Paylaş
  1. SOLIDWORKS
  2. Lisans Sözleşmesi

Lisans Sözleşmesi

Aşağıdaki şartlar ve koşullar ile tanımlanan Yazılım veya Çevrimiçi Hizmetlere ve yayımlanan http://www.3ds.com/terms/ost adresine ilişkin belirli şartlar olan her türlü diğer şart (işbu belgeye referans olarak dahil edilmiştir), son kullanıcı olarak sizinle (ister şahıs ister tüzel kişilik) merkezi 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 ABD adresinde bulunan bir Delaware şirketi olan Dassault Systèmes SolidWorks Corporation ("DS SolidWorks") arasında, (i) SOLIDWORKS® olarak bilinen bilgisayar yazılımı ve DS SolidWorks tarafından lisans verilen diğer belirli yazılımlar (SOLIDWORKS Simulation analiz ürünleri serisi, SOLIDWORKS Composer ve tüm ülkelerdeki SOLIDWORKS ürün veri yönetimi ürünleri serisi dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir) ("Yazılım") ve/veya (ii) Teklife ve diğer ilgili hizmetlere ("Çevrimiçi Hizmetler") (toplu olarak "Teklif") çevrimiçi erişim ve bunların kullanımı gibi çevrimiçi hizmetler ile ilgili farklı tekliflere ilişkin hukuki sözleşmeyi ("Sözleşme") teşkil eder. "Teklif" ifadesi, (i) muhtelif zamanlarda bir abonelik hizmeti veya başka bir destek düzenlemesi kapsamında alabileceğiniz tüm Teklif güncellemelerini veya yükseltmelerini, (ii) muhtelif zamanlarda sipariş edip kurabileceğiniz her türlü Teklife eklenti modüllerini ve (iii) SOLIDWORKS Teklifi ile birleştirilen Adobe® PDF kütüphanesi gibi, üçüncü taraflardan temin edilen yazılımları içerir ve işbu şartlar ve koşullar bunlar için de geçerlidir. DS SolidWorks tarafından hak tanınmadığı sürece, Teklifi herhangi bir bilgisayara yükleyemez veya herhangi bir bilgisayarda kullanamaz ya da kopyalayamazsınız. DS SolidWorks, işbu belge ile size bu Sözleşmede belirtilen şartlara ve koşullara uygun şekilde münhasır olmayan bir erişim ve/veya indirme ve kullanma hakkı sunmaktadır. Teklifin yer aldığı kutuyu açmadan veya Teklifi ya da Çevrimiçi Hizmetleri kurmadan ve kullanmadan ÖNCE bu şartları ve koşulları dikkatle okuyun. Teklifin yer aldığı kutunun açılması veya Teklifin ya da Çevrimiçi Hizmetlerin kurularak kullanılması, sözleşmenizi işbu şartlar ve koşullar ile bağlayıcı hale getirecektir. İşbu şartları ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde, Teklifi içeren kutuyu ve beraberindeki kalemleri (yazılı materyaller dahil olmak üzere) derhal iade ederek geri ödeme alın. Bu, Teklif için bir lisans sözleşmesidir; satış sözleşmesi değildir.

1.A. Lisans ve Kullanım Hakkı Verme. DS SolidWorks, size Teklifin ve Teklifin beraberindeki basılı ve/veya elektronik kullanıcı dokümantasyonunun ("Dokümantasyon") işbu Sözleşme uyarınca kullanımına yönelik olarak münhasır olmayan, devredilemeyen bir hak verir. Teklifin tek kullanıcı lisansı için lisans ücretini ödediyseniz işbu Sözleşme, size Teklifin bir (1) adet kopyasını iş yeri merkezinizin mukim olduğu ülkede veya geçerli yasa veya düzenlemeye tabi olarak lisansı, lisansın kullanılacağı ülkede bulunan bir DS SolidWorks bayisinden satın almanız koşuluyla satıcınızdan şubelerinizden birinin satın alması durumunda bu şubenin bulunduğu ülkede, herhangi bir zamanda tek bir bilgisayara kurma ve bu bilgisayarda kullanma hakkı tanımaktadır. Bilgisayar değiştirmeniz durumunda lisansı eski bilgisayardan kaldırarak yeni/güncellenen bilgisayara aktarmanız gerekir. Bu Teklifi DS SolidWorks'ün önceden yazılı onayını alarak başka bir ülkeye taşıyabilirsiniz. Onaylanması durumunda bu gibi bir taşıma, ücret ödenmesine tabidir. Teklifin bir ağ lisanslı sürümüne (bir "SNL") sahipseniz Teklifin lisanslandığı ülkede sahip olduğunuz lisans sayısı kadar kopyasını kullanabilirsiniz (aşağıdaki Bölüm 1.A.b bölümüne bakın). Teklif, geçici belleğe, yani RAM'e yüklendiğinde veya bir kullanıcı oturum açtığında "kullanım" durumundadır. Teklifin kurulu olduğu bilgisayarların sayısı veya potansiyel Teklif kullanıcısı sayısı sahip olduğunuz lisans sayısını aşarsa eş zamanlı Teklif kullanıcısı sayısının sahip olunan lisans sayısını aşmamasını sağlamak için Teklifin SNL sürümünü kurmanız gereklidir. Ayrı modül gruplarından oluşan lisans paketleri (SOLIDWORKS Professional gibi) birbirinden ayrı kaydırılamaz (örneğin, bir adet SOLIDWORKS Professional lisansının bulunduğu yerlerde, PhotoView 360 bir bilgisayara kaydırılırken Toolbox başka bir bilgisayara kaydırılamaz). Kayıt esnasında (aşağıdaki Madde 9'a bakın), satın aldığınız Teklifin potansiyel kullanıcılarının azami sayısını tarafımıza bildirmeniz zorunludur. Ayrıca, ilerideki güncellemeler ve diğer ilgili bilgileri kendilerine bildirebilmemiz için tüm potansiyel kullanıcıların adlarını da tarafımıza bildirmenizi öneririz. Teklifin tüm kopyalarının sayılarının ve yerlerinin doğru ve güncel kayıtlarını tutacak, Teklifin işbu Sözleşme hükümleri uyarınca kullanımını gözetecek ve denetleyecek ve söz konusu kayıtların kopyalarını makul talebi üzerine DS SolidWorks'e temin edeceksiniz. Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımı, isimli kullanıcı tabanlı bir modda sağlanır; diğer bir deyişle, benzersiz bir kullanıcı adı ve parolası olan tek bir kullanıcı, Çevrimiçi Hizmetleri herhangi bir zamanda tek bir makineden kullanmak üzere yetkilendirilir ("İsimli Kullanıcı"). Çevrimiçi Hizmetler kullanıcılarının kullanıcı adını ve parolasını paylaşmadığından veya aynı kullanıcı adını ve parolayı kullanmadığından emin olmanız gerekir. İsimli Kullanıcılar, Çevrimiçi Hizmetleri kullanmaya yetkili bireylerin sayısı söz konusu Teklif için size sunulan azami hak sayısını aşmadığı sürece, kalıcı personel değişikliklerine göre değiştirilebilirler. DS SolidWorks'ün isteği üzerine, DS SolidWorks'e uygun şekilde (i) İsimli Kullanıcıların sayısının, (ii) Tekliflerin kullanım türünün ve (iii) Çevrimiçi Hizmetlerin çalıştırıldığı veya Teklifleri kurduğunuz sistemlerin konumlarının ve türlerinin listelendiği imzalı bir belge sunmanız gerekir. Tarafınızdan kullanımı tayin etmek için DS SolidWorks, erişim haklarını ve kullanımı analiz etmek amacıyla Teklif içinde yer alacak şekilde veya ayrı olarak bir veya daha fazla yardımcı program sunabilir. Bu durumda, dosyanın veya dosyaların Tekliflerin gerçek kullanımı yansıttığına dair imzalı bir beyan ile birlikte, bu gibi bir yardımcı programın veya programların çalıştırılması ile elde edilen çıktı dosyalarını ve/veya raporları düzenlenmemiş ve değiştirilmemiş şekilde sunmanız gerekir. Bu Sözleşmenin şartlarına uygunluk durumunuzu izlemek için tüm makul işlemleri uygulamaktan siz sorumlu olursunuz.

Teklifin SNL sürümü için lisans ücreti ödediyseniz veya SOLIDWORKS PDM Standard ya da Professional kullanıyorsanız lisansınız için aşağıdaki şartlar geçerlidir:

a. Teklifin SNL sürümü, donanım kilidi veya aynı anda yalnızca sahip olduğunuz lisans sayısı kadar sayıya izin verecek yerleşik bir yazılım güvenliği mekanizması içeren bir ağ sunucusuna kurulmalıdır. Ek lisanslar, söz konusu lisanslar satın alındıkça muhtelif zamanlarda ağ lisansına eklenebilir.

b. Farklı ülkelerde kullanımda olan SNL'ler kullanımda oldukları ülkeler için lisanslandıkları sürece ağda bulunabilir; diğer bir deyişle, geçerli yasa veya düzenlemeye tabi olarak, bir ülkede kullanılmak üzere gerekli sayıda SNL, söz konusu ülkedeki bir DS SolidWorks bayisinden edinilmelidir. Örneğin: Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir sunucudan yönetilen ve buraya kurulu SNL'ler, bir SNL'nin Brezilya'da satın alınmış olması ve diğer SNL'nin Meksika'da satın alınmış olması koşuluyla Brezilya'da bir kişi tarafından ve Meksika'da bir kişi tarafından kullanılabilir. Bununla birlikte, bir SNL'nin kurulu olduğu sunucunun söz konusu SNL'nin lisanslandığı ülkeden farklı bir ülkede bulunması durumunda, SNL'lerin düzgün yönetilebilmesi açısından sipariş sırasında DS SolidWorks bayinizi bu durumdan haberdar etmelisiniz.

c. Buna ek olarak, SNL sürümünün kurulu olduğu ağ sadece sunucu ile aynı küresel bölgede bulunan grup veya tüzel kişinin istemci makinelerine lisans sunabilir. (Bu amaçla, DS SolidWorks üç küresel bölge olduğunu var sayar: Batı Yarıküre, Avrupa/Orta Doğu/Afrika ve Asya'nın kalan kesimi/Avustralya). Örneğin: Batı Yarıküre'de bulunan bir sunucuda kullanılan tüm lisanslar Batı Yarıküre'deki ülkeler için lisanslanmalıdır. Sunucu konumuna bakılmaksızın, ABD ve Birleşik Krallık ihracat denetim yasalarına uymayı daima sürdürmek zorundasınız.

d. Yukarıdaki (a) ile (c) arasındaki alt bölümlerle ilişkili olarak, SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisansları için yalnızca (a) alt bölümü geçerlidir. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisansları için geçerli olan ilave şartlar ve koşullar, aşağıdaki 1.D Bölümünde belirtilmiştir.

Adobe® PDF yazılımı ile çalışırken, elektronik belgelerinizi yazdırma, görüntüleme ve düzenleme amacıyla yazı tipi yazılımının kopyalarını bu belgelere yerleştirebilirsiniz. Yerleştirdiğiniz yazı tipi yazılımı Adobe web sitesinin http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html bağlantısında "düzenlenebilir yerleştirme için lisanslı" olarak tanımlanmışsa söz konusu yazı tipi yazılımının kopyalarını ayrıca elektronik belgelerinizi düzenlemek amacıyla da yerleştirebilirsiniz. İşbu lisans kapsamında başka bir yerleştirme hakkı zımnen veya alenen verilmez. Teklif sabit diske veya bir bilgisayarın başka bir depolama cihazına (ağ sunucusu hariç) kalıcı olarak kurulmuşsa bilgisayarı kullanan kişi, Teklifin aktif abonelik hizmeti kapsamında olması koşuluyla (bu Sözleşmede açıklanmıştır), Teklifi orijinal kopyası kullanımda değilken taşınabilir bir bilgisayarda veya ev bilgisayarında da kullanabilir.

1.B. eDrawings® Professional için İlave Lisans Şartları. SOLIDWORKS® eDrawings Professional yazılımı, bir iş birliği aracıdır. Bu suretle, SOLIDWORKS eDrawings Professional, oluşturduğunuz model dosyalarla birlikte SOLIDWORKS eDrawings Professional'ın kısmi kopyalarını almanızı ve söz konusu dosyaları iş birliği yaptığınız üçüncü taraflara modellerinizi diğer özelliklerin yanı sıra görüntüleyebilmelerini, işaretleyebilmelerini ve ölçebilmelerini sağlamak için teslim etmenizi mümkün kılar ve DS SolidWorks size bu amaçla bir lisans verir.

1.C. Workgroup PDM için İlave Lisans Şartları. SOLIDWORKS Workgroup PDM veya Workgroup PDM Contributor'a yönelik her lisans (bir istemci lisansı), belirlediğiniz sınırsız sayıda sunucuya Workgroup PDM kasa işlevini yükleme hakkını içerir. Workgroup PDM Viewer uygulaması ile etkinleştirmek istediğiniz her Workgroup PDM kasası için ayrı bir Workgroup PDM Viewer lisansı gerekir.

1.D. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional için İlave Lisans Şartları. (a) DS SolidWorks, SOLIDWORKS PDM Professional yazılımını bir Sunucu + İstemci Erişim Lisansı [CAL] modeli, Microsoft® SQL Server™ 2008 R2 ve önceki sürümler için Per Processor modeli veya SQL Server 2014 ve sonraki sürümler için Per Core modeli üzerinde lisanslar. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional veritabanına veya arşiv sunucusuna eş zamanlı olarak bağlı (yalnızca SOLIDWORKS PDM Professional lisansları için SOLIDWORKS PDM Professional Web sunucusuna) kullanıcı başına bir (1) adet SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisansınız olması koşuluyla, SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional yazılımını bir ağ veya başka bir çok istasyonlu/istemcili ortamda kullanabilirsiniz. SQL Server 2014 Standard Edition, Çalışma Süresi Kısıtlı Kullanım Teklifi lisansı, eş zamanlı kullanıma ilişkin başka hükümler içerir. SQL Server 2014 Express Edition lisansının şartları ve SQL Server 2014 Standard Edition, Çalışma Süresi Kısıtlı Kullanım Teklifi lisansının şartları, sırasıyla SOLIDWORKS PDM Standard yazılımı ve SOLIDWORKS PDM Professional yazılımı siparişleri ile birlikte teslim edilir ve referans yoluyla işbu belgeye dahil edilir. (b) SOLIDWORKS PDM Professional, Oracle Corporation ve bağlı şirketleri ("Oracle") tarafından sağlanan yerleşik yazılım programlarını ("Oracle Programları") içerir ve yukarıdaki 1'inci Bölümün hükümlerine bakılmaksızın, Oracle veya lisansörleri, Oracle Programlarına ilişkin tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarını elinde tutar ve her biri, bu Sözleşmenin üçüncü taraf yararlanıcısıdır. Oracle Programları, sınırlı bir lisansa sahiptir ve yalnızca ilgili uygulama paketleri ile birlikte kullanılabilir; sizin tarafınızdan değiştirilemez. Bazı Oracle Programları, Oracle'ın bu programların standart sevkiyatının bir parçası olarak sağlayabileceği kaynak kodunu içerebilir; bu kod, bu Sözleşmenin şartlarına göre ele alınacaktır. (c) Bazı Oracle Programları ile birlikte kullanıma uygun veya kullanım için gerekli olabilecek üçüncü taraf teknolojileri, uygulama programı dokümantasyonunda veya DS SolidWorks tarafından bildirilen şekilde belirtilir; bu gibi bir teknoloji, bu Sözleşmenin şartları kapsamında olmayacak şekilde, uygulama paketi dokümantasyonunda belirtilen veya DS SolidWorks tarafından bildirilen şekilde üçüncü taraf lisans sözleşmesinin şartlarına tabi olarak yalnızca uygulama paketi ile birlikte kullanım için lisanslanır. (d) (i) DS SolidWorks'ün Oracle Programlarını kullanımınızı denetlemesine izin vermeyi, (ii) bu gibi bir denetim sırasında DS SolidWorks'e makul destek ve bilgi erişimi sağlamayı ve (iii) DS SolidWorks'ün bu denetimin sonuçlarını Oracle'a raporlamasına veya DS SolidWorks'ün denetim gerçekleştirme hakkını Oracle'a atamasına izin vermeyi kabul edersiniz (Oracle'ın sizin veya DS SolidWorks'ün denetim sonucu ortaya çıkan masraflarını ödeme zorunluluğu veya yükümlülüğü yoktur). (e) SOLIDWORKS PDM Professional'ın Amerika Birleşik Devletleri veya Birleşik Krallık ihracat kontrol yasalarına tabi yazılım ve teknik veri içerdiğini onaylar ve SOLIDWORKS PDM Professional'ı doğrudan veya dolaylı olarak ihraç ve yeniden ihraç etmeyeceğinizi, diğer bir deyişle, SOLIDWORKS PDM Professional'ı ilk olarak lisans aldığınız ülkeden uygun Amerika Birleşik Devletleri veya yabancı hükümet lisansı ve DS SolidWorks ile lisansörlerinin yazılı onayı olmaksızın taşımayacağınızı kabul edersiniz.

1.E. Çevrimiçi Hizmetler için İlave Şartlar.

a. DS SolidWorks, www.3ds.com/terms/sla adresinde yayımlanan, o zaman geçerli olan hizmet seviyesi sözleşmesine uygun Çevrimiçi Hizmetler sağlayacaktır ("Service Level Agreement").

b. Tek başına veya bireyin başka bilgileri ile birlikte doğrudan veya dolaylı olarak bireyin tanımlanmasına yol açabilecek, bilgileri alınan bireye ilişkin her türlü bilgi dahil ("Kişisel Veriler"), siz veya herhangi bir yetkili kullanıcı tarafından Çevrimiçi Hizmetler kullanılarak DS SolidWorks'e sağlanan tüm veriler ("Veriler"), yalnızca sizin mülkiyetinizde veya Veriyi gönderen yetkili kullanıcıların mülkiyetinde olmaya devam edecektir. Tüm Verilerin doğruluğundan, kalitesinden, bütünlüğünden, yasallığından, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve tüm Veriler için telif hakkı izinleri almaktan yalnızca siz sorumlu olursunuz. Bu Sözleşmenin şartlarına ve koşullarına tabi olarak, DS SolidWorks'e Müşteri Verilerini Çevrimiçi Hizmetler sunmak ve sürdürmek için makul seviyede gerekli olduğunca kullanmak, kopyalamak, depolamak ve iletmek için özel olmayan bir lisans sunarsınız. DS SolidWorks ve bağlı şirketleri dahil olmak üzere, DS SolidWorks çalışanlarının ve alt yüklenicilerinin bu Sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilişkili olarak Verilerinize erişim sahibi olabileceklerini kabul edip onaylarsınız. DS SolidWorks'ü ve bağlı şirketlerini (i) geçerli yasaları veya düzenlemeleri ihlal edecek şekilde Çevrimiçi Hizmetleri kullanmanız ve/veya (ii) Verilerle ilgili olarak bir üçüncü tarafın haklarının ihlali, bozulması veya kötüye kullanılması durumları sonucunda oluşan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan tüm üçüncü taraf iddialarına karşı savunmanız gerekir. Ek olarak, (i) DS SolidWorks'ün tarafınıza hemen iddia ile ilgili yazılı bildirimde bulunması ve (ii) DS SolidWorks'ün her türlü iddia ve ilgili tüm uzlaşma görüşmeleri konusunda tek kontrolü size vermesi ve iddia savunması ve uzlaşmada makul iş birliği sağlaması durumunda, DS SolidWorks aleyhine yetkili bir yargı mahkemesi tarafından nihai olarak belirlenen veya bu gibi bir iddia neticesinde tarafınızdan imzalanan yazılı bir uzlaşma sözleşmesinde kararlaştırılan tüm maliyetleri, zararları ve masrafları (makul yasal ücretler de dahil) ödemeniz gerekir.

c. Veri Depolama. Çevrimiçi Hizmetler kapsamında DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetlerin süresi boyunca ve geçerli Teklife Özgü Şartlarda (OST) belirtilen depolama boyutu sınırları dahilinde olmak üzere Verilerinizin depolanmasını sağlayacaktır. Bu depolama sınırlarını aşmanız durumunda, gerekli olan ilave depolama kapasitesini sipariş ederek veya depolanan Verilerin boyutunu azaltarak DS SolidWorks'ten bildirim alındıktan sonraki on beş (15) gün içinde bu durumu çözmeniz gerekir.

d. Verilerin Gizliliği. Kişisel Verilerinize ilişkin herhangi bir işlem (bunlarla sınırlı olmamak üzere toplama, düzenleme, uyarlama, silme, depolama, kullanma, kaydetme, birbirine bağlama, danışma, ifşa ve aktarım dahildir) veya işlem dizisinin işlenme amaçlarını ve yöntemlerini siz belirlediğinizden ve tüm geçerli veri koruma yasalarına uyma zorunluluğunuz olduğundan, veri denetleyicisi ("Veri Denetleyicisi") siz olursunuz. Kişisel Verilerinizin tek Veri Denetleyicisi olduğunuzu ve her zaman öyle kalacağınızı, dolayısıyla da Kişisel Verilerinizin işlenmesinde geçerli olan (bunlarla sınırlı olmamak üzere (i) Kişisel Verilerin aktarımı, (ii) Kişisel Verileri alınan ve kullanılan bireylerin bilgileri ve (iii) bu bireylerin erişim, değiştirme ve silme hakları dahildir) tüm geçerli veri gizliliği yasalarına ve tüm diğer düzenlemelere uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul eder ve onaylarsınız.

e. Güvenlik. DS SolidWorks, benzer hizmetler için olan endüstri standartlarına uygun şekilde, Çevrimiçi Hizmetler ve Verileriniz için güvenlik süreçlerini uygulamaya yönelik ticari olarak makul çalışmalar gerçekleştirecektir.

f. Gizlilik. Gizli Bilgi, yazılı olarak ifşa edildiğinde "Gizli" gibi kısıtlayıcı bir açıklama ile belirgin şekilde işaretlenen, gizli özellikte ve halka açık olmayan bilgi anlamına gelir. Gizli Bilgi, Gizli Bilgilere maruz kalan bireylerin ürettiği fikirleri ve kavramları kapsamaz. Çevrimiçi Hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve sona erme tarihinin ardından bir (1) yıllık süre boyunca, siz ve DS SolidWorks olmak üzere her bir taraf, Gizli Bilgilerin ifşa edilmesini, yayımlanmasını veya yayılmasını önlemek amacıyla sizin ve DS SolidWorks'ün benzer nitelikteki kendi gizli bilgilerinize gösterdiğiniz ile aynı dikkat düzeyini göstererek, Çevrimiçi Hizmetler kapsamında alınan diğer tarafa ait Gizli Bilgileri koruma görevini üstlenecektir. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetler sağlamak için gerekli olduğu sürece DS SolidWorks ile uygun bir bilgilerin gizliliği sözleşmesi imzalayan üçüncü taraflara Gizli Bilgilerinizi ifşa etme yetkisine sahiptir. Gizlilik yükümlülüğü, şu nitelikteki bilgiler için geçerli olmayacaktır: (i) bilginin ifşa eden taraftan alındığı sırada, hiçbir gizlilik yükümlülüğü olmaksızın zaten alıcı tarafın mülkiyetinde olan; (ii) ifşa eden tarafın Gizli Bilgilerine atıfta bulunmaksızın alıcı tarafça bağımsız olarak geliştirilen; (iii) işbu Sözleşme ihlal edilmeksizin halka açık olan veya halka açık hale gelen; (iv) gizlilik yükümlülüğü olmaksızın alıcı tarafça üçüncü taraftan yasalara uygun şekilde alınan; (v) yazılı onay ile birlikte ifşa eden tarafça ifşa edilmek üzere verilen veya (vi) alıcı tarafın ifşa eden tarafı hemen bilgilendirmesi ve karara göre ifşa eden taraf ile birlikte geçerli bilginin ifşa edilmesini ve kullanımını sınırlandırmak üzere iş birliği yapması koşuluyla, yargısal veya idari bir karar gereği ifşa edilmesi gereken. Bu bölüme ilişkin gizlilik yükümlülüklerinin DS SolidWorks tarafından ihlaline ilişkin sizin tek çözümünüz ve DS SolidWorks'ün tek yükümlülüğü işbu Sözleşmenin sonlandırılmasıdır.

g. Üçüncü Taraf İçeriği. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetler aracılığıyla sağlanan veya yayımlanan içerikleriniz veya üçüncü taraf içeriği üzerinde kontrol sahibi değildir ve bunlara ilişkin sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

1.F. Güvenlik Mekanizmaları. DS SolidWorks ve bağlı şirketleri, yazılım ürünlerinin korsanlığına karşı tüm hukuki adımları atarlar. Bu bağlamda Teklif, Teklifin yasa dışı kopyalarının kurulduğunu veya kullanıldığını bulabilecek bir güvenlik mekanizması içerebilir ve bu yasa dışı kopyalarla ilgili veri toplayıp iletebilir. Toplanan veriler, Teklif ile oluşturulmuş hiçbir müşteri verisini içermeyecektir. Teklifi kullanarak, verilerin bu şekilde bulunmasına ve toplanmasına, yasa dışı kopya algılandığında bu verilerin iletilmesine ve kullanılmasına izin verirsiniz. DS SolidWorks bir donanım kilitleme aygıtı, lisans yönetim yazılımı ve/veya Teklife erişimi denetleme amaçlı bir lisans yetkilendirme anahtarını kullanma hakkını saklı tutar. Bu tür herhangi bir önlemin amacını engellemeye veya bertaraf etmeye yönelik hiçbir adım atamazsınız. Bir Teklifin DS SolidWorks tarafından temin edilen gerekli kilitleme aygıtı veya yetkilendirme anahtarı olmaksızın kullanımı yasaktır.

1.G. İnternet Araçları ve Hizmetleri. Muhtelif zamanlarda Teklife ait bir lisans veya temel abonelik hizmeti, DS SolidWorks tarafından geliştirilen belirli İnternet araçları ve hizmetleri ile tümleştirmeyi ve bunlara erişimi kapsayabilir. İlave bir ücretle ilave kullanımın mümkün olduğu her lisans için ek ücret ödemeksizin temel bir kullanım düzeyi bulunabilir. Diğer ayrıntılar için lütfen Teklifle birlikte gelen veya www.solidworks.com adresindeki web sitemizde bulunan İnternet araçlarının açıklamasına bakınız. İnternet araçları ve hizmetlerini kullanımınız da söz konusu araçlar ve hizmetler için geçerli Kullanım Şartlarına tabidir. Bunlar http://www.solidworks.com/sw/termsofuse.html adresinde bulunmaktadır ve referans yoluyla işbu belgeye dahil edilmiştir. İlave ücret olmadan temin edildiği takdirde bu araçlar ve hizmetler ücretsiz olarak sunulur ve istenildiği zaman üzerinde değişiklik yapılabilir ve/veya geri çekilebilir.

2. Teklifin Mülkiyeti/Kopyalamaya İlişkin Kısıtlamalar. Teklif ve Dokümantasyon üzerindeki ve dahilindeki tüm telif hakları, ticari marka, ticari sır ve diğer mülkiyet hakları DS SolidWorks veya lisansörlerine aittir ve onlarca muhafaza edilir. TEKLİF VE DOKÜMANTASYON, TELİF HAKKI YASALARI VE DİĞER FİKRİ MÜLKİYET YASALARI İLE KORUNUR. Her DS SolidWorks lisansörü, işbu Sözleşmenin üçüncü taraf yararlanıcılarından biridir. Yalnızca işbu Sözleşmede özel olarak verilen hakları elde edersiniz. Yedekleme amaçları doğrultusunda ve Madde 1'de yer alan lisans kısıtlamaları kapsamında Teklifi makinede okunabilir bir biçimde kopyalayabilirsiniz. Teklif veya Dokümantasyondan herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet hakkı uyarısını veya herhangi sorumluluk beyanını çıkaramazsınız ve söz konusu tüm bu uyarıları ve beyanları Teklifin işbu Sözleşme uyarınca hazırlanan tüm kopyaları üzerine kopyalamanız gerekir.

3. Kullanıma İlişkin Diğer Kısıtlamalar. İşbu Sözleşme, bu Sözleşmede verilen hakların kullanımı için lisans kanıtınızdır ve tarafınızca muhafaza edilmelidir. Madde 1'de verilen haklar kapsamında izin verilen haller dışında, Teklifin hiçbir kısmını Tekliften ayrı veya bağımsız olarak (örneğin; Teklif, Server + CAL modeli veya Per Processor modeli kapsamında ise Microsoft SQL Server yazılımı yalnızca SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional Teklifinin devamı ile birlikte kullanılabilir) ve normal iş amaçlarınız dışında kullanamazsınız; herhangi bir üçüncü tarafa Teklife erişim veya kullanım hakkı tanıyamazsınız (Web istemcisi üzerinden veya doğrudan VPN üzerinden SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional'a erişim isteyen üçüncü taraflar hariç); dolayısıyla, Teklifi veya işbu Sözleşme ile verilen erişim ve kullanım hakkını satamaz, lisanslandıramaz, alt lisans veremez, atayamaz, kiralayamaz veya kiraya veremezsiniz (devremülk düzenlemesi yolu dahil). SOLIDWORKS Ortak Programı'nın itibarlı bir üyesi olmadığınız veya DS SolidWorks ile bu gibi bir kullanım/dağıtım için sözleşme imzalamadığınız sürece, Teklifi veya Dokümantasyonu üçüncü taraflara dağıtmak üzere uygulamalar geliştirmek için kullanamazsınız. Bir web barındırma hizmeti veya benzeri bir hizmet ile bağlantılı kullanım dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere Teklifi İnternet üzerinden kuramaz veya kullanamazsınız ya da Teklifi kendi bilgisayar sisteminizle veya başka şekilde İnternet üzerinden üçüncü taraflara kullandıramazsınız. Teklif üzerinde tadilat veya türevi çalışmalar yapamazsınız veya Teklifi içeren derlemeler veya toplu çalışmalar yapamazsınız ve DS SolidWorks ve lisansörlerinin ticari sırlarını (Teklifin yapısı, düzenlenişi ve kodu gibi) kapsadığından ilgili kanun kapsamında izin verildiği haller dışında, DS SolidWorks'e rakip amaçlarla analiz yapamaz, tersine mühendislik uygulayamaz, derlemesini açamaz, parçalarına ayıramaz veya başka şekilde Teklifin kaynak kodunu keşfetme girişiminde bulunamazsınız.

4. Abonelik Hizmeti. Bu anlaşmanın hükümleri altında lisansını aldığınız Teklif için ücretini ödeyerek satıcınızdan abonelik hizmeti aldığınızda, satıcınız size söz konusu kopya için şunları temin edecektir: Teklife gelen son güncellemeleri indirmek için çevrimiçi web erişimi; abonelik dönemi içerisinde yayımlanan tüm temel Teklif yükseltmeleri ile telefon desteği hizmetleri. Abonelik hizmeti, sipariş edilen her bir yıllık veya üç aylık lisanslı Teklife ve Çevrimiçi Hizmetlere otomatik olarak dahil edilir ve ayrı olarak sonlandırılamaz. Muhtelif zamanlarda DS SolidWorks, Teklif için bir güncellemenin bir parçası olarak Microsoft yazılım bileşenlerini yeniden dağıtabilir. Söz konusu Microsoft bileşenleri için gerekli koşulları sağladığınız kabul edilir ve bunları sadece ilgili oldukları Microsoft ürünlerinin geçerli lisansı bulunan bir kopyasına sahipseniz kuracağınızı garanti edersiniz. Bu hizmetin süresi bir (1) yıldır. Bu sürenin ardından uygun yenileme ücreti ödenerek yıldan yıla yenilenebilir. Lisanslı Teklifin önceki bir sürümünün yükseltmesi veya güncellemesi olarak dağıtılan teklif, önceki sürümün yerini alır, ek lisans verilmez; sadece ödediğiniz abonelik hizmeti ücreti sayısına eşit sayıda güncellemeyi kurabilirsiniz. Çevrimiçi Hizmetler için geçerli Destek Hizmetleri politikası hakkında ayrıntılı bilgiler, hizmet süresi boyunca, diğer bir deyişle, bir (1) yıl geçerli olacak şekilde www.3ds.com/terms/support-policies web sitesinde bulunur. Değişikliklere tabidir; ancak hiçbir değişiklik, hemen ardından takip eden Destek Hizmetleri süresi başlamadan yürürlüğe girmeyecektir.

5. Gizlilik Politikası. Teklifi almak için DS SolidWorks'e adınız ve e-posta adresiniz dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendinizle ilgili belirli bilgileri vermeniz gerekebilir. DS SolidWorks, kurulu SOLIDWORKS veya diğer Dassault Systèmes ürünlerinin bulunup bulunmadığı ve video denetçisi veya işletim sistemi gibi, Teklifi işleteceğiniz bilgisayarın özellikleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı bilgileri belirlemek amacıyla kurulum sürecinde bilgisayarınızı sorgulayabilir. Teklifi indirerek kullanmanın bir koşulu olarak, DS SolidWorks'ün muhtelif zamanlarda bildirimde bulunmaksızın güncellenebilecek olan ve http://www.solidworks.com/sw/privacypolicy.htm adresinde bulunan gizlilik politikası hükümlerini de kabul etmiş olursunuz. Teklife kayıt olmanızla bağlantılı olarak DS SolidWorks tarafından toplanan bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya DS SolidWorks, bağlı şirketleri veya aracılarının tesislerinin bulunduğu başka bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir. Buna göre, Teklifi kullanarak söz konusu bilgilerin ülkenizin dışına aktarılmasına razı olursunuz.

6. Süre. Bu Sözleşme, burada belirtilen şekilde sonlandırılana veya sona erme tarihine kadar aşağıdaki şekilde yürürlükte kalacaktır: (i) İşbu Sözleşmeye uygun şekilde verilen süreli lisanslar kapsamındaki Teklifler için tüm bu lisansların sona erme tarihine kadar veya (ii) Çevrimiçi Hizmetler için duruma göre işbu Sözleşme kapsamında Çevrimiçi Hizmetlerin sipariş edildiği sözleşmeli sürenin sona erme tarihi veya Teklif için ödediğiniz aboneliğin sona erme tarihine kadar. DS SolidWorks, işbu Sözleşme ile verilen lisansı ve/veya Teklifi, (i) bu Sözleşmenin 1, 2 veya 3'üncü Maddesinin herhangi bir hükmünün ihlali dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere haklı bir neden gereği ya da (ii) işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal ederek bu ihlali uyarı aldıktan sonraki on beş (15) gün içinde düzeltememeniz durumunda tarafınıza yazılı bildirimde bulunarak derhal feshedebilir. DS SolidWorks geçerli Service Level Agreement'a uygun şekilde Çevrimiçi Hizmetler sağlayamazsa ve bu durum yazılı uyarı alındıktan sonraki otuz (30) gün içinde çözülemezse Çevrimiçi Hizmetleri feshedebilirsiniz.

Siz veya DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetlerin yenilenmesinden en az otuz (30) gün önce diğer tarafa bildirimde bulunarak herhangi bir Çevrimiçi Hizmeti feshedebilirsiniz. Bu gibi bir bildirim yoksa Çevrimiçi Hizmetler otomatik olarak yenilenecek ve o zaman geçerli olan Service Level Agreement'a tabi olacaktır. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetleri dilediği zaman değiştirebilir veya modifiye edebilir. DS SolidWorks, Teklif süresi içerisinde Çevrimiçi Hizmetleri azaltmayacaktır. Bu paragrafta yer alan herhangi bir husus, DS SolidWorks'ün herhangi bir üçüncü tarafın haklarını veya geçerli bir yasayı ihlal etmesi ile sonuçlanacaksa DS SolidWorks'ün Çevrimiçi Hizmetlerin herhangi bir bölümünü sağlamaya devam etmesini gerektirmemektedir.

İşbu Sözleşme ile verilen Teklife erişme ve Teklifi kullanma hakkının feshedilmesinin ardından, tüm kullanımı derhal durdurmanız ve DS SolidWorks tarafından talimat verilen şekilde söz konusu hakka dahil olan Teklif ve Dokümantasyonun tüm kopyalarını DS SolidWorks'e geri göndermeniz veya imha etmeniz gerekmektedir; artık Çevrimiçi Hizmetler ve abonelik hizmetine erişiminiz olmayacaktır. Çevrimiçi Hizmetleri DS SolidWorks tarafından Service Level Agreement'a uyulmaması nedeniyle feshetmeniz durumunda DS SolidWorks, feshetme tarihi itibariyle önceden ödenmiş ancak kullanılmamış olan yinelenen ücretler için zararınızı karşılayacaktır. Bu geri ödeme, DS SolidWorks'ün Çevrimiçi Hizmetleri sağlayamama durumunda, DS SolidWorks'ün tek yükümlülüğüdür ve sizin için tek çözümdür.

Bu Sözleşmenin 1E.b, 1E.d., 1E.e., 1E.f., 1F, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 ve 12'inci Maddelerinin hükümleri, işbu Sözleşmenin her türlü feshinde geçerli olmaya devam eder.

7. Teklifin Seçilmesi ve Kullanımına İlişkin Sorumluluk. Bunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Teklifin denetiminden, yönetiminden ve kontrolünden, Tekliften alınan çıktıdan siz sorumlu olursunuz: (1) Hedeflediğiniz sonuçlara ulaşmak için Teklifin seçimi; (2) Teklifin ve Teklif çıktısının işinizde uygun kullanımına karar verilmesi; (3) Teklifin ve her türlü çıktının doğruluğunun test edilmesi için yeterli ve bağımsız prosedürler belirlenmesi; (4) Teklifte bir aksaklık olması durumunda veri kaybını önlemeye yönelik yeterli yedeğin tesis edilmesi. Teklif, sadece eğitimli profesyoneller tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir araçtır. Profesyonel kararın veya ürün stresi, güvenliği ve kullanımı için fiziksel prototiplerle yapılan bağımsız testlerin yerini alamaz; Teklifin kullanımıyla elde edilen tüm sonuçların sorumluluğu sadece size aittir. Ne Teklif ne de herhangi bir bileşeni; nükleer tesislerin, yaşam destek sistemlerinin, uçakların tasarımı veya işletiminde veya Teklif ya da söz konusu bileşen veya her ikisindeki arızanın ölüme, yaralanmaya veya ağır fiziksel veya çevresel hasara yol açabileceği başka faaliyetlerde kullanım için tasarlanmıştır.

DİKKAT: SOLIDWORKS Toolbox'ta sağlanan tespit elemanları gibi belirli içerik, sadece yaklaşık gösterimlerdir ve tüm kullanımlar için uygun olamayabilir.

8. Sınırlı Garanti, İstisnalar & Beyanlar; Fikri Mülkiyet Güvencesi

a. Sınırlı Garanti. DS SolidWorks, Tekliflerin malzemelerdeki kusurlardan arı olacağını ve tarafınızca teslim alınma tarihinden itibaren doksan (90) gün süreyle esasen Dokümantasyona uygun şekilde performans göstereceğini garanti eder. DS SolidWorks ayrıca muhtelif zamanlarda sağladığı tüm hizmetlerin makul ticari uygulamaya uygun bir işçilikle gerçekleştirileceğini garanti eder. DS SolidWorks, Teklifin veya hizmetin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya Teklifin işleyişinin kesintisiz veya hatasız olacağını veya herhangi bir İnternet aracının veya hizmetinin tamamen güvenli olacağını garanti etmez. DS SolidWorks'ün bu garanti kapsamındaki tüm yükümlülüğü ve sizin tek çözüm yolunuz, uyumsuz ortamları veya Yazılımı onarmak veya değiştirmek için veya hizmeti yeniden ifa etmek için makul çabayı göstermektir. Söz konusu çabaların başarısız olması durumunda, DS SolidWorks veya DS SolidWorks'ün dağıtıcısı veya bayii (i) gerekleri karşılamayan Yazılımın ve makbuzunuzun bir kopyasının iadesi üzerinde Yazılım için ödemiş olduğunuz bedelden veya hizmet için ödemiş olduğunuz bedelden uygun olanını geri öder veya (ii) kanunen gerekli görülebilecek başka bir çözüm yolu sunar. Değiştirilen bir Yazılıma şu iki seçenekten daha uzun olanı dikkate alınarak garanti verilir: asıl garanti süresinin kalan kısmı veya tarafınızca teslim alınmasından itibaren otuz (30) gün.

b. İstisnalar. DS SolidWorks'ün sınırlı garantisi, garanti ihlalinin (i) kazadan, Yazılımın bozulmasından, yanlış kullanımından veya ihmalinden; (ii) DS SolidWorks dışında herhangi bir kimsenin eylemlerinden veya eksiklerinden; (iii) Yazılımın DS SolidWorks tarafından temin edilmeyen veya Yazılım ile kombinasyon için tasarlanmayan ürünler, malzemeler veya yazılımlarla kombinasyonundan veya (iv) DS SolidWorks tarafından kullandırılan tüm Yazılım güncellemelerinin tarafınızca eklenmemesi ve kullanılmamasından kaynakladığı hallerde geçersizdir.

c. Garantilere İlişkin Sınırlamalar. İşbu Madde 8'de açıkça belirtilen garanti, işbu Sözleşme kapsamında temin edilen Teklif ve Dokümantasyon ve muhtelif zamanlarda tedarik edilen her tür hizmet ile ilgili olarak DS SolidWorks tarafından verilen yegane garantidir; ilgi yasada izin verilen azami ölçüde, DS SolidWorks ve Adobe dahil olmak üzere lisansörleri sarahaten, zımnen veya gelenek veya ticari kullanımdan yola çıkarak başka herhangi bir garanti vermez ve ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlali önleme garantilerini özellikle reddeder. İddia edilen garanti ihlalinin gerçekleştiği tarihin üzerinden bir yıldan uzun süre geçtikten sonra hiçbir durumda işbu Madde 8'de öngörülen garantiye dayanarak herhangi bir dava, işlem veya takibat başlatamazsınız.

d. Yükümlülüğe İlişkin Sınırlamalar. İşbu Sözleşmedeki lisans veya Teklife erişim ve Teklifi kullanım hakkı için ödenen bedelin Teklif ile birlikte tasarlanan, depolanan, yönetilen veya dağıtılan ürünlerin değeri ile esasen orantısız olabileceğini kabul edersiniz. DS SolidWorks ve lisansörlerinin yükümlülüğünü bu işlemin ticari değeri ile makul orantılı bir ölçüde sınırlandırmak şeklindeki sarih amaçla, DS SolidWorks ve lisansörlerinin yükümlülüğüne aşağıdaki sınırlamaların getirilmesini onaylarsınız. Yerel hukukta gerekli görülenler haricinde, DS SolidWorks ve lisansörlerinin işbu Sözleşme kapsamında temin edilen Teklif ve Dokümantasyondan ve muhtelif zamanlarda tedarik edilen herhangi bir hizmetten kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan, gerek sözleşmeden gerek haksız fiilden (ihmal dahil) gerekse başka şekilde doğan yükümlülüğü, bu yükümlülüğe mahal veren eylemden hemen önceki on iki (12) aylık dönem içinde Teklif için ödediğiniz bedeli aşamaz. DS SolidWorks ve lisansörleri, işbu Sözleşme kapsamında temin edilen Teklif veya Dokümantasyonun ve muhtelif zamanlarda tedarik edilen herhangi bir hizmetin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı doğrudan, özel, dolaylı, cezai veya bağlı zararlardan, DS SolidWorks veya lisansörlerine söz konusu zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa dahi, hiçbir şekilde sorumlu sayılmaz. Bununla birlikte, yukarıdaki sınırlamalardan bazıları bazı yargısal yetki alanlarında geçerli olmayabilir. Geçerli yasa ile izin verilen azami ölçüde, DS SolidWorks aleyhine tüm yasal işlemler için geçerli eylemin nedeni ortaya çıktıktan sonraki iki (2) yıl içinde ilgili yargısal yetki alanında dava açılmalıdır.

e. Fikri Mülkiyet Güvencesi. DS SolidWorks, bu Sözleşme kapsamında temin edilen bir Teklifin herhangi bir ülkedeki bir telif hakkını veya Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ya da Avrupa Patent Örgütü'nün üyesi bir ülkenin patentini ihlal ettiğine dair üçüncü bir taraf tarafından bulunulan her türlü iddiaya karşı sizi savunacak ve (i) DS'ye hemen iddiayla ilgili yazılı bildirimde bulunmanız ve (ii) Müşterinin DS SolidWorks'e her türlü iddia ve ilgili tüm uzlaşma görüşmeleri konusunda tek savunma kontrolünü vermesi ve iddianın savunması ve uzlaşmada makul iş birliği sağlaması durumunda, aleyhinize olarak yetkili bir yargı mahkemesi tarafından nihai olarak belirlenen veya bu gibi bir iddia neticesinde DS SolidWorks tarafından imzalanan yazılı bir uzlaşma sözleşmesinde kararlaştırılan tüm maliyetleri, zararları ve masrafları (makul yasal ücretler de dahil) ödeyecektir.

Böyle bir iddiada bulunulursa veya DS SolidWorks'ün makul şekilde bir Teklifin böyle bir iddiaya mahal verebileceği (veya söz konusu olabileceği) görüşünde olması durumunda DS SolidWorks, masrafları DS SolidWorks karşılamak üzere, geçerli Teklifi kullanmaya devam etme hakkınızı güvenceye alabilir, ihlal etmeyecek şekilde değiştirebilir veya işlevsel olarak eşdeğer olan başka bir program ile değiştirebilir. Yukarıdaki seçeneklerden hiçbiri DS SolidWorks'ün kararına göre makul olan sürelerde mevcut olmazsa DS SolidWorks, Teklif lisanslarını feshedebilir ve/veya Çevrimiçi Hizmetlerin lisanslarını feshedebilir. Kalıcı lisanslar için DS SolidWorks, seçim size bağlı olmak üzere geri ödeme yapabilir veya çalışanlarınızın biri tarafından sertifikalı şekilde etkilenen Teklifin tüm kopyalarının geri gönderilmesi veya imha edilmesi üzerine üç (3) yıl süre boyunca sabit oranlı amortisman uygulanarak, lisanslar için ödenen bir seferlik ücrete tekabül eden miktarda size kredi sağlayabilir. Kalıcı olmayan Çevrimiçi Hizmetler veya lisanslar için DS SolidWorks, etkilenen Çevrimiçi Hizmetler veya lisanslar için tüm önceden ödenmiş ancak kullanılmamış olan ücretleri geri ödeyecektir.

DS SolidWorks'ün, (i) DS SolidWorks dışında herhangi biri tarafından Teklifte değişiklik yapılması, (ii) bir veya daha fazla Teklifin DS SolidWorks tarafından belirtilmeyen, başka donanım, veri veya programlarla kullanılması veya (iii) en yeni olmayan düzeltici yama veya Sürümlerin kullanılması nedeniyle ortaya çıkan iddialara karşı sizi savunma veya size güvence verme yükümlülüğü yoktur.

Bu Bölümde (8.e), fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin iddialar karşısında DS SolidWorks'ün tüm yükümlülüğü ve sizin tek çözüm yolunuz belirtilmektedir.

9. Kapatma Özelliği. Teklifin, etkinleştirildiğinde Teklifi işlevsiz bırakacak bir otomatik kapatma özelliği ("Kapatma Özelliği") içerdiğini onaylar ve kabul edersiniz. Kapatma Özelliğini geçersiz kılan bir erişim kodu ("Doğrulanmış Lisans") girilmediği sürece Teklif kurulduktan otuz (30) gün sonra Kapatma Özelliği otomatik olarak etkinleşecektir. Doğrulanmış Lisansınızı almak için DS SolidWorks'e kurulum sürecinde istenen bilgileri elektronik olarak sunmak suretiyle DS SolidWorks'e kaydolmanız gerekir. Kayıt bilgilerinin alınmasının ardından DS SolidWorks sizin için bir Doğrulanmış Lisans düzenleyecektir.

10. İhracat Kuralları. Teklifin ve Dokümantasyonun size ihraç edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri veya Birleşik Krallık ihracat kontrol yasaları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm ilgili ülkelerin ihracat ve yeniden ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. DS SolidWorks ve lisansörleri, gerekli yetkiler, lisanslar veya onaylar alınmadığında size karşı yükümlülük sahibi olmayacaktır. Söz konusu ihracat veya yeniden ihracat işlemi ihracat lisansı veya bu lisans ya da onayın alınmasından önce başka bir devlet onayı gerektirirse doğrudan veya dolaylı olarak ihraç ve yeniden ihracat işlemi yapmamanız gerekir. İşbu Sözleşme ile DS SolidWorks'e burada sipariş edilen tüm Tekliflerin nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların yayılması ya da füze teslimat sistemleri için de dahil olmak üzere herhangi bir geçerli ihracat yasasını ihlal edecek şekilde kullanılmayacağını ve herhangi bir ülkenin ilgili ihracat yasalarınca yasaklanmışsa bir ülkeye, şirkete veya bireye yönlendirilmeyeceğini garanti edersiniz. Verilerinizin herhangi bir ülkeye aktarılabileceğini veya herhangi bir ülkede depolanabileceğini kabul edersiniz. Veri paylaşım ortamınızda ihraç işlemleri kontrol edilen, düzenlemeye tabi tutulan veya geçerli yasa veya düzenleme kapsamında izin ya da lisans söz konusu olan herhangi bir bilgi veya veri işlemekten, depolamaktan veya bu ortama bunları yüklemekten kaçınmayı ve tüm kullanıcıların da kaçınmasını sağlamayı kabul edersiniz. Verilerinizin ihracatçısı olarak kabul edilirsiniz. DS SolidWorks, bu hükümleri ihlal etmeniz durumunda yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi ve tüm lisanslar ile Çevrimiçi Hizmetlere erişimi feshedebilir.

11. Denetim. Bu Sözleşmenin süresi ve sonraki üç (3) yıllık süre boyunca, Teklife erişen ve Teklifi kullanan kullanıcıların listesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Teklifin kullanımına ilişkin doğru bilgi kayıtları oluşturmanız ve bunları sürdürmeniz gerekmektedir. Geçerli olduğunda, bu bilgiler Teklifin imha edilmesini ve Teklife erişimi ve Teklif kullanımını korumak için tarafınızdan alınan önlemleri içerecektir. DS SolidWorks, dilediği zaman, masrafları kendine ait olmak üzere ve makul yer ve zaman koşulları kapsamında bu kayıtları ve/veya Teklifin kullanımını denetleme ve kopyalama hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme ile DS SolidWorks'e bu Sözleşme hükümleri ile uyumluluğunuzu doğrulama yetkisi verirsiniz. Bu amaç doğrultusunda DS SolidWorks, normal iş saatlerinde, işlerinizde aksaklığı en aza indirecek şekilde tesislerinizde denetim gerçekleştirebilir. DS SolidWorks, sizden veya DS SolidWorks'ün bu doğrulama işlemini gerçekleştirmek için çalıştığı makine erişimi, sistem araçları çıktılarının kopyaları veya diğer uygun elektronik ya da basılı sistem bilgilerine sahip olan herhangi bir üçüncü taraftan bu işlemi gerçekleştirmesini isteyebilir. Denetim sonucunda Teklifin yetki dışı kullanıldığı ortaya çıkarsa bu yetki dışı kullanımın sonucu olarak Teklifin o zamanki liste fiyatından borçlu olunan miktarı derhal DS SolidWorks'e ödemeniz gerekir. Bu gibi bir yetki dışı kullanım, geçerli Teklife ilişkin yetki sahibi olduğunuz kullanımın yüzde beşi (%5) ise veya bundan fazlaysa ilgili ücretleri ödemenizin yanı sıra, DS SolidWorks'e bu denetimin maliyetini de ödemeniz gerekir. DS SolidWorks, yukarıda açıklanan haklar ve prosedürler hakkında uyarıda bulunarak bu Sözleşmeyi tatbik etmez veya yasalarla izin verilen başka yollarla fikri mülkiyetini koruma hakkından feragat etmez.

12. Kanunlara Uygunluk ve Tazminat. Teklifin, Dokümantasyonun veya her ikisinin karşıdan yüklenmesi, kurulumu ve/veya kullanımı ile ilgili tüm yerel yasalara ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz. DS SolidWorks ve iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını, görevlilerini ve çalışanlarını, Teklif ve/veya Dokümantasyonu kullanımınızdan veya işbu Sözleşmeyi ihlalinizden kaynaklanan veya bir şekilde bununla ilgili tüm hak taleplerine, davalara ve işlemlere karşı tazmin etmeyi kabul edersiniz.

13. Genel Hükümler. İşbu Sözleşme, Teklif ve abonelik hizmeti ile ilgili olarak DS SolidWorks ile mutabakatınızın tam ve münhasır beyanıdır ve Teklif ve abonelik hizmeti ile ilgili olarak sizinle DS SolidWorks arasındaki diğer tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların veya diğer tüm muhaberatın yerini alır; ancak, işbu Sözleşme Teklif ve abonelik hizmeti ile ilgili olarak sizinle DS SolidWorks arasında akdedilen herhangi bir anlaşmanın şartlarını hükümsüz bırakmaz. İşbu Sözleşme, Uluslararası Satım Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesine bakılmaksızın Massachusetts Eyaleti maddi hukuk kanunlarına göre düzenlenir, yorumlanır ve uygulanır ve resmi akit olarak kabul edilir. İşbu Sözleşmenin İngilizce dilindeki versiyonu, işbu Sözleşmenin diğer dillere yapılan çevirilerine rağmen, her amaçla resmi metin sayılacaktır. Yetki alanındaki bir mahkemenin herhangi bir gerekçe ile işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya bir kısmının tatbikinin mümkün olmadığına karar vermesi halinde, söz konusu hüküm izin verilen azami kapsamda uygulanacak, işbu Sözleşmenin kalan kısmı ise tamamıyla yürürlükte kalacaktır.

14. ABD Hükümeti Tarafından Sınırlanan Haklar. Teklif, 48 C.F.R. 12.212 (EYLÜL 1995)'de kullanılan anlamlarıyla "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari yazılım dokümantasyonu"nu kapsayan, 48 C.F.R. 2.101 (EKİM 1995)'de kullanıldığı anlamıyla bir "ticari kalem"dir ve ABD Hükümeti'ne (a) 48 C.F.R. 12.212'de belirtilen politika uyarınca sivil kurumlar tarafından veya adına iktisap edilmek üzere veya (b) 48 C.F.R. 227.7202-1 (HAZİRAN 1995) ve 227.7202-4 (HAZİRAN 1995)'te belirtilen politikalar uyarınca Savunma Bakanlığı'nın birimleri tarafından veya adına iktisap edilmek üzere temin edilir. ABD hükümetinin herhangi bir kurumundan Teklifin yukarıda belirtilenlerin ötesinde haklarla temin edilmesi yönünde bir talep almanız halinde, talebin kapsamını DS SolidWorks'e bildirirsiniz ve DS SolidWorks, tek takdir yetkisi kendinde olmak üzere, söz konusu talebi beş (5) iş günü içinde kabul eder veya reddeder. Yüklenici/Üretici: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 ABD.

15. Kanada'daki Lisanslar. Lisanslarınızı Kanada'da satın aldıysanız aşağıdakileri kabul edersiniz:

İşbu Sözleşmenin tarafları, işbu Sözleşmenin ve Tebligatlar dahil olmak üzere ilgili diğer tüm belgelerin sadece İngilizce dilinde düzenlenmiş ve düzenlenecek olmasını istediklerini teyit ederler.

Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s’y rattache, soient rédigés en langue anglaise.

Adobe, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'ın tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

16. Windows Desktop Search. Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bağlı kuruluşları) bu ilaveyi size lisanslar. Bu ilavenin bir kopyasını, kendisiyle birlikte kullanılmak üzere belirlenen, geçerli lisansa sahip her Microsoft Windows yazılımı kopyası ile kullanabilirsiniz ("Microsoft Windows yazılımı"). Microsoft Windows yazılımı için bir lisansınız yoksa bu ilaveyi kullanamazsanız. Microsoft Windows yazılımının lisans şartları, bu ilaveyi kullanımınız için de geçerlidir.

Windows Desktop Search, MSN Gizlilik Sözleşmesi kapsamındadır (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement).