1. SOLIDWORKS
  2. Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Yasal Bilgiler ve Kullanım Şartları

Dassault Systèmes SolidWorks (DS SolidWorks) web sitesine hoş geldiniz. DS SolidWorks, işbu kullanım şartlarına tabi olmak üzere, kolaylık sağlamak amacıyla bu web sitesine genel erişim sunmaktadır. Bu web sitesindeki materyallere erişerek, bunları görüntüleyerek, kullanarak veya indirerek bu kullanım şartlarının bağlayıcılığını kabul edersiniz; kabul etmiyorsanız bu web sitesini kullanmayın.

TELİF HAKKI BİLGİSİ. Telif Hakkı 1997-2024 Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Tüm hakları saklıdır.

DS SOLIDWORKS WEB SİTESİNDEKİ MALZEMELERİN KULLANIMI. Aksi belirtilmedikçe, orijinal materyallerde veya materyallerin kopyalarındaki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumanız koşuluyla, bu web sitesindeki malzemeleri yalnızca kişisel, bilgilenme amaçlı ve ticari olmayan amaçlarla görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Bu web sitesindeki materyalleri herhangi bir şekilde değiştiremez, çoğaltamaz veya halka açık olarak sergileyemez, işleme tabi tutamaz, iletemez, dağıtamaz ya da herhangi bir genel veya ticari amaçla kullanamazsınız.

İNDİRİLEBİLİR YAZILIM KULLANIMI. Bu web sitesinden indirilebilecek tüm yazılımlar, ilgili lisans sözleşmesinin koşullarına tabi olarak lisanslanmıştır. DS SolidWorks ve lisansörleri, ilgili lisans sözleşmesine uygun olarak verilen haklar dışında, söz konusu yazılımlarla ilgili tüm fikri mülkiyet haklarını, mülkiyet ve menfaatleri saklı tutar.

DS SOLIDWORKS SİTESİNDEN SATIN ALMA İŞLEMLERİ. Tüm ürün veya hizmetler her coğrafyada mevcut olmamakla birlikte, DS SolidWorks, web sitesindeki ürünleri (ör. kitaplar veya markalı pazarlama ürünleri) muhtelif zamanlarda halka açık satışa sunabilir. Bu tür ürünler çoğu zaman, tüm siparişlerin işlenmesi ve yerine getirilmesinden sorumlu olan yetkili bir SOLIDWORKS bayii tarafından satışa sunulur. Kişisel verilerinizi sağlamadan önce lütfen bu tedarikçilerin Gizlilik Politikalarını dikkatlice okuyun.

İŞ ORTAĞI VE DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAF AÇIKLAMALARI. Bu web sitesi, SOLIDWORKS® ürün ve hizmetleriyle uyumlu ürünler veya hizmetler sunan (genellikle "iş ortakları" olarak anılan) çeşitli üçüncü taraflarla ilgili bilgiler içerir. Bu bilgiler yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuştur. DS SolidWorks, üçüncü taraf ürün veya hizmetlerinden veya herhangi bir açıklamanın doğruluğundan sorumlu değildir ve buna ilişkin herhangi bir garanti vermez.

TİCARİ MARKA BİLGİSİ. 3DEXPERIENCE, Compass simgesi, 3DS logosu, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA ve IFWE Fransız bir "société européenne" (Versailles Ticaret Sicil Numarası B 322 306 440) olan Dassault Systèmes'in veya Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki alt kuruluşlarının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Dassault Systèmes veya alt kuruluşlarının ticari markalarını kullanmak için açık yazılı onayları alınmalıdır. Dassault Systèmes tarafından kullanılan marka kılavuzlarına branding.3ds.com adresinden erişilebilir

DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR. DS SolidWorks, size kolaylık sağlamak amacıyla diğer web sitelerine belirli bağlantılar sunar. DS SolidWorks, başka bir web sitesinin içeriğini izlemez veya kontrol etmez; bu web sitelerinde yer alan herhangi bir materyal veya iletişim unsuruna karşı sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. DS SolidWorks, DS SolidWorks web sitesine bağlantı içerebilen hiçbir sitenin içeriğinden sorumlu değildir.

BU KULLANIM ŞARTLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER. DS SolidWorks, herhangi bir zamanda bu gönderiyi güncelleyerek bu Kullanım Şartlarını revize edebilir. Tüm değişiklikler bu sitede yayınlanacağından, zaman zaman Kullanım Şartlarımızı gözden geçirmenizi öneririz. Ayrıca, muhtelif zamanlarda güncellenebilecek Gizlilik Politikamızı da gözden geçirmenizi öneririz. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikasında muhtelif zamanlarda gerçekleştirilebilecek revizyonlar sizin için bağlayıcıdır. Söz konusu revizyonlar sizin için bağlayıcıdır.

GARANTİNİN REDDİ. Bu web sitesindeki bilgiler, olgusal hatalar veya yazım hataları içerebilir ya da eksik veya geçerliliğini yitirmiş olabilir. Bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir veya güncellenebilir. DS SolidWorks, bu web sitesinde açıklanan ürün ve/veya programlarda istediği zaman ve bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve/veya iyileştirmeler yapabilir. Siz ve DS SolidWorks arasındaki yazılı bir sözleşmede aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu web sitesinde sunulan tüm materyaller "olduğu gibi" ve ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve reddi ihlal garantileri dahil olmak üzere hiçbir garanti verilmeden sağlanmıştır.

DS SolidWorks, söz konusu zararların meydana gelebileceği konusunda bilgilendirilmiş olsa dahi, bu web sitesine veya köprü bağlantısı içeren herhangi bir başka web sitesine erişiminizden veya bunları kullanmanızdan kaynaklanan, herhangi bir garanti, sözleşme akdi, haksız fiil veya başka bir hukuk teorisine dayalı olup olmamasına ve bu zararlar konusunda bilgilendirilmiş olup olmama durumuna bakılmaksızın tarafınızın veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kalabileceği hiçbir doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya sonuç niteliğindeki zararlardan, iş kesintisinden kaynaklanan zararlardan, kâr, gelir, veri veya kullanım kaybından sorumlu değildir.

KULLANICI GÖNDERİLERİ/HABER GRUPLARINA ERİŞİM. DS SolidWorks Gizlilik Politikasında açıklanan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler dışında, DS SolidWorks'e ilettiğiniz veya bu web sitesinde yayınlayacağınız tüm materyaller, bilgiler, e-postalar veya diğer iletişim unsurlarının ("İletişim Unsurları") gizli ve tescilli olmadığı kabul edilecektir. DS SolidWorks, söz konusu İletişim Unsurları ile ilgili olarak DS SolidWorks Gizlilik Politikasında belirtilenlerden başka hiçbir yükümlülük taşımaz. DS SolidWorks ve tasarımcıları; İletişim Unsurları ve dahil edilen tüm verileri, görüntüleri, sesleri, testleri ve bunlarda bulunan diğer unsurları kopyalama, açıklama, dağıtma, dahil etme ve herhangi bir ticari amaç ve ticari olmayan amaç doğrultusunda başka şekillerde kullanma özgürlüğüne sahip olacaktır.

Bu web sitesinde yasa dışı, tehdit edici, hakaret içeren, iftira niteliğinde, müstehcen, pornografik, gizli materyalleri veya telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya üçüncü tarafların haklarını koruyan diğer kanunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kanunu ihlal eden diğer materyalleri yayınlamanız, söz konusu materyalleri bu web sitesine veya bu web sitesinden göndermeniz yasaktır.

DS SolidWorks, bu web sitesinde kullanıcıların İletişim Unsurlarını gönderdiği veya yayınladığı herhangi bir alanı izleyebilir veya gözden geçirebilir ancak böyle bir yükümlülüğü yoktur. DS SolidWorks; telif hakkı, ticari marka, ticari sır, hakaret, gizlilik, müstehcenlik kanunları veya diğer kanunlar kapsamında ortaya çıkıp çıkmamasına bakılmaksızın İletişim Unsurlarının içeriğiyle ilgili hiçbir yükümlülük taşımaz.

İHRACAT KONTROLÜ. Yazılım veya teknik veri indirerek veya bunlara erişerek, geçerli kanunlara uygun durumlar haricinde doğrudan veya dolaylı olarak (iletim ve sevkiyat dahil) bunların ithalatını, ihracatını veya yeniden ihracatını yapmayacağınızı ve bu uyumluluğu sağlamak için gerekenleri belirleme sorumluluğunu kabul edersiniz. Özellikle ancak belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, yazılımı veya teknik verileri (i) Küba, İran, Suriye, Kuzey Kore, Ukrayna'nın Kırım bölgesi veya ABD tarafından ambargo uygulanan veya kısıtlanan başka bir ülkenin vatandaşlarına veya burada ikamet eden kişilere, (ii) ABD Ticaret Bakanlığı'nın Reddedilen Kişiler Listesinde yahut Tüzel Kişiler Listesi'nde veya ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar Listesi'nde bulunan kişilere ya da (iii) ABD Hükümeti'nin herhangi bir kurumu tarafından ABD ihracat işlemlerine dahil olması yasaklanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi ya da sağlamamayı kabul edersiniz. SOLIDWORKS ürünlerinin füze, kimyasal veya biyolojik silahların tasarımında, geliştirilmesinde, üretiminde veya stoklanmasında yahut nükleer son kullanım amaçları doğrultusunda kullanılacak olması durumunda, SOLIDWORKS ürünlerini, teknolojisini veya yazılımını ABD Hükümeti'nin önceden iznini almadan indirmemeyi, müşterilerinize veya tedarik zincirindeki herhangi bir ara kuruluşa aktarmamayı, ihraç veya yeniden ihraç etmemeyi de kabul edersiniz.

GEÇERLİ KANUNLAR. Bu web sitesi, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation tarafından Massachusetts eyaletinin Waltham şehrinde yer alan ofislerinden kontrol edilmektedir. DS SolidWorks, bu web sitesinde yer alan materyallerin Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanım için geçerli veya uygun olduğunu garanti etmez; içeriklerinin yasal olmadığı bölgelerden bunlara erişim yasaktır. Diğer yargı bölgelerinden bu siteye erişim sağlayan kişiler, bu erişimi kendi inisiyatiflerini kullanarak gerçekleştirirler ve ilgili yerel kanunlara uymakla yükümlüdürler. Bu web sitesindeki materyallerle ilgili her türlü hak talebi, kanunlar çatışmasına ilişkin esasları veya Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması hariç olmak üzere Massachusetts Eyaleti'nin maddi hukukuna tabidir.

Bu web sitesinin kullanımından ya da bu web sitesine erişimden veya bu web sitesi ile ilişkili olarak ortaya çıkan her türlü ihtilaf, yetkili bir Massachusetts mahkemesi tarafından nihai çözüme kavuşturulacaktır.

Revizyon tarihi: 3 Mart 2024