Denizcilik ve Açık Deniz

Denizcilik & Açık Deniz endüstrisinde, organizasyonlar yenilikçi ve sürdürülebilir kavramlar geliştirmeli, zamanında ve bütçe dahilinde teslimat yapmalı ve sıkı güvenlik ve çevre düzenlemelerine uymalıdır.