Paylaş
 1. SOLIDWORKS
 2. Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, (aşağıda tanımlandığı haliyle) Size DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi nasıl toplayıp kullandığını ve bu kullanımı nasıl kontrol edebileceğinizi anlatmaktadır.

Genel merkezi 175 Wyman Street, Waltham Massachusetts 02451, ABD adresinde yer alan bir Delaware Corporation olan Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (bundan böyle "DS SolidWorks" olarak anılacaktır), DS SolidWorks web sitelerini ("Siteler") kullanan, buralara göz atan ve aktivasyon yoluyla bilgi sağlayan kişilerin Kişisel Verileri de dahil olmak üzere, işleri doğrultusunda Kişisel Verileri (aşağıda açıklanmıştır) işler.

SOLIDWORKS Apps for Kids ürün ve hizmetlerinin tüketici ürünleri olduğunu ve ayrı bir gizlilik politikasına tabi olduğunu unutmayın. Bu DS SolidWorks Gizlilik Politikası, SOLIDWORKS Apps for Kids iş kolunu kapsamaz.

1. BU GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

Bu Gizlilik Politikasında, ürün kaydı sırasında veya Sitelerde veya Siteler aracılığıyla toplanan Kişisel Verileriniz dâhil olmak üzere (aşağıda tanımlanan) Kişisel Verilerinizin korunmasını düzenleyen ve ürün ve hizmetlerimizin kullanıcılarını ve Siteleri ziyaret edenleri ve kullananları ("Sizi", "Size" veya "Sizin") ilgilendiren esaslar ve kurallar belirtilmektedir.

Kişisel veri ("Kişisel Veri"), bir bireyin kimliğinin belirlenmesini sağlayabilecek her tür bilgi anlamına gelir. Kişisel Olmayan Veriler, bir bireyin kimliğinin belirlenmesini sağlayamayacak her tür veri anlamına gelir.

DS SolidWorks, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak (ör. DS SolidWorks çalışanına gönüllü olarak verilen bir kartvizit ile) Kişisel Veri toplar ve toplama yöntemine bakılmaksızın bu Gizlilik Politikası geçerli olur. 

Sitelerin Kullanım Şartlarına buradan erişilebilir; bunlar, bu Gizlilik Politikasına dahil edilmiştir. Sitelerimizi kullanımınız ve bize sağladığınız her türlü Kişisel Veri, bu Gizlilik Politikasının ve Kullanım Şartlarının hükümlerine tabidir.

2. TOPLANAN VERİLER

Bilgi girişi yapmadan Siteyi ziyaret edenlerden toplanan Kişisel Veriler arasında şunlar yer alabilir:

 • IP adresi
 • (aşağıda tanımlanan) tanımlama bilgisi içerikleri

Aşağıda listelenen amaçlarla tarafımıza bilgi sunanlardan toplanan Kişisel Veriler arasında şunlar yer alabilir:

 • IP adresi
 • (aşağıda tanımlanan) tanımlama bilgisi içerikleri
 • başlık
 • ad ve soyadı
 • posta adresi
 • e-posta adresi
 • telefon numarası/numaraları
 • oturum açma kimliği ve parolası
 • üniversite, derece ve alınan dersler
 • kurum türü (şirket, okul, üniversite vb.), kurum adı, kurumun büyüklüğü, departman ve iş unvanı
 • sektör ve alt sektörler
 • satın alınanların gönderildiği kişiler
 • finansal veriler (kredi kartı numarası ve son kullanım tarihi, kart sahibinin adı ve adresi)
 • MAC adresi
 • aşağıda listelenen amaçlar açısından alakalı olabilecek diğer her tür veri

Ancak her durumda toplanan Kişisel Veriler işbu belgede kısım 4'te tarif edilen amaçlar için gerekli olan verilerle sınırlıdır.

DS SolidWorks, Site'nin belirli işlev ve unsurlarını kullanmanız için Site'yi kullanır veya ziyaret ederken belirli Kişisel Verileri sağlamanızı istemektedir. Kişisel Verilerinizin bir kısmını veya tamamını vermek veya vermemekte özgürsünüz. Ancak Kişisel Verilerinizin tamamını veya bir kısmını sağlamamayı tercih ettiğinizde, 4'üncü bölümde belirtilen amaçlara ulaşılamayabilir; Sitelerin bazı alanları ve işlevleri doğru şekilde işlemeyebilir ve/veya Siteler üzerinde yer alan belirli sayfalara erişiminiz reddedilebilir. Özellikle de Siteler üzerinden ürün veya hizmet satın almak için yetki sahibi olmazsınız.

3. ÇOCUKLARLA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

DS SolidWorks ürünleri (ayrı bir gizlilik politikasına tabi olan SOLIDWORKS Apps for Kids dışında), 13 yaşın altındaki çocuklara pazarlanmaz ve DS SolidWorks bilinçli olarak 13 yaşın altındaki çocuklardan Kişisel Veri toplamaz veya bunları saklamaz. Buna ek olarak DS SolidWorks, yerel veri koruma yasaları izin vermedikçe 13, 14 ve 15 yaşındaki kişilerin Kişisel Verilerini toplamayacak veya saklamayacaktır veya bu kişilere e-posta yoluyla pazarlama iletileri göndermeyecektir.

Belirli DS SolidWorks ürünleri ve hizmetleri, çocukların kullanımına uygun olabilir; ancak bu durumda, yerel veri koruma yasaları çerçevesinde reşit olmayan çocukların DS SolidWorks hesabı oluşturmadan veya bir ürünü kaydetmeden önce ebeveynlerinden veya vasilerinden izin alması zorunludur. Öğretmenler ile okul yöneticileri, ebeveyn ve vasi yerine hareket edebilir ve çocuklardan Kişisel Verilerin toplanmasına izin verebilir (okulların bunu yapmak için ebeveynlerden veya vasilerden daima izin alınmış olmasını sağlaması gereklidir).

Ebeveynler veya vasiler, çocuklarının kendi onayları veya öğretmenin ya da okul idarecisinin onayı olmadan DS SolidWorks'e Kişisel Veri sağladığını öğrenirse privacy@solidworks.com adresine e-posta göndererek DS SolidWorks'ten bu Kişisel Verileri silmesini ve çocuğunun hesabının sonlandırılmasını isteyebilir.

DS SolidWorks, yerel veri koruma yasaları çerçevesinde reşit olmayan bir çocuktan ebeveynin veya vasinin izni olmaksızın Kişisel Veriler toplandığını fark ederse söz konusu veri işleme için ebeveynin veya vasinin iznini almak veya söz konusu Kişisel Verileri ortadan kaldırmak ve çocuğun hesabını sonlandırmak üzere önlemler alacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

DS SolidWorks, aşağıdaki hukuki dayanaklara bağlı olarak ve aşağıdaki amaçlarla işini yürütmek maksadıyla Kişisel Verilerinizi toplayıp kullanmaktadır:

 • Bilgi girişi yapmadan Siteyi ziyaret edenlerden toplanan ve kanun çerçevesinde gerektiğinde (ör. Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn veya Norveç'te yaşamanız durumunda) önceden İzninize bağlı olan Kişisel Verilere yönelik işleme faaliyetleri:
  • Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek ve
  • Tarafımıza bilgi sunmuş olabileceğinizi ve söz konusu bilgiyi tekrar sunmanıza gerek olmadığını tespit etmek için.
 • Yukarıda listelenen amaçla tarafımıza bilgi sunanlardan toplanan ve kanun çerçevesinde gerektiğinde (ör. Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn veya Norveç'te yaşamanız durumunda) önceden İzninize bağlı olan Kişisel Verilere yönelik işleme faaliyetleri:
  • DS SolidWorks'ten ve bayilerinden DS SolidWorks ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgi talep etmenize ve almanıza olanak tanımak,
  • Siteleri kişiye özel etkileşimli olarak kullanabilmenizi sağlamak,
  • İhtiyaçlarınızı ve ilgilendiğiniz şeyleri belirlemek ve Size en uygun ürün ve/veya hizmetleri sunmak,
  • Pazarlama faaliyetlerine ve anketlere katılabilmenizi sağlamak ve
  • Bir seminere, web seminerine veya etkinliğe kaydolmanızı sağlamak için.
 • Bir sözleşmenin düzenlenmesine bağlı olan işleme faaliyetleri:
  • Özel belgeler ve teknik yardım almak üzere bir hesap açıp bu hesabı kullanmanızı sağlamak,
  • Ticari bir hizmete veya bir destek hizmetine abone olmanızı sağlamak,
  • Bazı ürün ve/veya hizmetlerimizi çevrimiçi satın alabilmenizi sağlamak,
  • Sitelerin diğer kullanıcılarıyla bilgi alışverişi yapabilmenizi sağlamak,
  • DS SolidWorks'ün satış fırsatları, ticari teklifler, satın alma, sözleşmeler, siparişler ve faturalar dâhil, konuşmaya dayalı verileri (ör. sohbet, e-posta ve sesli mesajlaşma verilerini) kapsayabilecek iş ilişkilerini yönetmesine olanak tanımak,
  • Size ticari hizmet veya destek hizmeti sağlamak,
  • DS SolidWorks'ün geliştirme talepleri, olaylar ve ürün dayanıklılık kontrolü dâhil Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini yönetmesine olanak tanımak ve
  • DS SolidWorks ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin eğitiminizi ve/veya sertifikasyonunuzu yönetmek için.
 • DS SolidWorks'ün meşru menfaatine bağlı işleme faaliyetleri:
  • Sizden gelen iş başvurusunu işlemek ve işe alım kaynaklarını yönetmek ve
  • Korsanlıkla Mücadele ve Uyumluluk programını yönetmek için,
  • İlgili ihracat yasaları, ticari yaptırımlar ve sınırlama olmaksızın Avrupa Birliği ve üye devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ambargolar ile ilgili DS SolidWorks yükümlülüklerini yönetmek için. Buna şunlar dâhil olabilir: (i) bu Politikada belirtilen her türlü kullanıcı kaydı verisi ve yaptırım uygulanan ilgili şahıs listesine karşılık Kimliğiniz hakkında Sunduğunuz diğer bilgiler ile ilgili otomatik kontroller; (ii) yaptırım uygulanan şahıs listesi her güncellendiğinde veya Bilgilerinizi Güncellediğinizde söz konusu kontrollerin düzenli olarak tekrarlanması; (iii) olası bir eşleşme olduğunda DS SolidWorks hizmet ve sistemlerinize erişimin bloke edilmesi ve (iv) olası bir eşleşme olduğunda Kimliğinizi teyit etmeniz için Sizinle irtibata geçilmesi.

Ek olarak, DS SolidWorks, Dassault Systèmes DraftSight® yazılımı için aktivasyon verileri toplar ve bunları yönetir; DraftSight müşterisi tarafından sağlanan verileri ve bütünleyici verileri pazarlama amaçları doğrultusunda (ör. DraftSight müşterilerine bültenler veya teklifler göndermek için) kullanır.

DS SolidWorks tarafından düzenlenen bir etkinliğe kaydolduğunuzda, DS SolidWorks iletişim ve fikir alışverişi amacıyla Adınızı, şirketinizi ve e-posta adresinizi aynı etkinliğin diğer katılımcıları ve sponsorları ile paylaşabilir. Ayrıca DS SolidWorks, sadece engellilik durumları veya özel beslenme gereksinimleri olan bireyleri belirlemek ve bu bireylere dikkat etmek amacıyla, etkinlik boyunca Sağlığınız hakkında Sizden bilgi talep edebilir.

İlgili yerel yasaya tabi olmak üzere, e-posta adresi gibi olan ancak bununla sınırlı olmayan Kişisel Bilgileri vererek DS SolidWorks'ün ve iştiraklerinin ve bağlı kuruluşlarının ("3DS Grubu Şirketleri") Size ticari veya pazarlamayla ilgili yazışmaları göndermeleri için diğer ilgili Kişisel Veriler ile birlikte söz konusu Kişisel Verileri kullanmasına işbu vesileyle açıkça izin vermiş olursunuz. DS SolidWorks de pazarlama amaçlı olmayan, idari nitelikte maksatlarla (örneğin, Sitelerle ilgili önemli değişiklikleri Size bildirmek için) e-posta adresinizi kullanabilir.

5. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizi gerektiğinden fazla süreyle saklamaz. Saklama süreleri, veri kategorilerine ve işleme faaliyetlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yasaların izin verdiği surette veya izniniz çerçevesinde DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi işleyip kullandığı durumlarda, DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi (i) yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece, (ii) DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi kullanmasına itiraz edinceye kadar DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizin kullanımında meşru menfaatinin olması hâlinde veya (iii) geri çekinceye kadar İzninizin bulunduğu durumlarda saklayacaktır. Ancak, DS SolidWorks'ün ilgili yasa çerçevesinde Kişisel Verilerinizi daha uzun süreyle saklaması gerekirse veya Kişisel Verileriniz kanuni taleplerde bulunmak veya kanuni taleplere karşı savunma yapmak için gerekli olduğunda, DS SolidWorks ilgili saklama süresinin sonuna kadar veya söz konusu talepler halledilinceye kadar Kişisel Verilerinizi saklayacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE ALICILAR

Site'ye ABD dışındaki bir yerden erişiyorsanız Massachusetts yasalarına, ilgili Kullanım Şartları'na ve Gizlilik Politikası'na tabi olan Site'yi kullanmaya devam etmekle Kişisel Verilerinizi ABD'ye aktarıyor olabileceğinizi ve bu aktarıma onay verdiğinizi lütfen unutmayın.

Küresel bir grubun üyesi olarak DS SolidWorks, Kişisel Verileri etkin bir biçimde yönetebilmek ve bu gibi Kişisel Verileri çevrimiçi olarak veya farklı bir şekilde iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri yoluyla edinmek için mevcut olan teknolojiyi kullanabilir.Kişisel Veriler Site aracılığıyla toplanabilir ve daha sonra DS SolidWorks'ün bağlı bir kuruluşuna ifşa edilebilir ve bu kuruluş tarafından bu Gizlilik Politikası'nda kısım 4'te beyan edilen amaçlarla kullanılabilir.

DS SolidWorks, yukarıda kısım 4'te sıralanan amaçlarla kendisine Kişisel Veri sağladığı üçüncü bir tarafın Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikası'na veya ilgili yasalara aykırı olarak kullandığını veya ifşa ettiğini bildiği durumlarda, bu kullanım veya ifşanın engellenmesi veya durdurulması için makul çabayı gösterir.

DS SolidWorks'e Kişisel Verilerinizi asıl toplanma amacından farklı bir amaçla kullanma izni verip vermeyeceğinize karar verme fırsatınız olacaktır.

DS SolidWorks, ayrıca, (barındırma hizmetleri gibi) teknik nedenlerle veya (üçüncü bir şirket tarafından satın alınma ya da bu şirketle birleşme veya DS SolidWorks'ün kısmen ya da tamamen tasfiye edilmesi gibi bir durumda) DS SolidWorks'ün yasal çıkarlarını korumak için gerekli olduğunu belirlerse Kişisel Verileri üçüncü taraflara ifşa edecektir.

Ek olarak, DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizi Size atanan veya bulunduğunuz yerdeki bayi ile paylaşabilir. DS SolidWorks, ayrıca, DS SolidWorks ve iş ortakları bir etkinliğe birlikte sponsorluk yapmak veya Sizin de bulunduğunuz bir pazarlama promosyonuna birlikte katılmak için bir araya geldiğinde, Kişisel Verilerinizi iş ortakları ile paylaşabilir.

İlgili yasanın izin vermesi durumunda DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizi, erişmek istediğiniz bir içeriğin sahibi olan, bir parça modelinin üçüncü taraf tedarikçisi gibi bir üçüncü tarafla da paylaşabilir. Bu içeriğe erişmekle DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi içeriğin sahibine göndermesine onay vermiş ve Kişisel Verilerinizin içerik sahibi tarafından kendi gizlilik politikalarına göre işlem göreceğini kabul etmiş olursunuz.

DS SolidWorks, ayrıca, yasaların emretmesi veya DS SolidWorks'ün (bir müzekkere, celp ya da başka bir mahkeme emri gibi) yasal bir sürece uymak veya DS SolidWorks'ün, müşterilerimizin veya kamunun haklarını, mal ve mülkünü veya kişisel güvenliğini korumak için gerekli olduğuna samimi olarak inanması durumunda da bu kişisel bilgileri ifşa edebilir.

İlgili yasalar izin veriyorsa DS SolidWorks, Size hedef kitleye yönelik pazarlama veya reklam sunmak üzere de Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Bu aktarım işlemleri internet üzerinden, postayla, faksla veya DS SolidWorks'ün uygun olduğunu belirlediği ve yasalara uygun başka herhangi bir yöntemle yapılabilir.

7. VERİLERE ERİŞİM VE VERİLERİN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HAKLAR İLE DİĞER HAKLAR

DS SolidWorks, toplanan Kişisel Verilerin bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlarla kullanılmasını ve bu Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için makul düzeyde çaba gösterecektir.

Kişisel Verilerinize erişme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini, tamamlanmasını, güncellenmesini ve silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Bunlara ek olarak DS SolidWorks'ün sakladığı Kişisel Verilerin bir nüshasını edinme hakkına da sahipsiniz.

Bir hesabınız varsa Kişisel Verilerinize erişme ve bunları düzeltme haklarınızı hesabınızda oturum açarak kullanabilirsiniz. Hesabınız yoksa verilere erişim ve verileri düzeltme haklarınızı privacy@solidworks.com adresine e-posta göndererek kullanabilirsiniz.

Talebin kapsamına bağlı olarak DS SolidWorks, Kişisel Verilere bu tür erişim, verilerin değiştirilmesi ve silinmesi ile ilişkili olarak ortaya çıkan her türlü cepten harcamayı karşılamak için makul bir ücret alma hakkına sahiptir. DS SolidWorks, ilgili yasa ve yönetmeliklerce tanımlanan sınırlı sayıda durumda Kişisel Verilere erişimi engelleyebilir.

8. VERİ GÜVENLİĞİ

DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizin gizliliğini garanti altına almak ve bunların bozulmasını, hasar görmesini, imha edilmesini veya izni olmayan taraflara ifşa edilmesini engellemek için, iletmeyi seçtiğiniz Kişisel Verilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamayı üstlenir.

DS SolidWorks, Kişisel Verileri kayıp, yanlış kullanım ve yetki dışı erişim, ifşa, değiştirme ve imha durumlarından korumak için makul fiziksel, elektronik güvencelere ve usul güvencelerine sahiptir.Bu güvenceler kapsamında DS SolidWorks, aktarımı sırasında Kişisel Verileri korumak ve aktarım hatalarını veya üçüncü tarafların izinsiz eylemlerini engellemek için tasarlanan karmaşık bir teknolojiden yararlanmaktadır.Ancak, DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizi korumak için bu çabaları gösteriyor olsa da internet üzerinden veri aktarımında kaçınılmaz olan riskler göz önüne alındığında, DS SolidWorks'ün kontrolünün ötesinde olan ve Kişisel Veri aktarım işlemi sırasında oluşacak hataların tümüne karşı eksiksiz bir koruma sağlamayı garanti edemez.

Kişisel Veriler mahrem olabileceğinden; erişim, 3DS Grubu Şirketleri'nin işlerini yaparken bu verileri bilmesi gereken çalışanları, üstlenicileri, bayileri ve tedarikçileri ile sınırlıdır. Kişisel Verilerinize erişimi olan herkes gizliliği korumakla görevlidir ve bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezasına ve/veya diğer yaptırımlara maruz kalırlar.

Ancak Kişisel Verilerinize izinsiz erişilmesini engellemek için tedbirli davranmanız önemlidir. Parolanızın ve Hesabınızdaki bilgilerin gizliliğini korumaktan Siz sorumlusunuz. Bu nedenle paylaşılan bir bilgisayarı kullanmanız durumunda Oturumunuzu kapattığınızdan emin olmalısınız.

9. TANIMLAMA BİLGİLERİ

Sitelerde Kişisel Verileri toplayabilecek veya saklayabilecek tanımlama bilgileri veya diğer teknolojiler (birlikte "tanımlama bilgileri" olarak anılacaktır) kullanılabilir. Tanımlama bilgileri, kullanıcıların Sitelerde gezinmesi ve Siteleri kullanması ile ilgili kişisel ve kişisel olmayan bilgileri kaydetmek için saklanan ve kullanılan metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri, gerek kalıcı (yani Siteyi daha sonra ziyaret ettiğinizde kullanılmak üzere Tarayıcınızı kapattıktan sonra kalan nitelikte), gerekse geçici (yani Tarayıcınızı kapattığınızda kaldırılan nitelikte) olabilir.

DS SolidWorks, tanımlama bilgilerini şu amaçlarla kullanabilir:

 • aşağıdaki yöntemlerle kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için:
  • aynı bilgileri birkaç kez girmek zorunda kalmamanız için cihazınızı tanımak üzere bir hizmetin etkinleştirilmesi ve
  • daha önce kullanıcı adı ve parola sağladığınızın hatırlanması ve sürekli olarak bunu tekrarlamanızın gerekmemesi.
 • aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Sitedeki trafiği ve verileri analiz etmek için:
  • sitelerde kullanımı ve gezinmeyi kolaylaştırmak ve yeterli yanıtlama sürelerinin temin edilmesi için yeterli kapasiteye sahip olmalarını sağlamak amacıyla Siteleri kaç kişinin kullandığını ölçme ve
  • DS SolidWorks'ün Sitenin işlevselliğini ve performansını iyileştirebilmesi amacıyla DS SolidWorks'ün kullanıcıların Site ile nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamasına yardımcı olma.

Ayrıca DS SolidWorks, başta aşağıda belirtilen amaçlar olmak üzere, Sitenin etkililiğini ölçmek ve analiz etmek için üçüncü taraf tedarikçilerden (ör. Adobe Analytics, Google Analytics, Piwik, DART, LinkedIn) de yararlanabilir:

 • göz atma alışkanlıklarınızı analiz etmek ve bir Sitenin ziyaretçilerini ölçmek,
 • ilgilendiğiniz şeyleri analiz etmek ve size yönelik pazarlama veya reklamlar sunmak ve
 • sosyal ağlardaki başka kimselerle Sitelerdeki içeriği paylaşmanıza ve nelere bakmakta olduğunuzu ve içerik hakkında ne düşündüğünüzü (örneğin, Facebook'taki "Beğen" düğmesi) başkalarına bildirmenize olanak tanımak için.

Bu durumlarda, bu üçüncü taraf tedarikçilerin sağladığı tanımlama bilgileri kullanılabilir ve saklanabilir. Bu tanımlama bilgilerinin oluşturduğu bilgileri aktarmakla, tanımlama bilgilerinin ayarları, coğrafi konumu belirlenmeden ve saklanmadan önce IP adreslerinin anonimleşmesini sağlar. Üçüncü taraf tedarikçilerimiz bu bilgileri, Site'yi nasıl kullandığınızı değerlendirerek, DS SolidWorks'ün ihtiyaçlarınıza uygun daha iyi hizmetler sunabilmesi için Site'deki faaliyetler konusunda raporlar derlemek ve Size ihtiyaçlarınıza uygun reklamlar sunmak için kullanırlar. Tanımlama bilgileri, IP adresinizi sakladıkları herhangi başka bir veriyle ilişkilendirmez.

Siz Siteleri tararken tanımlama bilgileri varsayılan olarak etkin durumdadır ve Tarayıcınızın ayarlarının izin vermesi durumunda Cihazınızda yerel olarak veri okuma veya saklama işlemi yapılabilir. DS SolidWorks, Sitelere farklı bir cihazdan ilk kez Girdiğinizde tanımlama bilgilerinin kullanımı hakkında Size bildirimde bulunacaktır; DS SolidWorks, izninizi açıkça almadan hiçbir tanımlama bilgisini yüklemeyecektir. Tanımlama bilgilerinin bazılarını veya tamamını kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı tanımlama bilgilerini (web analiz hizmetleri için kullanılanlar dahil) reddedecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Ancak bunu yaparsanız Site'lerin bazı bölgeleri ve unsurları düzgün çalışmayabilir ve/veya Site'lerin bazı kısımlarına veya hizmetlerine erişemeyebilirsiniz.

Tercihlerinizi buradan ayarlayabilir ve tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

10. DS SOLIDWORKS TARAFINDAN KONTROL EDİLMEYEN SİTELERE BAĞLANTILAR

Bu Site, ilginizi çekebilecek üçüncü taraf Web sitelerine bağlantılar sunabilir.

DS SolidWorks üçüncü taraf Web sitelerinin içeriği veya bu üçüncü tarafların uygulamaları üzerinde, toplayabilecekleri ve dolayısıyla DS SolidWorks'ün kontrolü altında olmayan Kişisel Verilerin korunmasıyla bağlantılı olarak herhangi bir denetime sahip değildir. Bu nedenle DS SolidWorks, üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden veya bu üçüncü tarafların Kişisel Verilerin korunmasıyla ilgili uygulamalarından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Dolayısıyla bu üçüncü tarafların gizlilik politikaları konusunda bilgi sahibi olmak Sizin sorumluluğunuzdur.

11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Her ne kadar DS SolidWorks olarak Kişisel Verilerinizi korumak için makul düzeyde güvenlik tedbirini uygulamaya koymuş olsak da Kişisel Verileri aktarmanın veya saklamanın tamamen güvenli bir yöntemi olmadığının farkındayız.

Ancak DS SolidWorks, Kişisel Verilerin gizliliğini sağlamayı taahhüt eder. Kişisel Verilerinizin güvenliğinin tehdit veya risk altında olduğuna inanmak için geçerli bir nedeniniz olduğu takdirde privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek DS SolidWorks ile iletişime geçmeniz gerekir.

DS SolidWorks, Kişisel Verilerin bu Gizlilik Politikası'ndaki ilkeler doğrultusunda kullanımı ve ifşası ile ilgili şikayetleri araştıracak ve çözüme kavuşturmaya çalışacaktır.

Kişisel Verilere izinsiz erişim veya Kişisel Verilerin uygunsuz kullanımı, yerel yasa kapsamında suç teşkil edebilir.

Normalde ikamet ettiğiniz yer Avrupa Birliği, Lihtenştayn, Norveç veya İzlanda ise yetkili veri koruma makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

12. İRTİBAT

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü ek soruya istinaden, DS SolidWorks'ten Kişisel Verilerinizle ilgili Haklarınız hakkında bilgi veya talep almamayı tercih etmek için aşağıdaki e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz: privacy@solidworks.com.

Ayrıca aşağıdaki adresten 3DS Grubu Şirketleri Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçebileceğinizi lütfen dikkate alın: 3DS.Compliance-Privacy@3ds.com

13. GİZLİLİK POLİTİKASININ YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ VE POLİTİKADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Politikası, DS SolidWorks gereklilikleri ve şartlarına uygun olarak veya ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerektiğinde güncellenebilir; bu nedenle lütfen güncellemeler için düzenli aralıklarla kontrol edin.

Bu Gizlilik Politikası'nda önemli değişiklikler meydana gelirse DS SolidWorks, Sizi e-posta aracılığıyla veya Sitede bir bildirim yayınlayarak bilgilendirebilir.

Son değiştirme tarihi: Bu Gizlilik Politikası, son olarak 13 Haziran 2018 tarihinde değiştirilmiştir.