Lava Drops

3D Creator Xdesign Uygulamasıyla Gitarları Sanat Eserine Dönüştürme

Sorun

Üyeleri farklı yerlerden çalışan tasarım ve mühendislik ekiplerinin çalışma, iş birliği yapma ve iletişim kurma kapasitelerini geliştirme.

Özet

Halihazırda kullanılan Girişimciler için SOLIDWORKS çözümünü, bulut tabanlı bir platform olan 3DEXPERIENCE  üzerinde tarayıcı tabanlı 3D Creator çözümü  ile genişletme.

Sonuçlar
  • Tasarım döngüleri yüzde 30 ila 40 kısaltıldı
  • Pazara sunma süresi yüzde 20 kısaltıldı
  • Geliştirme maliyetleri yüzde 25 azaltıldı
  • Tasarım görselleştirmesi, iş birliği ve iletişimi geliştirildi