Müdürler

Bir müdür olarak kuruluşunuzdaki teknik ve operasyonel süreçleri planlama, yönetme ve denetleme sorumluluğunuz vardır. SOLIDWORKS, bu süreçlerin tüm adımlarında size yardımcı olabilir.