15. ÜLKEYE ÖZGÜ EKLER

KALİFORNİYA'DA İKAMET EDENLER İÇİN GİZLİLİK POLİTİKASI EKİ

İşbu KALİFORNİYA'DA İKAMET EDENLER İÇİN GİZLİLİK POLİTİKASI EKİ ("Ek"), DS SolidWorks'e ait yukarıdaki Gizlilik Politikasında yer alan bilgileri tamamlamak ve değiştirmekle birlikte yalnızca Kaliforniya Eyaleti'nde ikamet eden kişiler ("Siz") için geçerlidir. DS SolidWorks, 2018 tarihli Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası'na ("CCPA") uymak için bu Eki benimsemiştir. CCPA'da tanımlanan terimler, bu Ekte kullanıldıklarında da aynı anlama gelir. DS SolidWorks Gizlilik Politikası ile bu Ek arasında bir uyuşmazlık olması durumunda bu Ek, yalnızca Kaliforniya'da ikamet eden kişilerin kişisel bilgileri bakımından olmak şartıyla öncelikli olarak uygulanır. Gizlilik Politikasının "Kişisel Verilere" atıf yaptığı durumlarda, bu ibare yalnızca Kaliforniya'da ikamet eden kişilerin kişisel bilgileri bakımından Ekte geçen "Kişisel Bilgiler" ifadesi olarak yorumlanır.

1. DS SolidWorks'ün Topladığı Bilgiler

DS SolidWorks, belirli bir tüketici veya cihazla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olan, ilgili olan, bunları tanımlayan, bunlara atıfta bulunan, bunlarla makul anlamda ilişkili olabilecek veya bağlantılı olabilecek bilgileri ("Kişisel Bilgiler") hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak toplar. Özellikle DS SolidWorks, son on iki (12) ay içinde ve muhtemelen bundan önce Sizden, Gizlilik Politikasının yukarıdaki 2. Bölümünde belirtilen Kişisel Bilgi türlerini toplamıştır. Gizlilik Politikasının 2. Bölümünde belirtilen bilgi türü, her ikisi de CCPA'da tanımlanmış olan "Tanımlayıcılar" ile "İnternet veya diğer benzer faaliyetler" kategorileri ya da Kaliforniya Müşteri Kayıtları Kanunu'nda (Kal. Medeni Kanunu Madde 1798.80(e)) sayılan Kişisel Bilgi kategorileri kapsamına girer. Kişisel Bilgiler şunları içermez:

A. Resmi kayıtlarda kamuya açık olan bilgiler.

B. Kimliği gizlenmiş veya toplu tüketici bilgileri.

C. Aşağıdakiler gibi, CCPA kapsamına dahil edilmeyen bilgiler:

 • 1996 tarihli Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) ve Kaliforniya Tıbbi Bilgi Gizliliği Yasası (CMIA) kapsamındaki sağlık bilgileri veya tıbbi bilgiler ya da klinik deney verileri;
 • Adil Kredi Raporlama Yasası (FRCA), Gramm-Leach-Bliley Yasası (GLBA) veya Kaliforniya Finansal Bilgi Gizlilik Yasası (FIPA) da dahil olmak üzere sektöre özel belirli gizlilik kanunları ile 1994 tarihli Sürücü Gizliliğinin Korunması Yasası kapsamına giren Kişisel Bilgiler.

Yukarıda belirtilen Kişisel Bilgi kategorileri aşağıdaki kaynak kategorilerinden elde edilir:

A. Doğrudan veya dolaylı olarak müşterilerimizden ya da onların temsilcilerinden. Örneğin, DS SolidWorks ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin erişimi ve kullanımı ile ilgili olarak müşterilerimizin DS SolidWorks'e sağladığı belgelerden.

B. Doğrudan ve dolaylı olarak, Sitelerimizdeki faaliyetlerden. Örneğin, Sitelerimiz aracılığıyla yapılan gönderimlerden veya otomatik olarak toplanan web sitesi kullanım detaylarından.

C. DS SolidWorks'ün sağladığı ürünlerle veya DS SolidWorks'ün sunduğu hizmetlerle bağlantılı olarak DS SolidWorks ile etkileşim kuran üçüncü taraflardan.

2. Kişisel Bilgilerin Kullanımı

DS SolidWorks'ün Kişisel Bilgilerinizi kullanma amaçları, Gizlilik Politikasının yukarıdaki 4. Bölümünde belirtilmiştir. DS SolidWorks Size bildirimde bulunmadan, diğer kategoride Kişisel Bilgileri toplamayacak ya da DS SolidWorks'ün önemli ölçüde farklı, ilgisiz veya uyumsuz olan amaçlarla toplamış olduğu Kişisel Bilgileri kullanmayacaktır.

3. Kişisel Bilgilerin Paylaşılması

Önceki on iki (12) ay içinde DS SolidWorks, Kişisel Bilgilerinizi Gizlilik Politikasının 4., 6. ve 8. Bölümlerinde daha detaylı açıklandığı üzere bir iş amacıyla açıklamış olabilir. DS SolidWorks, Tanımlayıcılarınızı bir iş amacıyla aşağıdaki üçüncü taraf kategorilerine açıklar:

 • 3DS Grup Şirketleri.
 • DS SolidWorks Hizmet sağlayıcıları.
 • Size veya temsilcilerinize sunduğu ürün veya hizmetlerle bağlantılı olarak Kişisel Bilgilerinizi ifşa etmesi için DS SolidWorks'e Siz ya da temsilciniz tarafından yetki verilmiş olan üçüncü taraflar. DS SolidWorks Kişisel Bilgileri satmamaktadır.

4. Haklarınız ve Tercihleriniz

CCPA, Size Kişisel Bilgilerinizle ilgili belirli haklar sağlar. Bu bölüm CCPA kapsamındaki haklarınızı ve bu hakların nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

A. Belirli Bilgi ve Veri Taşınabilirlik Haklarına Erişim

 • DS SolidWorks'ün, yine DS SolidWorks tarafından Kişisel Bilgilerinize ilişkin olarak son 12 ay içinde yapılmış olan toplama ve kullanım işlemleri hakkındaki belirli bilgileri Size ifşa etmesini talep etme hakkına sahipsiniz. DS SolidWorks, CCPA tarafından tanımlanmış olduğu üzere doğrulanabilir tüketici talebinizi aldıktan ve onayladıktan sonra DS SolidWorks Size şunları açıklar:
 • DS SolidWorks'ün Sizin hakkınızda topladığı Kişisel Bilgilerin kategorileri;
 • Toplanan Kişisel Bilgilerinize ilişkin kaynak kategorileri;
 • Kişisel Bilgilerinizi toplamaya veya paylaşmaya yönelik iş veya ticari amacımız;
 • Varsa DS SolidWorks'ün Kişisel Bilgilerinizi paylaştığı üçüncü taraf kategorileri;
 • DS SolidWorks'ün Sizin hakkınızda topladığı belirli Kişisel Bilgiler.
 • DS SolidWorks Kişisel Bilgilerinizi bir iş amacıyla ifşa etmiş ise şunları açıklayan ayrı bir liste: ilgili açıklamalar her bir alıcı kategorisinin elde etmiş olduğu Kişisel Bilgi kategorilerini de tanımlamak şartıyla, bir iş amacı için yapılmış olan açıklamalar.

B. Silme Talebi Hakları

Belirli istisnalara tabi olarak, DS SolidWorks'ün Sizden topladığı ve sakladığı Kişisel Bilgilerin silinmesini DS SolidWorks'ten talep etme hakkınız vardır. DS SolidWorks doğrulanabilir tüketici talebinizi aldıktan ve onayladıktan sonra, geçerli bir istisna söz konusu olmadıkça DS SolidWorks Kişisel Bilgilerinizi DS SolidWorks kayıtlarından siler (ve DS SolidWorks hizmet sağlayıcılarına da silmeleri için talimat verir).

Kişisel Bilgilerinizi saklamak kendisi veya onun hizmet sağlayıcıları bakımından şu amaçlar doğrultusunda gerekli ise DS SolidWorks silme talebinizi reddedebilir:

 • DS SolidWorks'ün gerçekleştirmek amacıyla Kişisel Bilgilerinizi topladığı işlemi tamamlamak, talep ettiğiniz bir ürün veya hizmeti sağlamak, Sizinle devam etmekte olan iş ilişkimiz bağlamında makul ölçüde öngörülen eylem ve işlemleri gerçekleştirmek ya da Sizinle yapılmış bir sözleşmeyi diğer bir şekilde ifa etmek.
 • Güvenlik kazalarını tespit etmek; kötü amaçlı, aldatıcı, hileli veya yasa dışı faaliyetlere karşı korumak ya da bu faaliyetlerden sorumlu kişilere karşı dava açmak.
 • DS SolidWorks ürünleriyle ilgili olarak Size destek hizmetleri sağlamak.
 • Özgürce konuşma hakkını kullanmak, başka bir tüketicinin kendi özgürce konuşma hakkını kullanmasını sağlamak veya kanunun verdiği başka bir hakkı kullanmak.
 • Kaliforniya Elektronik İletişimin Gizliliği Yasası'na (Kal. Ceza Kanunu Madde 1546 ve devamı) uymak.
 • Önceden onay vermiş olmanız koşuluyla - bilginin silinmesinin araştırmayı imkansız kılacağı ya da araştırmanın başarısına ciddi anlamda zarar vereceği durumlarda - diğer tüm geçerli etik ve gizlilik yasalarına uygun, kamu menfaati için yapılan bilimsel, tarihi veya istatistiksel bir kamu araştırmasında ya da uzman değerlendirmesine tabi tutulacak bilimsel, tarihi veya istatistiksel bir araştırmada yer almak.
 • DS SolidWorks ile ilişkinize bağlı olarak, yalnızca tüketici beklentileriyle makul ölçüde uyuşan iç kullanımlara olanak sağlamak.
 • Yasal bir yükümlülüğe uymak.
 • Bilgiyi, bu bilgileri sunmuş olduğunuz bağlama uygun düşen diğer iç ve yasal kullanım amaçlarıyla kullanmak.

C. Erişim, Veri Taşınabilirliği ve Silme Haklarının Kullanılması.  

Yukarıda açıklanan erişim, veri taşınabilirliği ve silme haklarını kullanmak için lütfen privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek DS SolidWorks'e doğrulanabilir bir tüketici talebi ibraz edin.

Ayrıca, anılan talebi 3DS'deki gizlilik ofisine şu yöntemlerle ibraz ederek de bu hakları kullanabilirsiniz:

 • Yalnızca ABD içerisinden geçerli olan 3DS ücretsiz hattını (888) 337-0030 numaralı telefondan arayarak
 • Aşağıdaki form aracılığıyla talebi ibraz ederek: https://www.3ds.com/privacy-policy/contact

Yalnızca Siz ya da Sizin adınıza hareket etmesi için yetkilendirdiğiniz ve Kaliforniya'da iş yapmak amacıyla Kaliforniya Dışişleri Bakanlığı'na kayıtlı olan bir kişi ya da ticari işletme, Kişisel Bilgilerinize ilişkin bir doğrulanabilir tüketici talebinde bulunabilir.

Ayrıca reşit olmayan çocuğunuz adına da doğrulanabilir bir tüketici talebinde bulunabilirsiniz. Erişim veya veri taşınabilirliğine ilişkin doğrulanabilir tüketici talebinde 12 aylık bir süre içinde yalnızca iki kez bulunabilirsiniz. Doğrulanabilir tüketici talebi şu niteliklerde olmalıdır:

 • DS SolidWorks'ün hakkında Kişisel Bilgi topladığı kişinin Siz olduğunuzu veya bir yetkili temsilci olduğunuzu, uygun düştüğü durumlarda DS SolidWorks veya 3DS'nin (bundan sonra topluca "Biz" veya "Bize/Bizi" olarak anılacaktır) makul bir şekilde doğrulaması için yeterli bilgiyi sağlamak.
 • Talebinizi   tam olarak anlamamıza, değerlendirmemize ve talebinize uygun şekilde yanıt vermemize olanak sağlayacak yeterli ayrıntılarla açıklayın.

Kimliğinizi veya talepte bulunma yetkinizi doğrulayamadığımız ve Kişisel Bilgilerin Sizinle ilgili olduğunu teyit edemediğimiz takdirde talebinize yanıt veremeyiz. Doğrulanabilir tüketici talebinde bulunmak için Bizim bünyemizde bir hesap oluşturmanız gerekmez. Talep edenin kimliğini veya talepte bulunma yetkisini doğrulamak için yalnızca doğrulanabilir tüketici talebinde sağlanan kişisel bilgileri kullanırız.

D. Yanıt Süresi ve Formatı

Doğrulanabilir bir tüketici talebini aldıktan sonraki 45 gün içinde talebi yanıtlamaya gayret gösteririz. Daha fazla süreye (en fazla 90 gün) ihtiyaç duymamız halinde Size, uzatma süresi ve sebebi hakkında yazılı olarak bilgi veririz. Seçiminize bağlı olarak Size posta veya elektronik yolla yazılı bir yanıt göndeririz. Yaptığımız herhangi bir açıklama sadece doğrulanabilir tüketici talebinin alınmasından önceki 12 aylık dönemi kapsar ve/veya varsa bir talebe uyamamamızın nedenlerini belirtir. Veri taşınabilirliği talepleri için Kişisel Bilgilerinizi sunarken kolayca kullanılabilen ve Kişisel Bilgilerinizi DS SolidWorks'ten diğer bir oluşuma herhangi bir engel olmadan iletmenize olanak tanıyan bir format seçiyoruz.

Aşırı, tekrar eden veya açıkça temelsiz olmadığı sürece doğrulanabilir tüketici talebinizi işleme almak veya yanıtlamak için bir ücret talep etmiyoruz. Talebin bir ücret gerektirdiğini tespit etmemiz durumunda, bu kararı verme nedenlerimizi ve ayrıca talebinizi tamamlamadan önce bir maliyet tahmini yaparak bu tahmini maliyeti Size bildiriyoruz.

5. Ayrımcılık Yapmama

DS SolidWorks, CCPA kapsamındaki haklarınızdan birini kullandığınız için size karşı ayrımcılık uygulamaz. CCPA tarafından izin verilmedikçe DS SolidWorks şunları yapmaz:

 • Size ürün veya hizmet sunmayı reddetmek;
 • Size indirim veya başka avantajlar sunma ya da Sizi cezalandırma yoluyla da dahil olmak üzere ürün veya hizmetler için Size farklı fiyatlar veya fiyat oranları uygulamak ya da Size farklı fiyatlar veya fiyat oranları önermek;
 • Size farklı seviye veya kalitede ürün veya hizmetler sağlamak ya da almanızı önermek (veya bu ürün ve hizmetleri önermek).

6. İletişim Bilgileri

Bu Ek, Gizlilik Politikamız, DS SolidWorks'ün Kişisel Bilgilerinizi toplama ve işleme yöntemleri, seçimleriniz ve kullanımınızla ilgili haklarınız hakkında soru veya yorumlarınız olursa ya da Kaliforniya kanunları kapsamındaki haklarınızı kullanmak isterseniz lütfen privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek DS SolidWorks ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca, aşağıdaki irtibat bilgileriyle 3DS Veri Gizliliği Ofisi ile de iletişime geçebilirsiniz:

Telefon: (888) 337-0030 (yalnızca ABD içinde ücretsizdir)

Posta Adresi: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation.

İlgi: Amerika Veri Koruma Sorumlusu
175 Wyman Street Waltham
MA 02451

Aşağıdaki form aracılığıyla da 3DS Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz: https://www.3ds.com/privacy-policy/contact.

JAPONYA YASALARINA TABİ OLAN KİŞİSEL BİLGİ GİZLİLİK POLİTİKASI EKİ

Bu JAPONYA YASALARINA TABİ OLAN KİŞİSEL BİLGİ GİZLİLİK POLİTİKASI EKİ ("Ek"), DS SolidWorks'ün yukarıdaki Gizlilik Politikasında yer alan bilgileri tamamlar ve değiştirir ve yalnızca Kişisel Bilgileri Japonya Kişisel Bilgilerin Korunması Yasasına ("APPI") tabi olan kişiler ("Siz") hakkında uygulanır. DS SolidWorks, APPI'ye uymak için bu Eki benimser. APPI'de tanımlanan tüm terimler, bu Ekte kullanıldıklarında da aynı anlama gelir. DS SolidWorks Gizlilik Politikası ile bu Ek arasında bir uyuşmazlık olması durumunda bu Ek yalnızca APPI'ye tabi Kişisel Bilgiler için geçerli olacaktır. Gizlilik Politikasının "Kişisel Verilere" atıf yaptığı durumlarda, bu ibare yalnızca APPI'ye tabi Kişisel Bilgiler bakımından Ekte geçen "Kişisel Bilgiler" ifadesi olarak yorumlanır.

1. Kişisel Bilgilerin Kullanım Amacı

 • DS SolidWorks'ün Kişisel Bilgilerinizi kullanma amaçları, yukarıda Gizlilik Politikası Bölüm 4'te belirtilmiştir ve özellikle şunları içerir:
 • DS SolidWorks ürün ve hizmetleri hakkında telefon, e-posta, posta yoluyla ve benzeri yollarla bilgi sağlanması.
 • DS SolidWorks tarafından düzenlenen ya da DS SolidWorks'ün katıldığı ve davetlerini gönderdiği ya da ilgili belgelerin dağıtımında yer aldığı etkinlik ve seminerler hakkında bilgi sağlanması.
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin ihtiyaçlarınızın ve isteklerinizin analizi.
 • Kişisel Bilgilerinizin 3DS Grup Şirketleri ile paylaşılması (Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde).
 • Kişisel Bilgilerinizin DS SolidWorks seminer sponsorları, distribütörleri ve diğer iş ortakları gibi üçüncü taraflara sağlanması.
 • Yukarıdaki kapsama dâhil diğer ve her türlü kullanım amaçları.

2. DS SolidWorks Tarafından İşlenen Kişisel Bilgilerinizle İlgili Ek Bilgiler

(A) Kişisel Bilgilerinizi işleyen Şirketlerin Adları

Aşağıdaki şirketler Kişisel Bilgilerinizi aşağıda listelenen amaçlar doğrultusunda işler:
Dassault Systèmes S.E.
Dassault Systèmes K.K.

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation

SolidWorks Japan K.K.

Sağladığınız Kişisel Bilgiler (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve sorulan diğer Kişisel Bilgiler gibi), Gizlilik Politikasının 4. Bölümü ile bu Ekin 1.Bölümünde belirtilen amaçlar için kullanılır. Ayrıca, özellikle Kayıt Sayfasında belirtilen etkinliklerin organize edilmesi amacıyla bu Kişisel Bilgiler, Gizlilik Politikasının 4. Bölümü ile bu Ekin 1.Bölümünde belirtilen bir veya birkaç amacın yerine getirilmesine katkıda bulunan üçüncü taraflar ve 3DS Grup Şirketleri ile de paylaşılabilir. Kişisel Bilgileriniz 3DDrive gibi güvenli bir sürece ya da başka bir dosya aktarımına göre paylaşılır.

(B) Haklarınız

Kullanım amacının açıklanması, düzeltme, ekleme, silme, kullanımın askıya alınması / terkin, elde tutulan Kişisel Bilgilerin üçüncü tarafa sunulmasının durdurulması taleplerinize ilişkin haklarınızla ilgili olarak, privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek DS SolidWorks ile veya   https://www.3ds.com/privacy-policy/contact formunu doldurarak 3DS Gizlilik Ofisi ile iletişime geçebilir ya da  şurası ile irtibat kurabilirsiniz:

Dassault Systèmes K.K. Kişisel Bilgi Soruları
Tokyo 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku ThinkPark Tower Telefon numarası 03-4321-3500 (ana numara)

 

Son değişiklik: Bu Gizlilik Politikası en son aşağıdaki tarihte değiştirilmiştir

21 Ekim 2020