Sustainability

SOLIDWORKS Sustainability nedir?

SOLIDWORKS Sustainability, kullanıcıların SOLIDWORKS'te tasarladıkları ürünlerin çevresel etkisini ölçmelerini sağlar. SOLIDWORKS Sustainability ürünleri SOLIDWORKS'e tamamen entegredir ve Karbon Ayak İzi, Toplam Tüketilen Enerji, Sudaki Etki ve Havadaki Etki bağlamında çevresel etkiler açısından gerçek zamanlı geri bildirim sağlar.

DS SOLIDWORKS bu ürünü neden sunmaya karar verdi/geliştirdi?

SOLIDWORKS Sustainability'yi tam zamanında oluşturulmuş bir ürün olarak görüyoruz. Dünya genelinde birçok ülke, çevreyle ilgili sorunları daha öncelikli olarak değerlendirmekte ve bireyler ile şirketler artık satın alırken ürünlerin çevre dostu olup olmadığına daha fazla dikkat etmektedir. Bu pazar ihtiyacı arttığı için SOLIDWORKS Sustainability, müşterilerimizin çeşitli pazarlarda daha iyi rekabet edebilen ve çevre dostu ürünler üretmelerini sağlamaktadır.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) nedir?

Bu yöntem ham maddelerin elde edilmesinden üretim, dağıtım, kullanım, tasfiye ve geri dönüşüme kadar tüm yaşam döngüsü boyunca bir ürünün çevre üzerindeki etkisini nicel olarak değerlendirmeye yöneliktir. Daha fazla bilgi için LCA sayfamızı ziyaret edin.

Çevresel etkileri bildirmek için SOLIDWORKS Sustainability hangi ölçü sistemini kullanır?

 • Havanın Asitleşmesi – Yanan yakıtlar sülfür dioksit, azot oksitler ve diğer asidik hava emisyonlarının oluşmasına neden olur. Bu, yağmur suyunun asiditesindeki bir artışa ve bunun sonucunda göller ile toprağın asitleşmesine neden olur. Bu asitler, toprak ve suyu bitkiler ve sudaki yaşam için toksik hale getirebilir. Ayrıca asit yağmuru beton gibi insan yapımı bina malzemelerini yavaşça eritebilir. Bu etki genellikle kg sülfür dioksit eşdeğeri birimi ile ölçülür (SO2).
 • Karbon Ayak İzi – Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan karbon dioksit ve diğer gazlar atmosferde toplanır ve ardından ortalama sıcaklığının artmasına neden olur. Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) olarak da bilinen karbon ayak izi karbondioksit eşdeğeri birimi ile ölçülür (CO2e). Bilim insanları, politikacılar ve diğerleri, buzulların yok olması, türlerin soyunun tükenmesi ve daha uç noktalarındaki iklim şartları gibi sorunların nedeninin küresel ısınma olduğunu düşünmektedir.
 • Toplam Tüketilen Enerji – Bu, parçanın yaşam döngüsü ile ilgili yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının megajul (MJ) biriminden ölçümüdür. Bu etki yalnızca ürünün yaşam döngüsü esnasında kullanılan elektrik veya yakıtları içermez, aynı zamanda bu yakıtları elde etmek ve işlemek için gereken üretim öncesi enerjiyi ve malzemelerin yakıldıklarında ortaya çıkacak olan gömülü enerjiyi de içerir. Tüketilen toplam enerji, yenilenebilir olmayan kaynaklarına (ör. petrol, doğal gaz vb.) dönük birincil enerji talebinin net kalori değerine tekabül etmektedir. Enerji dönüşümündeki (ör. elektrik, ısı, buhar vb.) verimler de diğer faktörlerdir.
 • Su Ötrofikasyonu - Ötrofikasyon, bir su ekosistemine aşırı miktarda besin maddesi eklendiğinde ortaya çıkar. Atık su ve zirai gübrelerden gelen azot ve fosfor, suyun oksijenini tüketen aşırı miktarda alg oluşmasına neden olur ve bunun sonucunda bitki ve hayvan yaşamı sona erer. Bu etki genellikle kg fosfat eşdeğeri (PO4) veya kg azot (N) eşdeğeri cinsinden ölçülür.

Ürünün verilerinin kaynağı nedir?

SOLIDWORKS Sustainability'de kullanılan veriler Sphera™, Almanya tarafından sağlanmaktadır. Yaklaşık 20 yıldır sürdürülebilir enerji ve LCA için yazılım ve danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar. Sphera'nın veri tabanı ve GaBi yazılımı SOLIDWORKS Sustainability'de kullanılmaktadır. Sphera hakkında bilgi edinmek için web sitelerini ziyaret edin.

Bu ürünün verdiği sonuçlar ne kadar doğrudur?

SOlIDWORKS Sustainability'deki değerler +/- %20 aralığında kullanışlıdır ve bir tahmin olarak kullanılmalıdır.  Ürünün daha kesin değerler verecek şekilde kullanılmasının yolu, bir tasarım ile diğer tasarım arasındaki bağıl değişiklikleri incelemektir.  Bu sürümler arası bağıl değişiklikler çevresel düzelmenin kesin bir göstergesini sunar.

SOLIDWORKS SustainabilityXpress ile SOLIDWORKS Sustainability ürünün tam sürümünün doğruluk düzeyi aynı mıdır?

Bu ürünü kimler kullanmalıdır?

Neredeyse tüm SOLIDWORKS kullanıcıları bu ürünü kullanabilir ancak en çok faydayı özellikle sürdürülebilir tasarımla ilgilenenler görecektir. Tüm SOLIDWORKS kullanıcıları Benzer Malzeme Bul aracından faydalanabilir.

SOLIDWORKS Sustainability'yi nasıl edinebilirim?

SOLIDWORKS SustainabilityXpress her SOLIDWORKS Masaüstü aboneliğinde yer alır. SOLIDWORKS Sustainability tam sürümü, SOLIDWORKS Premium lisansına dahildir.

SOLIDWORKS Sustainability ürünlerine nasıl destek sunulacak?

Tüm SOLIDWORKS ürünlerinde olduğu gibi, bayiler müşterilere doğrudan destek sunacaktır. Müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi edinin.

SOLIDWORKS Sustainability ile SustainabilityXpress arasındaki benzerlik ve farklar nelerdir?

Her bir ürünün kullanıcıya sunduğu temel özellikler aşağıdadır. Tam sürüm ürün özellik matrisini görüntüleyin.

SOLIDWORKS SustainabilityXpress

 • Tek tek parçalar için LCA

 • Benzer Malzeme Bulma özelliği

 • Çevresel Etki kontrol paneli

 • Kişiselleştirilebilir Sürdürülebilirlik raporu

SOLIDWORKS Sustainability

 • SOLIDWORKS SustainabilityXpress'tekilerle aynı özelliklerin yanı sıra…

 •  düzeneklerin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)

 • Konfigürasyonlar için destek

 • Düzenekler için geliştirilmiş rapor imkanları

 • Enerji tüketimi ve nakil yöntemleri için kullanıcı girişleri

 • Yeni Montaj Görüntüleme fonksiyonu için destek

Fiyatı nedir?

SOLIDWORKS SustainabilityXpress ücretsiz bir üründür. SOLIDWORKS Sustainability ürününün tam sürüm fiyatı hakkında bilgi almak için lütfen yerel bayinizle irtibata geçin.

Ağ lisansı mevcut mudur?

Hangi diller mevcut olacaktır?

SOLIDWORKS Sustainability 14 dilde kullanılabilecektir: İngilizce, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Çekçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça, İspanyolca ve Türkçe.