1. SOLIDWORKS
 2. Lisans Sözleşmesi

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation Lisans ve Çevrimiçi Hizmet ve Abonelik Hizmeti Sözleşmesi

Aşağıdaki şartlar ve koşulların yanı sıra buraya referans amacıyla eklenmiş olup  http://www.3ds.com/terms/ost sitesinde yayınlanan ve tanımlı Yazılım veya Çevrimiçi Hizmetler ile ilgili özel şartlar olan diğer tüm şartlar, nihai kullanıcı olarak tarafınız (şahıs veya şirket) ile aşağıdaki paragrafta tanımlanmış olan Dassault Systèmes Group kuruluşu ("DS") arasında, (i) SOLIDWORKS® adıyla bilinen bilgisayar yazılımından ve DS tarafından lisansı verilen belirli diğer yazılımlardan (tüm ülkelerde SOLIDWORKS Simulation analiz ürünleri serisi, SOLIDWORKS Composer ve SOLIDWORKS veri yönetimi ürünleri serisini içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir) ve/veya veri tabanları, makinede okunabilen formda 2 boyutlu ve 3 boyutlu modeller dahil içerik ("Yazılım") ve/veya (ii) çevrimiçi hizmetlerden, yani Teklife ve ilgili diğer hizmetlere çevrimiçi erişim ve bu hizmetlerin kullanımından ("Çevrimiçi Hizmetler") oluşan çeşitli tekliflere (topluca "Teklif") ilişkin yasal sözleşmeyi ("Sözleşme") teşkil etmektedir. "Teklif" ifadesi, (i) bir abonelik hizmeti veya başka bir destekleyici düzenleme kapsamında muhtelif zamanlarda alabileceğiniz tüm Teklif güncellemelerini veya yükseltmelerini, (ii) muhtelif zamanlarda sipariş edebileceğiniz ve yükleyebileceğiniz tüm Teklif eklenti modüllerini ve (iii) SOLIDWORKS Teklifine entegre edilen Adobe® PDF kütüphanesi gibi üçüncü taraf yazılımlarını içerir ve işbu şartlar ve koşullar, aynıları için de geçerlidir. DS, Teklifi herhangi bir bilgisayara yükleme, herhangi bir bilgisayarda kullanma veya kopyalama hakkı vermeden Teklifi hiçbir bilgisayara yükleyemez, hiçbir bilgisayarda kullanamaz veya kopyalayamazsınız. DS, işbu Sözleşmede belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde size Teklife erişme ve/veya Teklifi indirme ve kullanmaya yönelik münhasır olmayan bir hak sunmaktadır. Teklifi içeren kutuyu açmadan ya da Teklifi veya Çevrimiçi Hizmetleri kurmadan ve kullanmadan ÖNCE işbu şartlar ve koşulları dikkatlice okumanız gerekir. Yazılımı içeren kutunun açılması ya da Yazılımın veya Çevrimiçi Hizmetlerin kurulması ve kullanılması, işbu şartlar ve koşullara tabi olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. İşbu şartlar ve koşulları kabul etmiyorsanız Yazılımı içeren kutuyu ve birlikte gönderilen öğeleri (yazılı materyaller dahil) para iadesi için geri gönderin. Teklife ilişkin olarak işbu belge bir lisans sözleşmesidir, satış sözleşmesi değildir.

İşbu Sözleşmeyi sizinle birlikte ifa ederek Sözleşme kapsamında Tekliflere ilişkin lisansları veren ve sağlayan Dassault Systèmes Group kuruluşu, şirket merkezinizin bulunduğu konuma göre belirlenmektedir. Bir şahıs olmanız halinde ise ikametgah adresiniz temel alınacaktır.  Aşağıda bu kuruluşun kimliği, geçerli kanun, işbu Sözleşme ile ilgili veya Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir ihtilafa yönelik yargı yetkisi ve sizin için geçerli gizlilik politikası gösterilmektedir:

 • İkametgah Adresiniz veya Şirket Merkeziniz: Çin Halk Cumhuriyeti (işbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda; Hong Kong, Tayvan ve Macau hariç)
  • Sözleşmeye Taraf Olan DS Kuruluşu/Lisansörü: Dassault Systèmes SE, Fransız bir "société européenne"
  • Geçerli Kanun; Yargı Yetkisi: Bkz. Bölüm 18
  • Gizlilik Politikası:  https://www.3ds.com/privacy-policy/
 • İkametgah Adresiniz veya Şirket Merkeziniz: Diğer Tüm Konumlar
  • Sözleşmeye Taraf Olan DS Kuruluşu/Lisansörü: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, bir Delaware şirketi
  • Geçerli Kanun; Yargı Yetkisi: Massachusetts Eyaleti (ABD)
  • Gizlilik Politikası:  http://www.solidworks.com/sw/privacypolicy.htm

1.A. Lisans ve Kullanım Haklarının Verilmesi. DS, Teklifi ve Teklifle birlikte gönderilen basılı ve/veya elektronik kullanıcı belgelerini ("Belgeler") işbu Sözleşmeye uygun bir şekilde kullanmanız için size münhasır olmayan ve başkasına devredilemez bir hak vermektedir. Teklifin tek kullanıcı lisansı için ödeme yaptıysanız işbu Sözleşme, Teklifin kullanılacağı ülkedeki bir DS satıcısından veya DS'in bir alt kuruluşundan ya da bağlı kuruluşundan ("Bağlı Kuruluş") satın almış olmanız kaydıyla Teklifin bir (1) kopyasını şirket merkezinizin bulunduğu ülkede ya da şubelerinizden biri tarafından lisans satıcınızdan satın alındıysa ilgili şubenin bulunduğu ülkede aynı anda tek bir bilgisayara yüklemenize ve bu bilgisayarda kullanmanıza izin verir. Satıcının bulunduğu konum ile ilgili yukarıda belirtilen sınırlandırma, (i) Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yer alan herhangi bir ülkedeki bir satıcıdan Teklif lisansı satın almanız ve (ii) Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yer alan herhangi bir ülkede bulunmanız halinde geçerli değildir. Bilgisayarınızı değiştirdiğinizde lisansı eski bilgisayarınızdan yeni/sürümü yükseltilen bilgisayarınıza taşımanız gerekmektedir. Bu Teklifi, DS'in önceden yazılı onayıyla başka bir ülkeye taşıyabilirsiniz. Satıcının bulunduğu konum ile ilgili yukarıda belirtilen sınırlandırma, (i) Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yer alan herhangi bir ülkedeki bir satıcıdan Teklif lisansı satın almanız ve (ii) Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yer alan herhangi bir ülkede bulunmanız halinde geçerli değildir. Bilgisayarınızı değiştirdiğinizde lisansı eski bilgisayarınızdan yeni/sürümü yükseltilen bilgisayarınıza taşımanız gerekmektedir. Bu Teklifi, DS'in önceden yazılı onayıyla başka bir ülkeye taşıyabilirsiniz.  Onay verilmesi halinde bu tür bir taşıma için ücret ödenmesi gerekebilir. Teklifin ağ lisansı sürümüne ("SNL") sahipseniz Teklifin lisanslandığı ülkede sahip olduğunuz lisans sayısı kadar Teklifin kopyasını istediğiniz zaman kullanabilirsiniz (aşağıdaki 1.A.b Bölümüne bakın). Teklif geçici belleğe, yani RAM'e yüklendiyse veya bir kullanıcı oturum açmışsa Teklif, bilgisayarda "kullanılmaktadır". Teklifin yüklü olduğu bilgisayar sayısı veya Teklifin potansiyel kullanıcılarının sayısı satın almış olduğunuz lisans sayısını aşarsa Teklifi aynı anda kullananların sayısının satın alınmış olan lisans sayısını aşmamasını sağlamak için Teklifin SNL sürümünü yüklemeniz gerekmektedir. Ayrı modül gruplarından oluşan lisans setleri (SOLIDWORKS Professional gibi), birbirlerinden ayrı bir şekilde farklı bir ortama aktarılamaz (ör. tek bir SOLIDWORKS Professional lisansı varsa Toolbox bir bilgisayara, PhotoView 360 başka bir bilgisayara aktarılamaz). Kayıt sırasında (aşağıdaki 9. Bölüme bakın) satın almış olduğunuz Tekliflerin maksimum potansiyel kullanıcı sayısını bize bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, yaklaşan güncellemeleri ve diğer önemli bilgileri kendilerine bildirebilmemiz için tüm potansiyel kullanıcıların adlarını da bize bildirmenizi tavsiye ederiz. Teklifin tüm kopyalarının sayısı ve konumuna ilişkin doğru ve güncel kayıtlar tutmanız; Teklifin işbu Sözleşmenin şartlarına uygun bir şekilde kullanımını denetlemeniz ve kontrol etmeniz ve ayrıca makul bir talep halinde bu kayıtların kopyalarını DS'e sunmanız gerekmektedir. Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımı, adlandırılan kullanıcı tabanlı modda verilir, yani herhangi bir zamanda tek bir bilgisayardan Çevrimiçi Hizmetleri kullanmak için kendine özgü bir kullanıcı adı ve parola ile tanımlanan tek bir kullanıcı ("Adlandırılan Kullanıcı") için yetki verilir. Çevrimiçi Hizmet kullanıcılarının aynı kullanıcı adını ve parolayı kullanmamalarını veya bunları paylaşmamalarını sağlayacaksınız. Adlandırılan Kullanıcılar, Çevrimiçi Hizmetleri kullanmaya yetkili kişilerin sayısının, bu tür Teklif için size verilen maksimum hak sayısını aşmaması kaydıyla kalıcı personel değişikliklerini yansıtmak için gerektiği şekilde değiştirilebilir. DS'in talebi halinde, (i) Adlandırılan kullanıcıların sayısını, (ii) Teklifin kullanım şeklini ve (iii) Çevrimiçi Hizmetlerin çalıştığı veya Teklifleri yüklediğiniz sistemlerin türlerini ve konumlarını belirten imzalı bir belgeyi uygun şekilde DS'e sunacaksınız. Tarafınızca kullanımı belirlemek için DS, erişim haklarını ve kullanımı analiz etmek amacıyla size Teklifler kapsamında veya ayrıca bir veya daha fazla yardımcı hizmet sağlayabilir. Böyle bir durumda, varsa bu tür yardımcı hizmet veya hizmetlerin yürütülmesinden kaynaklanan düzenlenmemiş ve değiştirilmemiş çıktı dosyalarını ve/veya raporları, söz konusu dosya veya dosyaların Tekliflerin fiili kullanımını gösterdiğini belirten imzalı bir beyanla birlikte sunacaksınız. İşbu Sözleşmenin şartlarına uyumunuzu izlemek için tüm makul yöntemlerin uygulanmasından sorumlusunuz.

Teklifin SNL sürümü için lisans ücreti ödediyseniz ya da SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional ya da SOLIDWORKS Manage Professional kullanıyorsanız aşağıdaki ek şartlar da lisansınız için geçerlidir:

a. Teklifin SNL sürümü, aynı anda yalnızca satın almış olduğunuz sayıda lisansın kullanılmasına izin veren bir güvenlik cihazı veya entegre yazılım güvenliği mekanizması ile birlikte bir ağ sunucusunda yüklü olmalıdır. Ek lisanslar gerekli oldukça muhtelif zamanlarda ağ lisansına eklenebilir.

b. Her SNL kullanıldığı ülkede lisanslı olduğu sürece ağ, farklı ülkelerde kullanılan SNL'leri içerebilir. Belirli bir ülkede kullanılacak gerekli sayıda SNL söz konusu ülkedeki DS satıcısından satın alınmalıdır. Örneğin: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sunucuda yüklü ve buradan yönetilen SNL'ler, bir SNL'nin Brezilya'da ve bir SNL'nin de Meksika'da satın alınmış olması şartıyla Brezilya'daki bir kişi ve Meksika'daki bir kişi tarafından kullanılabilir. Ancak SNL'nin yüklü olduğu sunucu, SNL'nin lisanslandığı ülkeden farklı bir ülkede bulunuyorsa SNL'lerin uygun bir şekilde yönetilebilmesi için bu durumu sipariş sırasında DS satıcınıza bildirmeniz gerekir. Yukarıda belirtilen hüküm, (i) Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yer alan herhangi bir ülkedeki bir satıcıdan Teklif lisansı satın almanız ve (ii) Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yer alan herhangi bir ülkede bulunmanız halinde geçerli değildir.

c. Ayrıca SNL sürümünün yüklü olduğu ağ, sunucu ile aynı küresel bölgede bulunan aynı tüzel kişiliğin veya grubun istemci makinelerine lisans sunabilir. (Bu amaçla DS, üç küresel bölge tanımlamaktadır: Batı Yarımküre, Avrupa/Orta Doğu/Afrika ve Asya'nın geri kalanı/Avustralya). Örneğin: Batı Yarımküre'de bulunan bir sunucuda kullanılan tüm lisanslar, Batı Yarımküre'deki ülkeler için lisanslanmalıdır. Sunucunun konumundan bağımsız olarak daima ABD ve Birleşik Krallık ihracat kontrolü kanunlarına uymaya devam etmeniz gerekir.

d. Yukarıdaki (a) - (c) alt bölümlerine ilişkin olarak SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisansları ve SOLIDWORKS Manage Professional lisansları için yalnızca (a) alt bölümü geçerlidir. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisansları ve SOLIDWORKS Manage Professional lisansları için geçerli olan ek şartlar ve koşullar, aşağıdaki 1.C Bölümünde belirtilmiştir.

DS'in onay vermesi, DS'in lisans kullanımı ile ilgili raporlama ve diğer gerekliliklerine uymanız ve uygun Worldwide SolidNetwork lisans ücretini ödemeniz halinde SNL'nizi Worldwide SolidNetwork lisansına dönüştürebilirsiniz. İşbu Sözleşmenin şartlarına tabi olarak, Worldwide SolidNetwork lisansı dünya genelinde herhangi bir coğrafyaya "aktarılabilir" ve burada kullanılabilir.

Adobe PDF yazılımı ile çalışırken elektronik belgelerinizi yazdırmak, görüntülemek ve düzenlemek amacıyla yazı tipi yazılımının kopyalarını bu belgelere yerleştirebilirsiniz. Ayrıca, yerleştirdiğiniz yazı tipi yazılımı Adobe web sitesinin  http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html sayfasında "düzenlenebilir yerleştirme için lisanslı" olarak tanımlanmışsa söz konusu yazı tipi yazılımının kopyalarını elektronik belgelerinizi düzenlemek amacıyla da yerleştirebilirsiniz. Bu lisans kapsamında başka bir yerleştirme hakkı verilmemekte veya ima edilmemektedir. Teklif (bir ağ sunucusu yerine) bir bilgisayarın sabit diskinde veya başka bir depolama cihazında kalıcı olarak yüklüyse söz konusu bilgisayarı kullanan kişi, orijinal kopya kullanımda değilken Teklifi taşınabilir veya sabit bir bilgisayarda da kullanabilir ancak Teklifin etkin abonelik hizmeti (işbu Sözleşmede tanımlandığı gibi) kapsamında olması gerekir.

Adobe, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'ın tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

1.B. eDrawings® Professional Ek Lisans Şartları. SOLIDWORKS eDrawings Professional yazılımı bir iş birliği aracıdır. SOLIDWORKS eDrawings Professional, oluşturduğunuz model dosyalarıyla birlikte SOLIDWORKS eDrawings Professional'ın bir kısmını kopyalamanızı ve söz konusu dosyaları diğer hususların yanında modellerinizi görüntülemelerini, işaretlemelerini ve değerlendirmelerini sağlamak üzere iş birliği yaptığınız üçüncü taraflara sunmanızı sağlar ve DS size bunun için bir lisans verir.

1.C. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional ve SOLIDWORKS Manage Professional Ek Lisans Şartları. (a) DS, SOLIDWORKS PDM Professional ve SOLIDWORKS Manage Professional yazılımının bir Sunucu + İstemci Erişim Lisansı [CAL] modeli, Microsoft® SQL Server 2008 R2 ve daha eski sürümleri için İşlemci Başına model veya SQL Server 2012 ve daha yeni sürümleri için Çekirdek Başına modelde kullanılması için lisans vermektedir. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional veritabanına veya arşiv sunucusuna (ve yalnızca SOLIDWORKS PDM Professional lisansları için SOLIDWORKS PDM Professional Web sunucusuna) aynı anda bağlı olan her kullanıcı için bir (1) SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisansına sahip olmak kaydıyla SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional yazılımını bir ağda veya başka bir çok istasyonlu/istemcili ortamda kullanabilirsiniz. SQL Server 2014 Standard Edition, Çalışma Zamanı Kısıtlamalı Kullanım Teklifi lisans şartları, eşzamanlı kullanıma ilişkin diğer hükümleri içerir. SQL Server 2014 Express Edition lisans şartları ve SQL Server 2014 Standard Edition, Çalışma Zamanı Kısıtlamalı Kullanım Teklifi lisans şartları sırasıyla SOLIDWORKS PDM Standard yazılımı, SOLIDWORKS PDM Professional yazılımı ve/veya SOLIDWORKS Manage Professional yazılımı siparişleriyle birlikte gönderilir ve buraya referans amacıyla eklenmiştir. (b) SOLIDWORKS PDM Professional; Oracle Corporation ve bağlı şirketleri ("Oracle") tarafından sunulan yerleşik yazılım programlarını ("Oracle Programları") içerir ve yukarıdaki 1. Bölüm hükümlerinden bağımsız olarak Oracle veya lisansörleri, Oracle Programlarına ilişkin tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurur ve her biri işbu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarıdır. Oracle Programları kısıtlamalı lisansa tabidir, yalnızca bağlantılı uygulama paketleriyle birlikte kullanılabilir ve tarafınızca değiştirilemez. Bazı Oracle Programları, bu programların standart teslimatının bir parçası olarak kaynak kodu içerebilir. Söz konusu kaynak kodu, işbu Sözleşmenin şartlar ve koşullarına tabi olacaktır. (c) Bazı Oracle Programlarıyla kullanımı uygun veya gerekli olabilecek üçüncü taraf teknolojileri, uygulama programı belgelerinde belirtilmiş veya DS tarafından başka bir yolla bildirilmiş olup bu teknolojileri, işbu Sözleşmenin şartları kapsamında değil, uygulama paketi belgelerinde belirtilen veya DS tarafından başka bir yolla bildirilen üçüncü taraf lisans sözleşmesinin şartları kapsamında yalnızca uygulama paketiyle birlikte kullanımınız için tarafınıza lisans verilmiştir. (d) (i) DS'in Oracle Programlarını kullanımınızı denetlemesine izin vermeyi, (ii) bu denetim sırasında DS'e makul yardımları ve bilgilere erişim imkanı sağlamayı ve (iii) DS'in bu denetimlerin sonuçlarını Oracle'a raporlamasına veya DS'in denetim yapma hakkını Oracle'a (Oracle'ın denetim sonucunda tarafınızın veya DS'in maruz kaldığı masrafları ödeme konusunda herhangi bir yükümlülüğü veya sorumluluğu olmaksızın) devretmesine izin vermeyi kabul edersiniz. (e) SOLIDWORKS PDM Professional ve SOLIDWORKS Manage Professional'ın Amerika Birleşik Devletleri veya Birleşik Krallık'ın ihracat kontrolü kanunlarına tabi olan yazılımlar ve teknik veriler içerdiğini kabul eder ve uygun Amerika Birleşik Devletleri veya yabancı ülke lisansları olmadan ve DS'in veya lisansörlerinin yazılı onayını almadan SOLIDWORKS PDM Professional ve/veya SOLIDWORKS Manage Professional'ı doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi veya yeniden ihraç etmemeyi, yani SOLIDWORKS PDM Professional veya SOLIDWORKS Manage Professional'ı lisansı ilk satın aldığınız ülkenin dışına çıkarmamayı kabul edersiniz.

1.D. SOLIDWORKS Education Edition, SOLIDWORKS Research Edition ve SOLIDWORKS Student Edition Ek Lisans Şartları.

a. Tanımlar. İşbu 1.D. Bölümünde, aşağıdaki terimler belirtilen anlamlara gelir:

(1) "Eğitim Amacı", Nitelikli Öğrencilerin sınıf veya laboratuvar öğrenimi ya da Nitelikli Eğitmenlerin dersleri öğretmesi veya hazırlaması anlamına gelir. Eğitim Amaçları; çalışma gizli değilse, Fikri Mülkiyet oluşturmuyor veya devretmiyorsa ve sonuçlar, genel kamu mülkünün bir parçası haline gelecekse Bitirme projesi veya diğer öğrenci projelerini içerebilir. Eğitim Amaçları; Araştırma Amaçlarını, Ticari Amaçları veya Müfredat Geliştirmeyi kapsamaz.

(2) "Araştırma Amacı", SOLIDWORKS'ün bir Araştırma Projesinin problem tanımı, modellemesi, analizi, sonucu veya çıktılarına doğrudan katkıda bulunduğu tüm işler anlamına gelir. Araştırma Amaçları; Ticari Amaçları veya Müfredat Geliştirmeyi kapsamaz.

(3) "Ticari Amaç", profesyonel danışmanlık, yeniden satış için donanım üretme, iş atölyesi faaliyetleri, bir Teknik Servis Sözleşmesi kapsamında sağlanan hizmetler, kurumsal veya resmi stajyerlik, Nitelikli Öğrenciler dışındaki kişilere sağlanan özel öğretim veya eğitim anlamına gelir.

(4) "Müfredat Geliştirme", Yazılım ile yeniden satış için eğitim materyallerinin oluşturulması veya değiştirilmesi anlamına gelir. Programın ayrıntıları için lütfen SOLIDWORKS Araştırma Görevlisi Sözleşmesine bakın.

(5) "Nitelikli Eğitim Kuruluşu", kâr amacı gütmeyen onaylı bir kamusal veya özel eğitim kuruluşu, kâr amacı güden onaylı bir özel okul/meslek okulu, onaylı bir evde eğitim programı veya devlet onaylı bir çıraklık veya devlet onaylı bir iş gücü geliştirme programı anlamına gelir. Nitelikli Eğitim Kuruluşları; onaylı olmayan okulları, onaylı olmayan eğitim merkezlerini, onaylı olmayan iş gücü geliştirme merkezlerini ya da onaylı olmayan evde eğitim programlarını içermez. Ayrıca, kâr amacı gütmeyen öğrenim merkezleri, müzeler, halka açık kütüphaneler, sosyal yardım programları, Fab Lab'ler, atölye alanları, bilgisayar korsanı alanları veya hobi merkezleri de bunlara dahil değildir.

(6) "Nitelikli Araştırma Kuruluşu", bir kolej, üniversite, araştırma laboratuvarı, eğitim hastanesi, kâr amacı gütmeyen organizasyon veya konsorsiyum anlamına gelir. Nitelikli Araştırma Kuruluşlarına; kâr amacı güden şirketler, kâr amacı güden araştırma merkezleri, teknoloji inkübatörleri, hızlandırıcılar, kâr amacı gütmeyen öğrenim merkezleri, müzeler, halka açık kütüphaneler, sosyal yardım programları, Fab Lab'ler, atölye alanları, bilgisayar korsanı alanları veya hobi merkezleri dahil değildir. Yukarıdaki niteliklere ek olarak belirli bölgelerde ek nitelik kriterleri bulunur:

(i) Kuzey Amerika: Nitelikli Araştırma Kuruluşları aynı zamanda Üniversiteye Bağlı Araştırma Merkezleri (UARC'ler) ve üniversiteye ait araştırma laboratuvarlarını da içerir. Nitelikli Araştırma Kuruluşları kâr amacı gütmeyen kurumları, Federal Olarak Finanse Edilen Araştırma ve Geliştirme Merkezlerini (FFRDC'ler), akademik olmayan kâr amacı gütmeyen araştırma merkezlerini ve akademik olmayan veya endüstriyel konsorsiyumları içermez.

(ii) EMEA: Nitelikli Araştırma Kuruluşları aynı zamanda kâr amacı gütmeyen araştırma merkezlerini veya kamu iktisadi araştırma merkezlerini ve kâr amacı gütmeyen konsorsiyumları da içerir.

(iii) Diğer tüm bölgeler: Lütfen belirli ek nitelik kriterleri için yerel SOLIDWORKS Education temsilcinizle iletişime geçin.

(7) "Nitelikli Öğrenci", bir Nitelikli Eğitim Kuruluşunda derece, diploma veya sertifika almayı hedefleyen tam zamanlı bir öğrenci anlamına gelir. Nitelikli Öğrencilerin tam zamanlı olarak kabul edilmeleri için en az altı (6) kredi saati derse ve/veya laboratuvar çalışmasına kaydolmaları gerekir. Nitelikli Öğrenciler, doktora sonrası veya profesyonel araştırmacıları, kurumsal eğitim programı katılımcılarını veya Fab Lab'lerin ya da hobi merkezlerinin üyelerini içermez.

(8) "Nitelikli Eğitmen", bir Nitelikli Eğitim Kuruluşundaki müfredatın parçası olarak Yazılım kullanımı gerektiren veya Yazılım kullanımına izin veren bir ya da daha fazla dersi öğreten veya hazırlayan herhangi bir kişi anlamına gelir.

(9) "Nitelikli Araştırmacı", bir Nitelikli Araştırma Kuruluşundaki lisans öğrencileri, lisansüstü öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, profesörler, misafir profesörler, fakülte ve personel anlamına gelir.

(10) "Araştırma Projesi", bir Nitelikli Araştırma Kuruluşunda gerçekleştirilen, Fikri Mülkiyet oluşturan veya sınıftaki öğrenim deneyiminin parçası olarak kabul edilmeyen çalışmalar anlamına gelir. Bir Nitelikli Araştırma Kuruluşu ile harici bir kuruluş arasındaki bir sözleşmeye dayalı anlaşma kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve ürünleri veya fikirleri pazarlama ya da yeniden satma amacıyla gerçekleştirilen tüm çalışmalar dahildir. Ticari Amaçlar için gerçekleştirilen çalışmalar dahil değildir.

(11) "Fikri Mülkiyet"; ticari değer oluşturan, herhangi bir türde gelir üreten veya bireyin ya da kuruluşun daha fazla tanınmasını sağlayan herhangi bir şeyi ifade eder.

b. DS, SOLIDWORKS Education Edition yazılımı ("SWEE") lisanslarını Nitelikli Eğitim Kuruluşlarına, SOLIDWORKS Research Edition yazılımı ("SWRE") lisanslarını Nitelikli Araştırma Kuruluşlarına ve SOLIDWORKS Student Edition yazılımı ("SWSE") lisanslarını Nitelikli Öğrencilere SOLIDWORKS'ün ticari sürümünden çok daha düşük fiyatlara sunar. Bu nedenle, bu Tekliflerin her biri, işbu Sözleşmenin standart şartlar ve koşullarının ötesinde kullanım kısıtlamaları içerir. Bu Tekliflerden bir veya daha fazlasının lisans sahibi olarak, bu standart şartlar ve koşullara ek olarak aşağıdakileri de kabul edersiniz:

(1) SOLIDWORKS Education Edition ("SWEE") Lisanslarının Kapsamı: (i) SWEE sadece Nitelikli Eğitim Kuruluşlarındaki Nitelikli Öğrenciler ve Nitelikli Eğitmenler tarafından Eğitim Amaçları için kullanılacaktır. (ii) SWEE sadece bir Nitelikli Eğitim Kuruluşundaki bir Nitelikli Öğrenci veya Nitelikli Eğitmen tarafından sahip olunan ya da ticari amaçla kiralanan bilgisayarlara kurulacaktır. (iii) SWEE sadece Nitelikli Öğrenciler, Nitelikli Eğitmenler veya bir Nitelikli Kuruluşun fakültesi ya da personeli tarafından yönetilecek ve korunacaktır. (iv) SWEE tek kullanımlık veya SNL kurulumu olarak sağlanır (Yukarıdaki 1.A Bölümüne bakın). SNL kurulumları sadece tek bir tesiste kullanıma yöneliktir. Tek bir tesis, bir Nitelikli Eğitim Kuruluşunun bir yeri veya kampüsüdür. Çok tesisli ağ lisansları da kullanılabilir; ayrıntılar için lütfen satıcınızla iletişime geçin. (v) Nitelikli Eğitim Kuruluşları sadece fiziksel veya dijital ders kataloğunda SWEE kullanımı gerektiren veya buna izin veren derslerin reklamını yapacaktır ve diğer basılı veya dijital ortamlar aracılığıyla herhangi bir dersin reklamını yapamaz.    (vi) SWEE, dosyaların "SOLIDWORKS Education Edition" ile oluşturulduğunu tanımlayan ekran ve baskı özellikleri (Filigranlar) içerir. SWEE tarafından oluşturulan dosyalar Ticari Amaçlar veya Araştırma Amaçları için kullanılamaz. DS, kasıtlı veya tesadüfen etkileşim gerçekleşirse aktarılan Filigranları Araştırma dosyalarından ya da Ticari dosyalardan kaldırma konusunda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk taşımaz.

(2) SOLIDWORKS Research Edition ("SWRE") Lisanslarının Kapsamı: (i) SWRE sadece Nitelikli Araştırma Kuruluşlarındaki Nitelikli Araştırmacılar tarafından Araştırma ya da Eğitim Amaçları için kullanılacaktır. SWRE, Ticari Amaçlar ya da Müfredat Geliştirme Amacı için kullanılmayacaktır. (ii) SWRE sadece bir Nitelikli Araştırmacı veya Nitelikli Araştırma Kuruluşu tarafından sahip olunan ya da ticari amaçla kiralanan bilgisayarlara kurulacaktır.

(iii) SWRE sadece Nitelikli Araştırmacılar veya bir Nitelikli Araştırma Kuruluşunun fakültesi ya da personeli tarafından yönetilecek ve korunacaktır. (iv) SWRE tek kullanımlık veya SNL kurulumu olarak sağlanır. SNL kurulumları sadece tek bir tesiste kullanıma yöneliktir. Tek bir tesis, bir Nitelikli Araştırma Kuruluşunun bir yeri veya kampüsüdür. Çok tesisli ağ lisansları da kullanılabilir; ayrıntılar için lütfen satıcınızla iletişime geçin.

(3) SOLIDWORKS Student Edition ("SWSE") Lisanslarının Kapsamı: (i) SWSE sadece Nitelikli Eğitim Kuruluşlarındaki Nitelikli Öğrenciler ve Nitelikli Eğitmenler tarafından Eğitim Amaçları için kullanılacaktır. Bu, Araştırma Amaçları veya Ticari Amaçlar için kullanılmaz. (ii) SWSE sadece bir Nitelikli Eğitim Kuruluşundaki bir Nitelikli Öğrenci veya Nitelikli Eğitmen tarafından sahip olunan ya da ticari amaçla kiralanan kişisel bilgisayarlara kurulacaktır. (iii) SWSE sadece tek kullanımlık (bağımsız) bir lisans olarak sağlanır ve devredilemez. SWSE, kurulumu tek bir bilgisayarla sınırlandırmak için bir yumuşak kilit mekanizmasına sahiptir.     (iv) SWSE, yetkili olmayan şirketler veya bireyler tarafından yeniden satılamaz. (v) Pakette belirtilen ay sayısından sonra (ör. 12 ay) SWSE'nin süresi dolar; SWSE, abonelik hizmeti içermez ve yükseltilemez. (vi) SWSE, dosyaların "SOLIDWORKS Student Edition" ile oluşturulduğunu tanımlayan ekran ve baskı özellikleri (Filigranlar) içerir. SWSE tarafından oluşturulan dosyalar Ticari Amaçlar veya Araştırma Amaçları için kullanılamaz. DS, kasıtlı veya tesadüfen etkileşim gerçekleşirse aktarılan Filigranları Araştırma dosyalarından ya da Ticari dosyalardan kaldırma konusunda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk taşımaz.

1.E. Çevrimiçi Hizmetler için Ek Şartlar.

a. Ek Tanımlar.

Geçerli Veri Koruma Yasaları, sunduğunuz Kişisel Verilerin İşlenmesi için uygulanabilecek her türlü geçerli veri gizliliği kanunu ve diğer tüm düzenlemeler anlamına gelir.

Müşteri Verileri; Kişisel Veriler de dahil olmak üzere, Çevrimiçi Hizmetler kullanılarak tarafınızca veya herhangi bir yetkili kullanıcı tarafından DS'e sunulan veriler anlamına gelir.

Kişisel Veriler, Geçerli Veri Koruma Yasaları tarafından tanımlandığı şekilde bir kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir.

İşlemek/İşleme, Geçerli Veri Koruma Yasalarında belirtilen anlama sahiptir.

Service Level Agreementhttp://www.3ds.com/terms/sla sitesinde yayınlanan Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin hizmet düzeyi şartlarını ifade eder.

b. Tüm Müşteri Verileri, sadece sizin mülkiyetinizde veya bu Müşteri Verilerini gönderen yetkili kullanıcıların mülkiyetinde olacaktır. Tüm Müşteri Verilerine ilişkin telif hakkı izinlerinin alınmasına, bunların doğruluğuna, kalitesine, eksiksizliğine, hukuki geçerliliğine, güvenilirliğine ve uygunluğuna ilişkin yegane sorumluluk size aittir. İşbu Sözleşmenin şartlar ve koşullarına tabi olarak DS'e, Çevrimiçi Hizmetler sağlamak, bu hizmetleri sürdürmek ve iyileştirmek için makul olarak gerektiği ölçüde Müşteri Verilerini kullanma, kopyalama, depolama ve aktarma ve Müşteri Verilerinin DS Grup Şirketleri ve DS alt yüklenicileri tarafından kullanılması, kopyalanması, depolanması ve aktarılması için münhasır olmayan bir lisans verirsiniz. (i) Çevrimiçi Hizmetleri geçerli kanunları veya düzenlemeleri ihlal edecek şekilde kullanmanızdan ve/veya (ii) Müşteri Verilerinden dolayı üçüncü taraf haklarının ihlalinden, bu haklara tecavüzden veya bu hakların kötüye kullanılmasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm üçüncü taraf hak taleplerine karşı DS'i ve diğer DS Grup Şirketlerini savunacaksınız. Ayrıca, (i) DS'in, bu tür bir hak talebine ilişkin olarak size önceden yazılı bir bildirimde bulunması ve (ii) DS'in, söz konusu hak talebinin ve ilgili uzlaşma görüşmelerinin savunulması için size yegane kontrol yetkisi vermesi ve hak talebinin savunulması ve anlaşmaya bağlanması sırasında makul iş birliği sunması kaydıyla bu tür hak taleplerinden doğan, tarafınızca imzalanmış yazılı bir uzlaşma sözleşmesinde kabul edilen veya yetkili bir mahkeme tarafından nihai olarak DS aleyhinde hükmedilen tüm giderleri, zararları ve masrafları (makul avukat masrafları dahil) ödeyeceksiniz.

c. Müşteri Verilerini Depolama. Çevrimiçi Hizmetler kapsamında ve ilgili Offering Specific Terms (OST) dahilindeyse DS, Çevrimiçi Hizmetler süresince ve OST'de tanımlanan depolama boyutu sınırları çerçevesinde Müşteri Verilerinin depolanmasını sağlayacaktır. Bu depolama sınırlarını aşmanız halinde gerekli ek depolama kapasitesi siparişi vererek veya depolanan Müşteri Verilerinin boyutunu azaltarak DS'in bildiriminden itibaren on beş (15) gün içinde bu durumu düzelteceksiniz.

d. DS Yükümlülükleri. DS, Çevrimiçi Hizmetleri o sırada geçerli olan Service Level Agreement uyarınca sağlayacaktır. Müşteri Verileri, (i) Çevrimiçi Hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve (ii) Sözleşme feshedildikten ya da Sözleşme süresi bittikten sonra, bu fesih veya süre bitimi sonrasında imha etmediğiniz Müşteri Verileri için bir (1) yıl süreyle gizli kabul edilecektir. DS, Çevrimiçi Hizmetler ve Müşteri Verilerine yönelik (i) benzer hizmetlere ilişkin endüstri standartları ile tutarlı bir şekilde ve (ii) ilgili Müşteri Verilerinin ifşa edilmesini, yayınlanmasını veya dağıtılmasını önlemek için en az kendisine ait benzer nitelikteki gizli bilgilere gösterdiği özeni göstererek güvenlik süreçlerini uygulamak için ticari açıdan makul çabayı gösterecektir. DS, Müşteri Verilerini Çevrimiçi Hizmetleri sağlamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gerekli olduğu ölçüde DS ile uygun bir gizlilik sözleşmesi yapmış olan üçüncü taraflara ifşa etmeye yetkilidir.

Bu gizlilik yükümlülüğü: (i) söz konusu bilgi tarafınızdan alındığı sırada herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmadan halihazırda DS mülkiyetinde olan; (ii) Müşteri Verilerine atıfta bulunulmaksızın DS tarafından bağımsız olarak geliştirilen; (iii) işbu Sözleşme ihlal edilmeksizin halka açık olan veya halka açık hale gelen; (iv) gizlilik yükümlülüğü olmadan DS tarafından üçüncü taraftan meşru bir şekilde alınan; (v) yazılı izninizle tarafınızca ifşa edilmek üzere açıklanan ya da (vi) adli ya da idari bir karar uyarınca (DS'in size önceden bilgi vermesi ve bu karara göre geçerli bilginin ifşa edilmesini ve kullanılmasını sınırlandırmak için sizinle makul bir şekilde iş birliği yapması kaydıyla) yalnızca bu adli veya idari kurum ile ilgili olarak ifşa edilmesi gereken bilgiler için geçerli değildir.

e. Veri Gizliliği. Kişisel Verilerinize ilişkin herhangi bir işlemin veya işlemler dizisinin (toplama, düzenleme, uyarlama, silme, depolama, kullanma, kaydetme, birbirine bağlama, danışma, ifşa etme ve aktarma dahil ancak bunlarla sınırlı değil) işlenmesine yönelik amaçları ve araçları belirlediğiniz ve geçerli tüm veri koruma yasalarına ekseriyetle uyum sağladığınız için veri denetçisi olursunuz ("Veri Denetçisi"). Her zaman Kişisel Verilerin yegane Veri Denetçisi olduğunuzu ve olacağınızı ve bu nedenle, (i) Kişisel Verilerin aktarılması, (ii) hakkında Kişisel Veriler toplanan ve kullanılan kişilerin bilgilendirilmesi ve (iii) bu kişilerin erişim, değiştirme ve silme hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Müşterinin Kişisel Verilerinin işlenmesi için uygulanabilecek geçerli tüm veri gizliliği kanunlarına veya diğer tüm düzenlemelere uyulmasından sorumlu olacağınızı kabul ve tasdik edersiniz.

f. Üçüncü Taraf İçeriği. DS, Çevrimiçi Hizmetler aracılığıyla sağlanmış veya yayınlanmış olan üçüncü taraf içeriğini veya tarafınıza ait içeriği kontrolü altına almaz ve bu içeriklere ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

g. Avrupa Birliği (AB), İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç Vatandaşları İçin Geçerli Şartlar.

(i) Tanımlar - Bu alt bölüme (g) ait tanımlar:

"Geçerli Veri Koruma Yasaları", 25 Mayıs 2018 itibarıyla 2016/679 sayılı Düzenleme (AB) (Genel Veri Koruma Düzenlemesi) ve Genel Veri Koruma Düzenlemesi uyarınca kabul edilen tüm yetki devrine ve uygulamaya dayanan yasaları ve verilerin İşlenmesi kapsamında üye devletlerde geçerli Genel Veri Koruma Düzenlemesinin hükümlerini belirleyen yasalarını ifade eder.

"Denetçi", "Veri Sahibi", "Kişisel Veri", "İşlemek/İşleme", "İşleyen" ve "Kişisel Verilerin İhlali", Geçerli Veri Koruma Yasalarındaki anlamları ifade eder.

"Alt İşleyen", DS ya da DS'in başka bir Alt İşleyeni tarafından atanan, DS'ten veya DS'in başka bir Alt İşleyeninden Kişisel Verileri işbu Sözleşmenin koşulları ve varsa yazılı bir alt sözleşmenin koşulları uyarınca sadece ve münhasıran sizin adınıza gerçekleştirilecek İşleme faaliyetleri için alan herhangi bir İşleyeni ifade eder.

(ii) Veri Gizliliği. Her zaman bir veya daha fazla Teklife sağladığınız erişimin veya teklifleri kullanımınızın bir parçası olarak İşlenecek Kişisel Verilerin yegane Veri Denetçisi olduğunuzu ve olacağınızı ve bu nedenle (i) Kişisel Verilerin aktarılması, (ii) Veri Sahiplerinin bilgilendirilmesi ve (iii) Veri Sahiplerinin erişim, değiştirme ve silme hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Geçerli Veri Koruma Yasalarına uyulmasından sorumlu olacağınızı kabul ve tasdik edersiniz. DS, Veri İşleyen olarak, Kişisel Verileri işbu Sözleşme uyarınca toplayacak, depolayacak ve işleyecektir.

(iii) Veri İşleme Yeri. DS'in Çevrimiçi Hizmetler ve destek hizmetleri sunabilmesi için işbu belgeyle DS'i İşleyen olarak görevlendirirsiniz ve sunduğunuz Kişisel Verilerin ("Kişisel Verileriniz") DS'in, Bağlı Kuruluşlarının ya da alt yüklenicilerinin bulunduğu ülkelere aktarılabileceğini, bu ülkelerde depolanabileceğini, İşlenebileceğini veya bunlara erişilebileceğini kabul etmiş olursunuz. DS bu Sözleşmede ortaya konulan veri koruma yükümlülüklerinin, İşlemenin Geçerli Veri Koruma Yasalarının gereklerine uygun olacağı şekilde, sözleşme yoluyla ve/veya Avrupa Komisyonunun standart sözleşme maddeleri yoluyla Alt İşleyenler için de uygulanmasını sağlayacaktır.

(iv) DS'in Yükümlülükleri. DS, İşleyen olarak:

·         geçerli yasanın izin verdiği azami ölçüde veya Tekliflerin lisanslı kullanım süresi boyunca (hangisi daha uzun ise) Kişisel Verilerinizi işbu Sözleşme ve her halükarda işbu Sözleşmeyle tutarlı yazılı makul talimatlarınız uyarınca İşleyecektir;

 • Kişisel Verilerinizi İşlemek üzere yetkilendirilmiş herkesin ilgili gizlilik yükümlülüklerine tabi olmasını sağlayacaktır;
 • işbu Sözleşmede belirtilen İşlemenin niteliğini dikkate alarak, Genel Veri Koruma Düzenlemesinin 32. ila 36. Bölümlerine ilişkin yükümlülüklerinize Veri Denetçisi sıfatınızla uygun hareket etmenize makul çerçevede yardımcı olacaktır. DS, sizi etkileyen bir Kişisel Veri İhlalinin meydana geldiğine dair makul şüpheleri olması halinde (i) DS, bu Kişisel Veri İhlalinden haberdar olduktan hemen sonra Kişisel Veri İhlali konusunda sizi bilgilendirecektir ve (ii) yetkili denetçi kuruluş nezdindeki bilgilendirme yükümlülüklerinize uyabilmeniz için size tüm ilgili ve mevcut bilgileri sunacaktır;
 • DS'in İşleyen olarak rolü ve DS Tekliflerinin kullanımıyla tutarlı olacak şekilde, Veri Sahiplerinin, Geçerli Veri Koruma Yasalarındaki haklarını kullanma taleplerine cevaben yükümlülüklerinizi yerinize getirmeniz için size makul yardımı sunacaktır;
 • geçerli Veri Koruma Yasalarında zorunlu tutulan ve bu bölümde açıklanan yükümlülüklerinize uyduğunuzu göstermek için ihtiyaç duyduğunuz ve DS'in sahibi olduğu tüm bilgileri size sunacak ve DS'in sağladığı belgelerle Geçerli Veri Koruma Yasalarına uygunluğun sağlandığı kanıtlanamıyorsa bir denetim yapılmasına izin verecektir. DS'i böyle bir denetim hakkında otuz (30) gün önceden ve denetimin kapsamını belirterek yazılı olarak bilgilendireceksiniz; bu kapsam, DS tarafından sunulan belgeler bu uygunluğu gösteremediğinde uygunluk durumunuzun değerlendirilmesi ile sınırlı tutulacaktır; bu denetim, maliyetleri tarafınızca karşılanmak üzere sizin seçeceğiniz bağımsız bir denetçi tarafından, en fazla on iki (12) ayda bir yapılacaktır;
 • sizin adınıza gerçekleştirilen İşleme faaliyetleri nedeniyle Kişisel Verilerinizin İşlenmesine dahil olacak Alt İşleyenlerin bir listesini tutacak, başka Alt İşleyenlerin eklenmesi ya da değiştirilmesi ile ilgili yapılması planlanan tüm değişiklikler hakkında sizi bilgilendirecek ve böylece size bu değişikliklere itiraz etme fırsatı verecektir. Acil durumlar dışında, yeni bir Alt İşleyenin Kişisel Verilerinizi İşlemek için yetkilendirilmesinden en az on beş (15) gün önce bu güncelleme bilgisini almanız için mevcut bir mekanizma aracılığıyla size bir bildirimde bulunulacaktır. Şu durumlarda DS'in yeni bir Alt İşleyenden yararlanmasına makul çerçevede itiraz edebilirsiniz: (i) bu yeni Alt İşleyen Kişisel Verilerinizi İşliyorsa ve (ii) meşru bir çıkarınızın olduğunu kanıtlarsanız ve bildirimi aldıktan sonra on beş (15) gün içinde DS'i yazılı olarak bilgilendirirseniz. Tarafınızdan bir itiraz gelmediği takdirde Alt İşleyeni kabul ettiğiniz anlaşılacak ve varsayılacaktır. DS'i yukarıda belirtilen süre zarfında yeni Alt İşleyenle ilgili itirazınız hakkında bilgilendirirseniz DS bu bildirimi aldıktan sonra on beş (15) gün içinde bu Alt İşleyen değişikliğinden etkilenen DS Tekliflerini feshedebilirsiniz ve
 • işbu Sözleşme feshedildikten ya da Sözleşme süresi sona erdikten sonra, sizin takdirinize bağlı olarak, tüm Kişisel Verilerinizi silecek ya da size iade edecektir ve ilgili yasanın Kişisel Verilerinizin saklanmasını gerektirdiği ya da Kişisel Verilerinizin geçerli zaman aşımı süresince kanıt amaçları doğrultusunda gerekli olduğu durumlar dışında tüm mevcut kopyaları silecektir.

1.F. Güvenlik Mekanizmaları. DS ve bağlı şirketleri, yazılım ürünleri korsanlığını ortadan kaldırmak için tüm yasal önlemleri almaktadır. Bu bağlamda Teklif, Teklifin yasa dışı kopyalarının yüklenmesini veya kullanımını tespit edebilen ve bu yasa dışı kopyalarla ilgili verileri toplayıp iletebilen bir güvenlik mekanizması içerebilir. Toplanan veriler, Teklif tarafından oluşturulan hiçbir müşteri verisini içermeyecektir. Teklifi kullanarak, yasa dışı bir kopyanın tespit edilmesi halinde verilerin bu şekilde tespit edilmesini, toplanmasını ve iletilmesini kabul edersiniz. Ayrıca DS, Teklife erişimi kontrol etmek için bir donanım kilit aygıtı, lisans yönetim yazılımı ve/veya lisans yetki anahtarı kullanma hakkını saklı tutar. Bu tür önlemlerden kaçınmak veya bu tür önlemleri atlatmak için hiçbir eylemde bulunamazsınız. DS tarafından sağlanan gerekli kilit aygıtı veya yetki anahtarı olmadan her türlü Teklifin kullanımı yasaktır.

1.G. İnternet Araç ve Hizmetleri. Muhtelif zamanlarda, Teklife ait bir lisans veya temel abonelik hizmeti, DS tarafından geliştirilen belirli İnternet araç ve hizmetleri ile entegrasyonu ve bunlara erişimi kapsayabilir. Her lisansla birlikte temel seviyede kullanım ücretsiz olarak sunulmakta olup ek ücret karşılığında ek kullanım sunulabilmektedir. Ek bilgiler için lütfen Teklifle birlikte gelen veya  http://www.solidworks.com web sitemizde yer alan İnternet araçları açıklamalarına bakın. İnternet araç ve hizmetlerini kullanımınız da bu araç ve hizmetler için geçerli olan Kullanım Şartlarına tabidir. Bu şartlar,  http://www.solidworks.com/sw/termsofuse.html adresinde bulunabilir ve ayrıca referans için buraya dahil edilmiştir. Bu araç ve hizmetler, ek ücret olmaksızın sunulduğunda ücretsizdir ve istenildiğinde değiştirilebilir ve/veya geri alınabilir.

2. Teklifin Mülkiyeti/Kopyalamaya İlişkin Kısıtlamalar. Teklif ve Belgeler üzerindeki ve kapsamındaki tüm telif hakları, ticari marka, ticari sır ve diğer mülkiyet hakları DS veya lisansörlerine aittir ve onlar tarafından muhafaza edilir. TEKLİF VE BELGELER, TELİF HAKKI KANUNLARI VE DİĞER FİKRİ MÜLKİYET KANUNLARI İLE KORUNMAKTADIR. Her bir DS lisansörü, işbu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarından biridir. Sadece işbu Sözleşmede özellikle belirtilmiş olan haklara sahip olursunuz. Yedekleme amacıyla ve 1. Bölümdeki lisans kısıtlamaları çerçevesinde Teklifi bilgisayarda okunabilir biçimde kopyalayabilirsiniz. Teklif veya Belgelerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet hakkı uyarısını veya herhangi bir sorumluluk reddi beyanını çıkaramazsınız ve söz konusu tüm bu uyarı ve sorumluluk reddi beyanlarını Teklifin işbu Sözleşme uyarınca hazırlanan tüm kopyalarında çoğaltmanız gerekir.

3. Diğer Kullanım Kısıtlamaları. İşbu Sözleşme, işbu Sözleşmede verilen hakların kullanımı için size verilen lisansın kanıtını teşkil eder ve tarafınızca muhafaza edilmesi gerekir. 1. Bölümde verilen haklar kapsamında izin verilenler haricinde Teklifin hiçbir kısmını Tekliften ayrı veya bağımsız bir şekilde (örneğin, Microsoft SQL Server yazılımı yalnızca Sunucu + CAL modeli veya İşlemci Başına model altında diğer SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional Teklifiyle birlikte kullanılabilir) ve normal iş amaçlarınız dışında kullanamazsınız ve hiçbir üçüncü tarafa (bir Web istemcisi aracılığıyla ya da doğrudan bir VPN aracılığıyla SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional erişimine ihtiyaç duyan bir üçüncü taraf hariç) Teklif erişimi veremez veya Teklifi kullandıramazsınız; bu nedenle işbu Sözleşme ile verilen Teklifi veya erişim ve kullanım hakkını satamaz, lisansını veremez, alt lisansını veremez, devredemez, temlik edemez, uzun veya kısa süreli kiraya veremezsiniz (devre mülk düzenlemesi ile kiralama dahil). SOLIDWORKS Partner Programının itibar sahibi bir üyesi değilseniz veya bu tür bir kullanım/dağıtım için DS ile sözleşme imzalamadıysanız Teklifi veya Belgeleri üçüncü taraflara dağıtmak üzere uygulama geliştirmek için kullanamazsınız. 12. Bölümde açıkça belirtilmediği sürece, bir web barındırma hizmeti veya benzer bir hizmet ile bağlantılı kullanım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Teklifi İnternet üzerinden yükleyemez veya kullanamazsınız ya da Teklifi İnternet aracılığıyla bilgisayar sisteminiz üzerinde veya başka bir şekilde üçüncü taraflara sunamazsınız. Teklif, DS ve lisansörlerinin ticari sırlarını (Teklifin yapısı, organizasyonu ve kodu gibi) içerdiğinden; geçerli kanunların izin verdiği durumlar haricinde Teklifi değiştiremez, Teklifin türevlerini oluşturamaz, Teklifi içeren derlemeler veya kolektif çalışmalar oluşturamaz, DS ile rekabet etme amacıyla Teklifi analiz edemez, Teklif üzerinde ters mühendislik uygulayamaz, derlemesini açamaz, parçalarına ayıramaz ve başka bir şekilde Teklifin kaynak kodunu keşfetme girişiminde bulunamazsınız.

4. Abonelik Hizmeti. İlgili hizmetin ücretini ödeyerek işbu Sözleşme kapsamında lisansını aldığınız Teklif için satıcınızdan bir abonelik hizmeti almanız durumunda satıcınız, size ilgili kopya için Teklifin en son güncellemelerini indirmek üzere çevrimiçi web erişimi, Teklifin abonelik döneminde çıkarılan tüm önemli yükseltmeleri ve telefon destek hizmetini sağlayacaktır. Yıllık veya üç aylık lisans kapsamında sipariş verilen her türlü Teklife ve Çevrimiçi Hizmetlere, abonelik hizmeti otomatik olarak dahil edilir ve bu hizmet tek başına sonlandırılamaz. DS, muhtelif zamanlarda Teklif güncellemesinin bir parçası olarak Microsoft yazılım bileşenlerini tekrar dağıtabilir. Bu Microsoft bileşenlerini kullanmaya uygun olduğunuzu ve bunları yalnızca bağlantılı oldukları Microsoft ürünlerinin geçerli lisanslı kopyalarına sahip olmanız halinde yükleyeceğinizi garanti edersiniz. Bu hizmet bir (1) yıl süreyle geçerlidir. Bu hizmet, bu sürenin sonunda uygun yenileme ücreti karşılığında her yıl yenilenebilir. Lisanslı Teklifin önceki bir sürümünün yükseltmesi veya güncellemesi olarak sunulan Teklif, önceki sürüm ile değiştirilmelidir. Ek lisans verilmemektedir; yalnızca satın almış olduğunuz abonelik hizmeti sayısı kadar güncelleme yükleyebilirsiniz. Çevrimiçi Hizmetler için geçerli olan Destek Hizmetleri politikası, ilgili hizmetler süresince, yani bir (1) yıl süreyle  http://www.3ds.com/terms/support-policies web sitesinde ayrıntılı olarak belirtilir. Bu politika değişikliğe tabidir; ancak sonraki destek hizmeti dönemi başlayana kadar herhangi bir değişiklik yürürlüğe girmeyecektir.

5. Gizlilik Politikası. Teklifi almak için adınız ve e-posta adresiniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hakkınızdaki bazı bilgileri DS'e sunmanız gerekebilir. DS ayrıca, SOLIDWORKS veya diğer Dassault Systèmes ürünlerinin yüklü olup olmadığı ve Teklifi kullanacağınız bilgisayarın görüntü yöneticisi veya işletim sistemi gibi bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı bilgileri belirlemek için yükleme sürecinde bilgisayarınızı inceleyebilir. Teklifi indirmenin ve kullanmanın bir koşulu olarak işbu Sözleşmenin ikinci paragrafında belirtilen ve bildirimde bulunulmaksızın muhtelif zamanlarda güncellenebilecek olan DS gizlilik politikasının şartlarını da kabul edersiniz. Teklif kaydınız kapsamında DS tarafından toplanan bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya DS'in, Bağlı Kuruluşlarının ya da acentelerinin tesislerinin bulunduğu başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir. Bu bağlamda, Teklifi kullanarak bu bilgilerin ülkeniz dışına aktarılmasına muvafakat edersiniz.

6. Süre. İşbu Sözleşme, sona ermesi üzerine veya burada belirtildiği şekilde feshedilene kadar şu şekilde yürürlükte kalacaktır: (i) işbu Sözleşmeye uygun olarak verilen lisansların süresi çerçevesinde Teklifler için bu tür tüm lisanslar sona erene kadar ya da (ii) Çevrimiçi Hizmetler için işbu Sözleşme kapsamında Çevrimiçi Hizmetlerin sipariş verildiği sözleşme süresi veya Teklif için ödemiş olduğunuz abonelik sona erene kadar. DS (i) işbu Sözleşmenin 1., 2. veya 3. Bölümlerinin herhangi bir hükmünün ihlali dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere gerekçeli olarak veya (ii) işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz ve bildirimde bulunulduktan sonra on beş (15) gün içinde bu ihlali düzeltmemeniz halinde tarafınıza yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşme kapsamında verilen lisansı ve/veya Teklifi derhal sonlandırabilir.

DS'in Çevrimiçi Hizmetleri geçerli Service Level Agreement'a uygun olarak sağlayamaması ve DS yazılı bildirimi aldıktan sonra otuz (30) gün içinde bu eksikliğin giderilmemesi halinde Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırabilirsiniz. Aksi halde, siz veya DS, Çevrimiçi Hizmetlerin yenilenme tarihinden en az otuz (30) gün önce karşı tarafa bildirimde bulunmak suretiyle Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırabilirsiniz. Böyle bir bildirimde bulunulmaması halinde Çevrimiçi Hizmetler otomatik olarak yenilenecektir ve o sırada geçerli olan Service Level Agreement'a tabi olacaktır. DS, Çevrimiçi Hizmetleri herhangi bir zamanda değiştirebilir veya tadil edebilir. DS, Teklif süresince Çevrimiçi Hizmetleri önemli ölçüde azaltmayacaktır. DS'in geçerli herhangi bir kanunu veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesine yol açması durumunda bu paragraftaki hiçbir hüküm, DS'in Çevrimiçi Hizmetlerin herhangi bir kısmını sunmaya devam etmesini gerektirmeyecektir.

Burada verilen Teklife erişim ve Teklifi kullanım hakkının sona erdirilmesi üzerine, bu tür tüm kullanımları derhal sonlandıracak ve DS'e iade edeceksiniz veya ilgili hak kapsamında yer alan Teklifin ve Belgelerin tüm kopyalarını DS'in talimatları doğrultusunda imha edeceksiniz ve artık Çevrimiçi Hizmetlere ve abonelik hizmetine erişim sağlayamayacaksınız. DS'in, Service Level Agreement'a uymaması nedeniyle Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırmanız halinde DS sonlandırma tarihi itibarıyla önceden ödenmiş ancak kullanılmamış olan her türlü mükerrer ücreti size geri ödeyecektir. Bu geri ödeme, DS'in Çevrimiçi Hizmetler sağlayamaması durumunda sizin yegane çözüm yolunuzu ve DS'in yegane sorumluluğunu temsil eder.

İşbu Sözleşmenin 1.E.b, 1.E.d, 1.E.e., 1.F, 2., 3., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 13. ve 14. Bölümlerinin hükümleri ve Çin Halk Cumhuriyeti için Ülkeye Özel Şartlar (varsa) işbu Sözleşmenin her türlü feshinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

7. Teklif Seçimi ve Kullanımına İlişkin Sorumluluk. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Teklifin kullanımını ve Teklifin sonuçlarını denetlemek, yönetmek ve kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır: (1) istediğiniz sonuçları almak için Teklifin seçimi; (2) Teklifin uygun kullanımlarını ve Teklifin işinizde yarattığı sonuçları tespit etme; (3) Teklifin veya herhangi bir sonucunun doğruluğunu test etmek için yeterli bağımsız prosedürleri belirleme ve (4) Teklifin arızası durumunda veri kaybını önlemek için yeterli yedeklemeyi belirleme. Bu Teklif, yalnızca eğitimli profesyoneller tarafından kullanım amacıyla geliştirilmiş bir araçtır. Profesyonel görüşün veya ürün dayanıklılığı, güvenliği ve işlevine yönelik fiziksel prototiplerin bağımsız testinin yerine kullanılması amaçlanmamıştır; Teklifin kullanımından kaynaklanan sonuçlardan yalnızca siz sorumlusunuz. Teklif veya herhangi bir bileşeni nükleer tesisler, yaşam destek sistemleri, havacılık veya Teklifin ya da ilgili bileşenlerin veya her ikisinin ölüme, bedensel yaralanmaya veya ciddi fiziksel ya da çevresel hasara yol açabileceği diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

DİKKAT: SOLIDWORKS Toolbox'ta sunulan bağlantı elemanları gibi belirli içerikler yalnızca yaklaşık temsillerdir ve tüm kullanıcılar için uygun olmayabilir.

8. Sınırlı Garanti, İstisnalar ve Sorumluluğun Reddi Beyanları; Fikri Mülkiyet Tazmini

a. Sınırlı Garanti. DS, Teklifin tarafınızca teslim alındığı tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca malzeme anlamında kusursuz olacağını ve büyük ölçüde Belgelere uygun performans göstereceğini garanti eder. Ayrıca DS, muhtelif zamanlarda sunacağı hizmetlerin makul ticari uygulamalar çerçevesinde uygun işçilikle gerçekleştirileceğini garanti eder. DS, Teklifin veya hizmetin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya Teklifin kesintisiz veya hatasız çalışacağını ya da her türlü İnternet aracının veya hizmetinin tamamen güvenli olacağını garanti etmez. Bu garanti kapsamında DS'in tüm sorumluluğu ve tarafınıza sunulan yegane çözüm yolu, uygun olmayan ortamların veya Yazılımın onarılması ya da değiştirilmesi veya hizmetin yeniden sunulması için makul çaba sarf edilmesiyle sınırlı olacaktır. Bu çabanın yetersiz kalması halinde DS veya DS'in dağıtımcısı veya satıcısı (i) uygun olmayan Yazılımın ve faturanızın bir kopyasının iade edilmesi karşılığında Yazılım için ödemiş olduğunuz ücreti veya hizmet için ödemiş olduğunuz ücreti (hangisi geçerliyse) iade edecek veya (ii) kanunen zorunlu olan diğer çözüm yollarını sunacaktır. Her türlü ikame Yazılım, orijinal garanti süresinin kalan kısmı boyunca veya tarafınızca teslim alındıktan sonra otuz (30) gün boyunca (hangisi daha uzunsa) garanti altında olacaktır.

b. İstisnalar. DS'in sınırlı garantisi, garanti ihlalinin (i) kaza, suistimal, Yazılımın kötüye kullanımı veya ihmali, (ii) DS dışında bir tarafın eylem veya ihmali, (iii) Yazılımın DS tarafından sağlanmayan veya Yazılımla birleştirilmesi uygun olmayan ürünler, materyaller veya yazılımlarla birleştirilmesi veya (iv) DS tarafından sunulan tüm güncellemeleri kullanamamanızdan kaynaklanması halinde geçersizdir.

c. Garantilere İlişkin Sınırlandırmalar. İşbu 8. Bölüm kapsamında belirtilen açık garanti, işbu Sözleşme ve muhtelif zamanlarda sağlanan herhangi bir hizmet kapsamında verilmiş olan Teklif ve Belgelere ilişkin olarak DS tarafından sağlanan yegane garantidir. Kanunların izin verdiği azami ölçüde DS ve Adobe dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla lisansörleri; sarih, zımni, özel veya ticari kullanımdan kaynaklanan hiçbir garantide bulunmaz ve ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal yasağına ilişkin garantileri özellikle reddeder. İddia edilen garanti ihlalinin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıldan daha uzun süre geçmişse hiçbir şekilde işbu 8. Bölümde belirtilen garantiden dolayı bir hak talebinde bulunamaz veya dava açamazsınız.

d. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Teklife erişim ve Teklifi kullanım hakkı veya lisansı için ödenmiş olan ücretin Teklifle birlikte tasarlanacak, saklanacak, yönetilecek veya dağıtılacak ürünlerin değeriyle kıyaslanamayacağını kabul edersiniz. DS ve lisansörlerinin sorumluluğunu işlemin ticari değeriyle makul derecede orantılı olacak şekilde açıkça sınırlandırmak amacıyla DS'in ve lisansörlerinin sorumluluğuna dair aşağıdaki sınırlandırmaları kabul edersiniz. Yerel kanunların aksini zorunlu kıldığı durumlar haricinde DS ve lisansörlerinin ister sözleşme gereği ister haksız fiil nedeniyle (ihmal dahil) veya başka şekilde olsun, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan Teklif veya Belgeyle ya da muhtelif zamanlarda sunulan hizmetten kaynaklanan ve bununla bağlantılı olarak oluşan sorumluluğu, ilgili sorumluluğu doğuran hukuki sebebin gerçekleşmesinden hemen önceki on iki (12) aylık süre içinde söz konusu Teklif için ödemiş olduğunuz ücreti aşmayacaktır. DS veya lisansörleri, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan Teklifin veya Belgenin ya da muhtelif zamanlarda sunulan hizmetin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak oluşan doğrudan, özel, dolaylı, arızi, cezai veya netice kabilinden hasarlardan (kullanım kaybı, veri kaybı, kâr kaybı, itibar kaybı veya iş kaybından kaynaklanan hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), DS veya lisansörlerine söz konusu hasar ihtimali konusunda bilgi verilmiş olsa dahi hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır. Ancak yukarıdaki sınırlandırmalardan bazıları, bazı ülkelerde uygulanmayabilir. Geçerli kanunların izin verdiği azami ölçüde, DS aleyhindeki herhangi bir yasal işlemin, geçerli hukuki sebep ortaya çıktıktan sonra iki (2) yıl içinde uygun adli yargı yetkisiyle gerçekleştirilmesi gerekir.

e. Fikri Mülkiyet Tazmini. DS, işbu Sözleşme kapsamında sunulan bir Teklifin herhangi bir ülkedeki bir telif hakkını, Avrupa Patent Örgütünün bir üye devleti, Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri'nin bir patentini ihlal ettiğine ilişkin olarak üçüncü bir tarafça yapılan her türlü hak talebine karşı sizi savunacaktır ve bu tür hak talebinden doğan, DS tarafından imzalanmış yazılı bir uzlaşma sözleşmesinde kabul edilen veya yetkili bir mahkeme tarafından nihai olarak sizin aleyhinizde hükmedilen tüm giderleri, zararları ve masrafları (makul avukat masrafları dahil) ödeyecektir ancak (i) sizin, söz konusu hak talebine ilişkin olarak DS'e önceden yazılı bir bildirimde bulunmanız ve (ii) söz konusu hak talebinin ve ilgili uzlaşma görüşmelerinin savunulması için DS'e yegane kontrol yetkisi vermeniz ve hak talebinin savunulması ve anlaşmaya bağlanması sırasında makul iş birliği sunmanız gerekir.

Böyle bir hak talebinde bulunulması halinde veya bir Teklifin böyle bir hak talebinin konusu olabileceğine (veya konusu haline getirileceğine) dair DS'in makul görüşüne göre, DS masrafları kendisine ait olmak üzere, ilgili Teklifi kullanmaya devam etmeniz amacıyla sizin için ilgili hakkı güvence altına alabilir, ihlale sebebiyet vermemesi için üzerinde değişiklik yapabilir veya bunu işlevsel bakımdan dengi olan bir başka programla değiştirebilir. Yukarıdaki seçeneklerden hiçbirinin, DS'in görüşüne göre makul olan şartlara uygun olmaması halinde DS, Teklife ilişkin lisansları sonlandırabilir ve/veya Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırabilir. DS kalıcı lisanslar için bir yetkiliniz tarafından onaylandığı şekilde, etkilenen Teklifin tüm kopyalarının imha veya iade edilmesi üzerinden üç (3) yıl geçecek şekilde sabit oranlı amortisman uygulayarak, lisanslar için ödenen ilgili tek seferlik ücrete eşit bir tutarda, sizin takdirinize bağlı olarak bir kredi sağlayacak veya para iadesi yapacaktır. DS kalıcı olmayan lisanslar veya Çevrimiçi Hizmetler için etkilenen Çevrimiçi Hizmetler veya lisanslara yönelik olarak işbu belge kapsamında önceden ödenmiş ancak kullanılmamış olan tüm ücretleri iade edecektir.

DS'in, (i) DS haricinde bir kişi tarafından bir Teklif üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik, (ii) bir veya daha fazla Teklifin DS tarafından belirtilmeyen diğer donanım, veri veya programlar ile birlikte kullanımı veya (iii) en son çıkanlar dışında düzeltici yamaların veya Sürümlerin kullanımı ile ilgili herhangi bir hak talebi karşısında sizi savunmak veya tazmin etmek için hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

İşbu 8.e Bölümü, fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin herhangi bir hak talebi için münhasır çözüm yolunuzu ve DS'in tüm sorumluluğunu belirtmektedir.

9. Kapanma Özelliği. Teklifin, etkinleştirilmesi halinde Teklifin kullanılmadığı zamanlarda devreye giren otomatik kapanma özelliğine ("Kapanma Özelliği") sahip olduğunu kabul edersiniz. Kapanma Özelliği, Kapanma Özelliğini geçersiz kılan bir erişim kodu ("Doğrulanmış Lisans") girilmediği takdirde Teklif yüklendikten sonra otuz (30) gün içinde otomatik olarak etkinleşecektir. Doğrulanmış Lisansınızı almak için yükleme sürecinde talep edilen bilgileri elektronik olarak DS'e sağlayarak DS'e kaydolmanız gerekmektedir. Kayıt bilgilerinin alınmasının ardından DS sizin için bir Doğrulanmış Lisans düzenleyecektir.

10. İhracat Kuralları. Teklif ve Belgelerin size ihraç edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri veya Birleşik Krallık'ın ihracat kontrolü kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli tüm ülkelerin ihracat ve yeniden ihracat kanunlarına ve düzenlemelerine tabidir. Gerekli izinlerin, lisansların veya onayların alınmaması halinde DS ve lisansörlerinin size karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Söz konusu ihracat veya yeniden ihracat, ihracat lisansı veya başka bir resmi onay gerektirdiğinde öncelikle ilgili lisansı veya onayı almadan Teklifi doğrudan veya dolaylı olarak ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz. İşbu belge kapsamında sipariş verilen tüm Tekliflerin nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların veya füze atma sistemlerinin yayılmasını içeren geçerli ihracat kanunlarını ihlal edecek şekilde kullanılmayacağını ve herhangi bir ülkenin geçerli ihracat kanunlarıyla yasaklanmış ise bunların herhangi bir ülkeye, şirkete veya kişiye yöneltilmeyeceğini DS'e garanti edersiniz. Verilerinizin herhangi bir ülkeye aktarılabileceğini veya herhangi bir ülkede saklanabileceğini kabul edersiniz. Geçerli kanun veya düzenlemeler çerçevesinde ihracatı kontrol edilen, düzenlenen ya da herhangi bir izne veya lisansa tabi olan her türlü bilgi veya verinin veri paylaşım ortamında işlenmesinden, depolanmasından veya bu ortama yüklenmesinden kaçınmayı ve tüm kullanıcıların bunlardan kaçınmasını sağlamayı taahhüt edersiniz. Verilerinizin ihracatçısı olarak kabul edileceksiniz. Bu hükümlere uymamanız halinde DS yazılı bildirim üzerine işbu Sözleşmeyi feshedebilir ve işbu belge kapsamındaki Çevrimiçi Hizmetlere erişimi ve tüm lisansları sonlandırabilir.

11. Denetim. İşbu Sözleşme süresince ve Sözleşmenin sona ermesinden sonraki üç (3) yıllık süre boyunca, Teklife erişim sağlayan veya Teklifi kullanan kullanıcıların listesi ve konumu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Teklifin kullanımıyla ilgili doğru bilgi kayıtları oluşturacaksınız ve tutacaksınız. Uygun olduğu durumda bu bilgiler, Teklife erişimi ve bunların kullanımını korumak için tarafınızca devreye sokulan önlemleri ve Teklifin imhasını içerecektir. DS, ilgili zaman ve yerdeki makul koşullar çerçevesinde ve masrafları kendisine ait olacak şekilde dilediği zaman Teklifi kullanımınızı ve/veya bu kayıtları denetleme ve kopyalama hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, işbu Sözleşmenin şartlarına uyumunuzu doğrulamak için DS'i yetkilendirirsiniz. Bu amaçla DS, işinize ilişkin aksamaları en aza indirecek şekilde, normal çalışma saatleri içerisinde iş yerinizde (veya Teklifin kullanmanız için kurulduğu iş yerinde) bir denetim gerçekleştirebilir. DS, bu doğrulamayı gerçekleştirmek için kendisine veya DS'in ilişkili olduğu herhangi bir üçüncü tarafa, uygun görüldüğü şekilde makine erişimi, sistem araçları çıktılarının kopyalarını ya da diğer elektronik veya yazılı kopya sistem bilgilerini sunmanızı ve denetim kayıtları oluşturan tüm uygun araçların kullanılmasına izin vermenizi gerekli kılabilir. Söz konusu denetimde, Teklifin yetkisiz kullanıldığı tespit edilirse Teklifin yetkisiz kullanımı sonucunda borçlu olunan tüm tutarları o zamanki liste fiyatından derhal DS'e ödeyeceksiniz. Bu tür yetkisiz kullanım, ilgili Teklife ilişkin yetkili kullanımınızın yüzde beşi (%5) veya fazlasına tekabül ediyorsa ilgili ücretleri ödemenizin yanı sıra bu denetim maliyetini de DS'e geri ödeyeceksiniz. Yukarıda açıklanan haklara ve prosedürlere istinaden DS, işbu Sözleşmeyi uygulama veya kanunun izin verdiği başka yollarla fikri mülkiyetini koruma hakkından feragat etmez.

12. Üçüncü Taraf Barındırma Hizmeti. Teklifin bir veya birden fazla SNL sürümünü; iyi bilinen, itibarlı bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının işlettiği bilgisayarlara uzaktan bağlanarak kurma ve kullanma ve ilgili hizmet sağlayıcısını sadece sizin için ve sizin adınıza donanımı işletmesi ve Teklifi yönetmesi için atama yetkisine sahipsiniz; ancak (i) bu yetki yalnızca Teklifin SNL sürümleri için geçerlidir, (ii) yalnızca tam yetkili kullanıcılar Teklifi kullanma hakkına sahiptir; (iii) ilgili hizmet sağlayıcısıyla yazılı sözleşme yapmanız gerekir ve bu sözleşme kapsamında hizmet sağlayıcısı, Teklife sadece yukarıda bahsedilen hizmetleri size sağlamak amacıyla erişeceğini, aksi takdirde işbu Sözleşmede belirtilen tüm sınırlandırma ve kısıtlamalara tabi olacağını kabul eder ve (iv) ilgili hizmet sağlayıcısı DS'in veya Bağlı Kuruluşlarının rakibi olamaz. Hizmet sağlayıcısının acenteniz sayılacağını kabul edersiniz. Teklife yetkisiz erişim sağlandığını, Teklifin yetkisiz kişilerce kullanıldığını veya ifşa edildiğini fark etmeniz veya böyle bir durumdan şüphelenmeniz halinde hizmet sağlayıcısının Teklife erişimini derhal sonlandıracaksınız. Hizmet sağlayıcısının Teklife erişiminden veya Teklifi kullanmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak oluşan her türlü hak talebi, masraf, hüküm, zarar veya kayba karşı (makul avukatlık ücretleri de dahil) DS'i savunacak ve tazmin edeceksiniz.

SOLIDWORKS PDM Professional ve SOLIDWORKS Manage ile sağlanan SQL Server Standard lisansları halka açık bir bulut hizmetine, yani üçüncü taraf sağlayıcıların İnternet üzerinden sunduğu bir programlama hizmetine taşınamaz. SOLIDWORKS PDM Professional ve SOLIDWORKS Manage yazılımının üçüncü taraf sunucularda dağıtımına ilişkin diğer özel sınırlandırmalar geçerlidir.

13. Kanunlara Uygunluk ve Tazminat. Teklifin, Belgelerin veya her ikisinin indirilmesi, yüklenmesi ve/veya kullanımına ilişkin tüm yerel kanun ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz. Teklifi ve/veya Belgeleri kullanımınız ya da işbu Sözleşmeyi ihlalinizden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak oluşan her türlü talep, dava ve incelemeden DS ve Bağlı Kuruluşlarını, yetkililerini ve çalışanlarını korumayı ve onları bu durumlara karşı tazmin etmeyi kabul edersiniz.

14. Genel Hükümler. İşbu Sözleşme, Teklif ve abonelik hizmetine ilişkin olarak DS ile aranızdaki sözleşmenin eksiksiz ve münhasır ifadesini teşkil eder ve DS ile aranızda Teklif ve abonelik hizmetine ilişkin olarak bulunan yazılı veya sözlü diğer tüm sözleşmelerin veya diğer tüm iletişimlerin yerini alır ancak işbu Sözleşme, Teklif ve abonelik hizmetine ilişkin olarak DS ile aranızda imzalanmış olan hiçbir sözleşmenin şartlarının yerini almayacaktır. İşbu Sözleşme, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve/veya kanuni ihtilaf ilkeleri dikkate alınmaksızın işbu Sözleşmenin ikinci paragrafında belirtilen ilgili ülkenin kanunlarına tabi olacak, buna göre yorumlanacak, uygulanacak ve resmi akit olarak kabul edilecektir. İşbu Sözleşmenin İngilizce sürümü, Sözleşmenin diğer dillere yapılan çevirilerine rağmen her amaçla resmi metin sayılacaktır. İlgili ülkelerdeki yetkili bir mahkemenin herhangi bir gerekçe ile işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya bir kısmının uygulanamaz olduğuna karar vermesi halinde söz konusu hüküm, izin verilen azami kapsamda uygulanacak ve işbu Sözleşmenin kalan hükümleri, tamamen yürürlükte kalacaktır.

15. ABD Hükümetince Kısıtlanan Haklar (Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile veya adına sözleşme yapmanız durumunda). Teklif, 48 C.F.R. 12.212'de (EYLÜL 1995) kullanıldığı şekliyle "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari yazılım belgeleri" içeren, 48 C.F.R. 2.101'de (EKİM 1995) tanımlandığı şekliyle "ticari madde"dir ve (a) 48 C.F.R. 12.212'de belirtilen politikayla tutarlı bir şekilde sivil kuruluşlar tarafından veya sivil kuruluşlar adına satın alınmak üzere veya (b) 48 C.F.R. 227.7202-1 (HAZİRAN 1995) ve 227.7202-4'te (HAZİRAN 1995) belirtilen politikalarla tutarlı bir şekilde Savunma Bakanlığı birimleri tarafından veya Savunma Bakanlığı birimleri adına satın alınmak üzere ABD Hükümetine sunulmuştur. ABD Hükümetinin herhangi bir kurumundan Teklifin yukarıda belirtilenlerin ötesinde haklarla temin edilmesi yönünde bir talep almanız halinde talebin kapsamını DS'e bildireceksiniz ve DS, yegane takdir yetkisi kendinde olmak üzere söz konusu talebi beş (5) iş günü içinde kabul veya ret edecektir. Yüklenici/Üretici (işbu 15. Bölümün amaçları için): Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 ABD.

16. Kanada Lisansları. Şirket merkeziniz Kanada'da ise aşağıdakileri kabul edersiniz:

Burada yer alan taraflar, işbu Sözleşmenin ve bildirimler dahil olmak üzere konuyla ilgili diğer belgelerin sadece İngilizce dilinde yazıldığını ve yazılacağını onaylamaktadır.

Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s’y rattache, soient rédigés en langue anglaise.

17. Windows Desktop Search. Bu eklenti için Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bağlı kuruluşları) size bir lisans vermektedir. Bu eklentinin bir kopyasını, birlikte kullanım için tanımlanmış olup geçerli lisansa sahip her Microsoft Windows yazılımı kopyası ("Microsoft Windows yazılımı") ile kullanabilirsiniz. Microsoft Windows yazılımı lisansına sahip değilseniz bu eklentiyi kullanamayabilirsiniz. Microsoft Windows yazılımının lisans şartları, bu eklentiyi kullanımınız için de geçerlidir.

Windows Desktop Search, MSN Gizlilik Bildirimi kapsamındadır ( https://privacy.microsoft.com/tr-tr/privacystatement).

 

Çin Halk Cumhuriyeti için Ülkeye Özel Şartlar

(işbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda; Tayvan, Hong Kong ve Macau hariç)

("Çin")

Yukarıdaki hükümlere ilaveten, şirket merkezi veya ikametgah adresi Çin'de bulunan müşteriler tarafından lisanslanan ve/veya kullanılan Teklifler için aşağıdaki şartlar da geçerlidir:

 

18. Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi. 

İşbu Sözleşme, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının geçerliliği ve kanuni ihtilaf ilkeleri dikkate alınmaksızın Hong Kong kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.

Mevcudiyeti, geçerliliği veya feshi ile ilgili sorular da dahil olmak üzere işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak oluşan tüm anlaşmazlıklar, referans yoluyla işbu maddeye dahil edildiği kabul edilen Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kurallarına göre ve söz konusu Kurallara göre atanmış bir hakem tarafından tahkim yoluyla nihai çözüme kavuşturulacaktır.  Tahkim Hong Kong'da ve İngilizce düzenlenecektir. Tahkim yeri Hong Kong olacaktır. Tahkim sonucu alınacak karar ve tahkim kararı nihai ve taraflar için bağlayıcıdır. Taraflar, sözü edilen kararlara tabi olmayı ve bu kararlara uygun hareket etmeyi kabul eder.  Kazanan taraf ücret ve masrafların kendisine ödenmesine hak kazanacaktır.

Yukarıdaki paragrafın işbu Sözleşmenin geçerliliği, yorumlanması ve/veya yerine getirilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak oluşan DS'in ihtiyati tedbir yoluna gitme veya dava hazırlıklarını başlatma hakkını ya da herhangi bir fikri mülkiyet hakkının sahipliğiyle ilgili bir ihtilafı herhangi bir yargı yerindeki yetkili mahkemeler nezdinde çözüme kavuşturma hakkını hiçbir şekilde engellemeyeceğini, kısıtlamayacağını veya başka herhangi bir şekilde sınırlandırmayacağını kabul ve tasdik edersiniz.

19. Çin'de Çevrimiçi Hizmetler için Ek Şartlar. 

a. Çevrimiçi Hizmetleri kullanarak, tüm geçerli kanun ve düzenlemeler uyarınca ilgili tüm onay, lisans ve izinleri almış olduğunuzu garanti edersiniz.  Ayrıca, Çevrimiçi Hizmetleri kullanarak tüm geçerli kanun ve düzenlemelere harfiyen uyacağınızı da garanti edersiniz.  Özellikle aşağıdakileri garanti edersiniz:

(i)  siz ya da yetkili kullanıcılarınızdan hiçbiri, Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımında aşağıdaki niteliklerde olabilecek hiçbir şey yayınlamayacaksınız:

(1) Çin Anayasasında belirtilen temel ilkelere aykırı;

(2) Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan, ulusal sırlarını ifşa eden, devlet erkini devirmeye çalışan veya ulusun birliğini bozan;

(3) Çin'in ulusal itibarını ve çıkarlarını zedeleyen;

(4) etnik nefret ve ayrımcılığı kışkırtan, etnik birliği bozan;

(5) Çin'in ulusal dini politikalarını bozan, kült veya feodal batıl inançları yaymaya çalışan;

(6) dedikodu yayan, toplumsal düzeni aksatan ve toplumsal istikrarı bozan;

(7) müstehcenlik, pornografi, kumar, şiddet, cinayet, terörizm veya irtikap unsurları yayan;

(8) başkalarına hakaret veya iftira eden, başkalarının meşru hak ve çıkarlarına tecavüz eden veya

(9) geçerli kanun ve düzenlemelerce yasaklanan başka içerikleri kapsayan (Çin'de mevcut kanun ve düzenlemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere); bununla birlikte

(ii)  siz veya yetkili kullanıcılarınızdan hiçbiri ilgili Çevrimiçi Hizmetleri aşağıdaki amaçlarla kullanmayacaksınız:

(1) gerekli izne sahip olmadan bilgisayar enformasyon ağlarına erişim sağlamak veya bilgisayar enformasyon ağ kaynaklarını kullanmak;

(2) bilgisayar enformasyon ağ işlevlerini izinsiz silmek, değiştirmek veya eklemek;

(3) bilgisayar enformasyon ağlarında saklanan veya bu ağlarla aktarılan veri ve uygulamaları izinsiz silmek, değiştirmek veya eklemek;

(4) bilgisayar virüsleri dahil olmak üzere zararlı programları kasten oluşturmak ve yaymak veya

(5) bilgisayar enformasyon ağlarının güvenliğini tehlikeye atacak başka faaliyetlerde bulunmak.

b. Müşteri Verilerinin tamamının veya siz ya da yetkili kullanıcılarınız tarafından Çevrimiçi Hizmetler kullanılarak üretilen, yayınlanan, depolanan ve işlenen diğer içeriklerin sadece teknik kullanımınıza yönelik olduğunu da beyan ve garanti edersiniz; ilgili Çevrimiçi Hizmetleri, işbu Sözleşmenin yanı sıra geçerli kanun ve düzenlemelere tamamen uygun şekilde kanuni amaçlarla kullanacaksınız.

c. Siz ve yetkili kullanıcılarınız, gerçek adla kimlik doğrulamasına ilişkin tüm kanun ve düzenlemelere uymakla yükümlüsünüz. Ancak sizin ve yetkili kullanıcılarınızın kimlik ve nitelikleriniz doğrulandıktan sonra ilgili Çevrimiçi Hizmetlere abone olabilir ve bunları kullanabilirsiniz. Siz ve yetkili kullanıcılarınız, medeni haklar ve medeni yükümlülükler hakkında tam kanuni ehliyete sahipsiniz. Siz ve yetkili kullanıcılarınız; ilgili kanunlar, düzenlemeler ve işbu Sözleşmenin hükümleriyle ilgili olarak tarafınızca sağlanan tüm bilgilerden sorumlu olursunuz.  DS, ilgili kanun ve düzenlemeler kapsamında sizin ve yetkili kullanıcılarınızın kimliğini doğrulama hakkını saklı tutar ve siz de bu hususta gerekli iş birliğini sağlamayı kabul edersiniz.

d.  İşbu Sözleşmede aksi yönde belirtilen hususlar dikkate alınmaksızın, aşağıdaki durumlardan herhangi birinde, DS'in ilgili Müşteri Verilerini silmek veya korumaya almak, bağlantıları kesmek, Çevrimiçi Hizmetleri ve hesapları askıya almak, Çevrimiçi Hizmetleri, hesapları ve işbu Sözleşmeyi sonlandırmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere eylemde bulunma hakkına sahip olduğunu, bunlarla bağlantılı sonuçlar karşısında yükümlü olacağınızı, aşağıdakilerle ilgili olarak tüm hak talepleri karşısında DS'i tazmin edeceğinizi ve tüm zararlardan beri kılacağınızı (idari cezalar dahil olup bunlarla sınırlı değildir) beyan ve kabul edersiniz:

(i)  işbu Sözleşme hükümlerinin siz veya yetkili kullanıcılarınız tarafından ihlal edilmesi (tanımlanan Yazılım veya Çevrimiçi Hizmetlerle ilgili özel hükümler olup  http://www.3ds.com/terms/ost adresinde yayınlanan diğer hükümler dahil ancak bunlarla sınırlı değildir);

(ii)  ilgili web sitelerinde listelenen hizmet kuralları veya politikalarının siz veya yetkili kullanıcılarınız tarafından ihlal edilmesi veya

(iii)  ilgili kanun ve düzenlemelerin siz veya yetkili kullanıcılarınız tarafından ihlal edilmesi.