SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS Manage, SOLIDWORKS PDM Professional'ın dosya yönetimi özelliklerinden yararlanan ve etkileşimli panolar ve raporlama ile güçlü proje, süreç ve öğe yönetimi özellikleri ekleyen gelişmiş bir veri yönetimi araçları setidir.