Paylaş
 1. SOLIDWORKS
 2. Lisans Sözleşmesi

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation Lisans, Çevrimiçi Hizmet ve Abonelik Hizmeti Sözleşmesi

Aşağıdaki şartlar ve koşulların yanı sıra buraya referans amacıyla eklenmiş olup http://www.3ds.com/terms/ost sitesinde yayınlanan ve tanımlı Yazılım veya Çevrimiçi Hizmetler ile ilgili özel şartlar olan diğer tüm şartlar, nihai kullanıcı olarak tarafınız (kişi veya şirket) ile genel merkezi 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 ABD adresinde bulunan ve bir Delaware şirketi olan Dassault Systèmes SolidWorks Corporation ("DS SolidWorks") arasında, (i) SOLIDWORKS® adıyla bilinen bilgisayar yazılımından ve DS SolidWorks tarafından lisansı verilen belirli diğer yazılımlardan (tüm ülkelerde SOLIDWORKS Simulation analiz ürünleri serisi, SOLIDWORKS Composer ve SOLIDWORKS veri yönetimi ürünleri serisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan) ve/veya veri tabanları, makinede okunabilen formda 2 boyutlu ve 3 boyutlu modeller dahil içerik ("Yazılım") ve/veya (ii) çevrimiçi hizmetlerden yani Teklife ve ilgili diğer hizmetlere çevrimiçi erişim ve bu hizmetleri kullanımdan ("Çevrimiçi Hizmetler") oluşan çeşitli tekliflere (birlikte "Teklif") ilişkin yasal sözleşmeyi ("Sözleşme") teşkil etmektedir. "Teklif" ifadesi, (i) bir abonelik hizmeti veya başka bir destekleyici düzenleme kapsamında muhtelif zamanlarda alabileceğiniz tüm Teklif güncellemelerini veya yükseltmelerini, (ii) muhtelif zamanlarda sipariş edebileceğiniz ve yükleyebileceğiniz tüm Teklif eklenti modüllerini ve (iii) SOLIDWORKS Teklifine entegre edilen Adobe® PDF kütüphanesi gibi üçüncü taraf yazılımlarını içerir ve işbu şartlar ve koşullar, aynıları için de geçerlidir. DS SolidWorks, Teklifi herhangi bir bilgisayara yükleme, herhangi bir bilgisayarda kullanma veya kopyalama hakkı vermeden hiçbir bilgisayara yükleyemez, hiçbir bilgisayarda kullanamaz veya kopyalayamazsınız. DS SolidWorks, işbu Sözleşmede belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde size münhasır olmayan bir erişim ve/veya indirme ve kullanma hakkı sunmaktadır. Teklifi içeren kutuyu açmadan veya Teklifi veya Çevrimiçi Hizmetleri kurmadan ve kullanmadan ÖNCE işbu şartları ve koşulları dikkatlice okumanız gerekir. Teklifi içeren kutunun açılması ya da Teklifin veya Çevrimiçi Hizmetlerin kurulması ve kullanılması, işbu şartlara ve koşullara tabi olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. İşbu şartları ve koşulları kabul etmiyorsanız Teklifi içeren kutuyu ve birlikte gönderilen öğeleri (yazılı materyaller dahil) para iadesi için geri gönderin. Teklife ilişkin olarak bu belge bir lisans sözleşmesidir, satış sözleşmesi değildir.

1.A. Lisans ve Kullanım Haklarının Verilmesi. DS SolidWorks, Teklifi ve Teklifle birlikte gönderilen basılı ve/veya elektronik kullanıcı belgelerini ("Belgeler") işbu Sözleşmeye uygun bir şekilde kullanmanız için size münhasır olmayan ve başkasına devredilemez bir hak vermektedir. Teklifin tek kullanıcı lisansı için ödeme yaptıysanız işbu Sözleşme, geçerli kanun veya düzenlemeler çerçevesinde ve Teklifi, kullanılacağı ülkedeki bir DS SolidWorks satıcısından satın almış olmanız kaydıyla Teklifin bir (1) kopyasını genel merkezinizin bulunduğu ülkede ya da şubelerinizden biri tarafından lisans satıcınızdan satın alındıysa ilgili şubenin bulunduğu ülkede aynı anda tek bir bilgisayarda yüklemenize ve kullanmanıza izin verir. Bilgisayarınızı değiştirdiğinizde lisansı eski bilgisayarınızdan yeni/sürümü yükseltilen bilgisayarınıza taşımanız gerekmektedir. Bu Teklifi, DS SolidWorks'ün önceden yazılı onayıyla başka bir ülkeye taşıyabilirsiniz. Onay verilmesi halinde bu tür bir taşıma için ücret ödenmesi gerekebilir. Teklifin ağ lisansı sürümüne ("SNL") sahipseniz Teklifin lisanslandığı ülkede sahip olduğunuz lisans sayısı kadar Teklifin kopyasını istediğiniz zaman kullanabilirsiniz (aşağıdaki 1.A.b Bölümüne bakın). Teklif geçici belleğe yani RAM'e yüklendiyse veya bir kullanıcı oturum açmışsa Teklif, bilgisayarda "kullanılmaktadır". Teklifin yüklü olduğu bilgisayar sayısı veya Teklifin potansiyel kullanıcılarının sayısı satın almış olduğunuz lisans sayısını aşarsa Teklifi aynı anda kullananların sayısının satın alınmış olan lisans sayısını aşmamasını sağlamak için Teklifin SNL sürümünü yüklemeniz gerekmektedir. Ayrı modül gruplarından oluşan lisans setleri (SOLIDWORKS Professional gibi), birbirlerinden ayrı bir şekilde farklı bir ortama aktarılamaz (örn. tek bir SOLIDWORKS Professional lisansı varsa Toolbox bir bilgisayara, PhotoView 360 başka bir bilgisayara aktarılamaz). Kayıt sırasında (aşağıdaki 9. Maddeye bakın) satın almış olduğunuz Tekliflerin maksimum potansiyel kullanıcı sayısını bize bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, yaklaşan güncellemeleri ve diğer önemli bilgileri kendilerine bildirebilmemiz için tüm potansiyel kullanıcıların adlarını da bize bildirmenizi tavsiye ederiz. Teklifin tüm kopyalarının sayısı ve konumuna ilişkin doğru ve güncel kayıtlar tutmanız; Teklifin işbu Sözleşmenin şartlarına uygun bir şekilde kullanımını denetlemeniz ve kontrol etmeniz ve ayrıca makul bir talep halinde bu kayıtların kopyalarını DS SolidWorks'e sunmanız gerekmektedir. Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımı, adlandırılan kullanıcı tabanlı modda verilir yani herhangi bir zamanda tek bir bilgisayardan Çevrimiçi Hizmetleri kullanmak için kendine özgü bir kullanıcı adı ve parola ile tanımlanan tek bir kullanıcı ("Adlandırılan Kullanıcı") için yetki verilir. Çevrimiçi Hizmet kullanıcılarının aynı kullanıcı adını ve parolayı kullanmamalarını veya bunları paylaşmamalarını sağlayacaksınız. Adlandırılan Kullanıcılar, Çevrimiçi Hizmetleri kullanmaya yetkili kişilerin sayısının, bu tür Teklif için size verilen maksimum hak sayısını aşmaması kaydıyla kalıcı personel değişikliklerini yansıtmak için gerektiği şekilde değiştirilebilir. DS SolidWorks'ün talebi halinde, (i) Adlandırılan kullanıcıların sayısını, (ii) Teklifin kullanım şeklini ve (iii) Çevrimiçi Hizmetlerin çalıştığı veya Teklifleri yüklediğiniz sistemlerin türlerini ve konumlarını belirten imzalı bir belgeyi uygun şekilde DS SolidWorks'e sunacaksınız. Tarafınızca kullanımı belirlemek için DS SolidWorks, erişim haklarını ve kullanımı analiz etmek amacıyla size Teklifler kapsamında veya ayrıca bir veya daha fazla yardımcı hizmetler sağlayabilir. Böyle bir durumda, varsa bu tür yardımcı hizmet veya hizmetlerin yürütülmesinden kaynaklanan düzenlenmemiş ve değiştirilmemiş çıktı dosyalarını ve/veya raporları, söz konusu dosya veya dosyaların Tekliflerin fiili kullanımını gösterdiğini belirten imzalı bir beyanla birlikte sunacaksınız. İşbu Sözleşmenin şartlarına uyumunuzu izlemek için tüm makul yöntemlerin uygulanmasından sorumlusunuz.

Teklifin SNL sürümü için lisans ücreti ödediyseniz ya da SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional kullanıyorsanız aşağıdaki ek şartlar da lisansınız için geçerlidir:

a. Teklifin SNL sürümü, aynı anda yalnızca satın almış olduğunuz sayıda lisansın kullanılmasına izin veren bir güvenlik cihazı veya entegre yazılım güvenliği mekanizması ile birlikte bir ağ sunucusunda yüklü olmalıdır. Ek lisanslar gerekli oldukça muhtelif zamanlarda ağ lisansına eklenebilir.

b. İlgili SNL'ler kullanıldıkları ülkede lisanslı olduğu sürece ağ, farklı ülkelerde kullanılan SNL'leri içerebilir, yani, geçerli kanun veya düzenlemeler çerçevesinde bir ülkede kullanılması gereken SNL sayısı, söz konusu ülkedeki DS SolidWorks satıcısından satın alınmalıdır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sunucuda yüklü ve buradan yönetilen SNL'ler, bir SNL'nin Brezilya'da ve bir SNL'nin de Meksika'da satın alınmış olması şartıyla Brezilya'daki bir kişi ve Meksika'daki bir kişi tarafından kullanılabilir. Ancak SNL'nin yüklü olduğu sunucu, SNL'nin lisanslandığı ülkeden farklı bir ülkede bulunuyorsa SNL'lerin uygun bir şekilde yönetilebilmesi için bu durumu sipariş sırasında DS SolidWorks satıcınıza bildirmeniz gerekir.

c. Ayrıca SNL sürümünün yüklü olduğu ağ, sunucu ile aynı küresel bölgede bulunan aynı tüzel kişiliğin veya grubun istemci makinelerine lisans sunabilir. (Bu amaçla DS SolidWorks; Kuzey Yarımküre, Avrupa/Orta Doğu/Afrika ve Asya'nın geri kalanı/Avustralya olmak üzere üç küresel bölge tanımlamaktadır). Örneğin, Kuzey Yarımkürede bulunan bir sunucuda kullanılan tüm lisanslar, Kuzey Yarımküre'deki ülkeler için lisanslanmalıdır. Sunucunun konumundan bağımsız olarak daima ABD ve Birleşik Krallık ihracat kontrolü kanunlarına uymaya devam etmeniz gerekir.

d. Yukarıdaki (a) - (c) bentlerine ilişkin olarak SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisansları için yalnızca (a) bendi geçerlidir. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisansları için geçerli olan ek şartlar ve koşullar, aşağıda 1.D Maddesinde belirtilmiştir.

Adobe® PDF yazılımı ile çalışırken elektronik belgelerinizi yazdırmak, görüntülemek ve düzenlemek amacıyla yazı tipi yazılımının kopyalarını bu belgelere yerleştirebilirsiniz. Ayrıca, yerleştirdiğiniz yazı tipi yazılımı Adobe web sitesinin http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html sayfasında "düzenlenebilir yerleştirme için lisanslı" olarak tanımlanmışsa söz konusu yazı tipi yazılımının kopyalarını elektronik belgelerinizi düzenlemek amacıyla da yerleştirebilirsiniz. Bu lisans kapsamında başka bir yerleştirme hakkı verilmemekte veya ima edilmemektedir. Teklif (bir ağ sunucusu yerine) bir bilgisayarın sabit diskinde veya başka bir depolama cihazında kalıcı olarak yüklüyse söz konusu bilgisayarı kullanan kişi, orijinal kopya kullanımda değilken Teklifi taşınabilir veya sabit bir bilgisayarda da kullanabilir ancak Teklifin etkin abonelik hizmeti kapsamında olması gerekir (işbu Sözleşmede tanımlandığı gibi).

1.B. eDrawings® Professional Ek Lisans Şartları. SOLIDWORKS® eDrawings Professional yazılımı bir işbirliği aracıdır. SOLIDWORKS eDrawings Professional, oluşturduğunuz model dosyalarıyla birlikte SOLIDWORKS eDrawings Professional'ın bir kısmını kopyalamanızı ve söz konusu dosyaları diğer hususların yanında modellerinizi görüntülemeniz, işaretlemeniz ve değerlendirmeniz için işbirliği yaptığınız üçüncü taraflara sunmanızı sağlar ve DS SolidWorks size bunun için bir lisans verir.

1.C. Workgroup PDM Ek Lisans Şartları. Her bir SOLIDWORKS Workgroup PDM veya Workgroup PDM Contributor lisansı (müşteri lisansı), Working Group PDM kasa işlevini kendi belirleyeceğiniz sınırsız sayıda sunucuya yükleme hakkı içerir. Workgroup PDM Viewer uygulamasını etkinleştirmek istediğiniz her bir Workgroup PDM kasası için ayrı bir Workgroup PDM Viewer lisansı gereklidir.

1.D. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional Ek Lisans Şartları. (a) DS SolidWorks, SOLIDWORKS PDM Professional yazılımının bir Sunucu + İstemci Erişim Lisansı [CAL] modeli, Microsoft® SQL Server™ 2008 R2 ve daha eski sürümleri için İşlemci başına model veya SQL Server 2014 ve daha yeni sürümleri için Çekirdek başına modelde kullanılması için lisans vermektedir. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional kasasına veya arşiv sunucusuna (ve yalnızca SOLIDWORKS PDM Professional lisansları için SOLIDWORKS PDM Professional Web sunucusuna) aynı anda bağlı olan her kullanıcı için bir (1) SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisansına sahip olmak kaydıyla SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional yazılımını bir ağda veya başka birçok istasyonlu/istemcili ortamda kullanabilirsiniz. SQL Server 2014 Standart Sürümü, Çalışma Zamanı Kısıtlamalı Kullanım Teklifi lisans şartları, eşzamanlı kullanıma ilişkin diğer hükümleri içerir. SQL Server 2014 Express Edition lisans şartları ve SQL Server 2014 Standart Sürümü, Çalışma Zamanı Kısıtlamalı Kullanım Teklifi lisans şartları sırasıyla SOLIDWORKS PDM Standard yazılımı ve SOLIDWORKS PDM Professional yazılımı siparişleriyle birlikte gönderilir ve buraya referans amacıyla eklenmiştir. (b) SOLIDWORKS PDM Professional, Oracle Corporation ve bağlı şirketleri ("Oracle") tarafından sunulan yerleşik yazılım programlarını ("Oracle Programları") içerir ve yukarıdaki 1. Bölüm hükümlerinden bağımsız olarak Oracle veya lisansörleri, Oracle Programlarına ilişkin tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurur ve her biri işbu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarıdır. Oracle Programları kısıtlamalı lisansa tabidir, yalnızca bağlantılı uygulama paketleriyle birlikte kullanılabilir ve tarafınızca değiştirilemez. Bazı Oracle Programları, bu programların standart teslimatının bir parçası olarak kaynak kodu içerebilir. Bu kaynak kodu, işbu Sözleşmenin şartlar ve koşullarına tabi olacaktır. (c) Bazı Oracle Programlarıyla kullanımı uygun veya gerekli olabilecek üçüncü taraf teknolojileri, uygulama programı belgelerinde belirtilmiş veya DS SolidWorks tarafından başka bir yolla bildirilmiş olup bu teknolojileri, işbu Sözleşmenin şartları kapsamında değil, uygulama paket belgelerinde belirtilen veya DS SolidWorks tarafından başka bir yolla bildirilen üçüncü taraf lisans sözleşmesinin şartları kapsamında yalnızca uygulama paketiyle birlikte kullanımınız için tarafınıza lisans verilmiştir. (d) (i) DS SolidWorks'ün Oracle Programlarını kullanımınızı denetlemesine izin vermeyi, (ii) bu denetim sırasında DS SolidWorks'e makul yardımları ve bilgilere erişim imkanını sağlamayı ve (iii) DS SolidWorks'ün bu denetimlerin sonuçlarını Oracle'a raporlamasına veya DS SolidWorks'ün denetim yapma hakkını Oracle'a (denetim sonucunda tarafınızın veya DS SolidWorks'ün maruz kaldığı masrafları ödeme konusunda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk olmaksızın) devretmesine izin vermeyi kabul edersiniz. (e) SOLIDWORKS PDM Professional'ın Amerika Birleşik Devletleri veya Birleşik Krallık'ın ihracat kontrolü kanunlarına tabi olan yazılımlar ve teknik veriler içerdiğini kabul eder ve uygun Amerika Birleşik Devletleri veya yabancı ülke lisansları olmadan ve DS SolidWorks'ün veya lisansörlerinin yazılı onayını almadan SOLIDWORKS PDM Professional'ı doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi veya yeniden ihraç etmemeyi ve SOLIDWORKS PDM Professional'ı lisansı ilk satın aldığınız ülkenin dışına çıkarmamayı kabul edersiniz.

1.E. Çevrimiçi Hizmetler için Ek Şartlar.

a. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetleri www.3ds.com/terms/sla sitesinde yayınlandığı şekilde, o sırada geçerli olan hizmet seviyesi sözleşmesine ("Service Level Agreement") uygun olarak sağlayacaktır.

b. Hakkında bilgi toplanan bir kişi ile ilgili bilgilerin tek başına veya söz konusu kişiye ait diğer bilgilerle birlikte doğrudan veya dolaylı olarak bu kişiyi tanımlamaya neden olabilecek her türlü bilgi ("Kişisel Veriler") dahil Çevrimiçi Hizmetler kullanılarak tarafınızca veya herhangi bir yetkili kullanıcı tarafından DS SolidWorks'e sunulan tüm veriler ("Veriler") yegane olarak sizin mülkiyetinizde veya bu tür Verileri gönderen yetkili kullanıcıların mülkiyetinde olacaktır. Tüm Verilere ilişkin telif hakkı izinlerinin alınmasına, bunların doğruluğuna, kalitesine, eksiksizliğine, hukuki geçerliliğine, güvenilirliğine ve uygunluğuna ilişkin yegane sorumluluk size aittir. İşbu Sözleşmenin şartlarına ve koşullarına tabi olarak, Çevrimiçi Hizmetleri sağlamak ve sürdürmek için makul bir şekilde gerekli olduğu ölçüde Müşteri Verilerini kullanmak, kopyalamak, saklamak ve aktarmak için DS SolidWorks'e münhasır olmayan bir lisans verirsiniz. DS SolidWorks ve bağlı şirketleri dahil DS SolidWorks çalışanlarının ve alt yüklenicilerinin, işbu Sözleşmenin ifası ile ilgili olarak Verilerinize erişebileceklerini kabul edersiniz. (i) Çevrimiçi Hizmetleri geçerli kanunları veya düzenlemeleri ihlal edecek şekilde kullanmanızdan ve/veya (ii) ilgili Verilerden dolayı üçüncü taraf haklarının herhangi bir ihlalinden, bu haklara tecavüzden veya bu hakların kötüye kullanılmasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm üçüncü taraf hak taleplerine karşı DS SolidWorks'ü ve bağlı şirketlerini savunacaksınız. Ayrıca, bu tür hak taleplerinden doğan, tarafınızca imzalanmış yazılı bir sulh sözleşmesinde kabul edilen veya velhasıl yetkili bir mahkeme tarafından DS SolidWorks aleyhinde verilen tüm giderleri, zararları ve masrafları (makul avukat masrafları dahil) ödeyeceksiniz ancak (i) DS SolidWorks'ün, bu tür bir hak talebiyle ilgili olarak size önceden yazılı bir bildirimde bulunması ve (ii) DS SolidWorks'ün, söz konusu hak talebinin ve ilgili uzlaşma görüşmelerinin savunulması için size yegane kontrol yetkisi vermesi ve hak talebinin savunulması ve anlaşmaya bağlanması sırasında makul işbirliği sunması gerekir.

c. Veri Depolama. Çevrimiçi Hizmetlerin parçası olarak DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetler süresince ve ilgili Offering Specific Terms'te (OST) belirtilen depolama boyutu sınırları çerçevesinde Verilerinizin depolanmasını sağlayacaktır. Bu depolama sınırlarını aşmanız halinde gerekli ek depolama kapasitesi siparişi vererek veya depolanan Verilerin boyutunu azaltarak DS SolidWorks'ün bildiriminden itibaren on beş (15) gün içinde bu durumu düzelteceksiniz.

d. Veri Gizliliği. Kişisel Verilerinize ilişkin herhangi bir işlemin veya işlemler dizisinin (toplama, düzenleme, uyarlama, silme, depolama, kullanma, kaydetme, birbirine bağlama, danışma, ifşa etme ve aktarma dahil ancak bunlarla sınırlı değil) işlenmesine yönelik amaçları ve araçları belirlediğiniz ve geçerli tüm veri koruma yasalarına ekseriyetle uyum sağladığınız için veri denetleyicisi olursunuz ("Veri Denetleyicisi"). Her zaman Kişisel Verilerinizin yegane Veri Denetleyicisi olduğunuzu ve olacağınızı ve bu nedenle, (i) Kişisel Verilerin aktarımı, (ii) hakkında Kişisel Veriler toplanan ve kullanılan kişilerin bilgileri ve (iii) bu kişilerin haklarına erişim, bu hakları değiştirme ve çıkarma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesi için uygulanabilecek geçerli tüm veri gizliliği kanunlarına veya diğer tüm düzenlemelere uyulmasından sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

e. Güvenlik. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetler için güvenlik süreçlerinin uygulanması ve Verilerinizin benzer hizmetlere ilişkin endüstri standartları ile uyumlu olması için ticari olarak makul çaba gösterecektir.

f. Gizlilik. Gizli Bilgi, yazılı olarak açıklandığında "Gizli" şeklinde sınırlayıcı bir açıklama yazısı ile açık bir şekilde işaretlenmiş, niteliği itibariyle gizli olan, halka açık olmayan bilgi anlamına gelir. Gizli Bilgi, Gizli Bilgiye maruz kalmış kişilerin aklına gelebilecek fikirleri ve kavramları içermez. Çevrimiçi Hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve sona erdikten veya sonlandırıldıktan sonra bir (1) yıl süresince siz ve DS SolidWorks, bu tür Gizli Bilgilerin ifşa edilmesini, yayınlanmasını veya dağıtılmasını önlemek için sizin veya DS SolidWorks'ün benzer nitelikteki kendi gizli bilgilerinize gösterdiğiniz gibi aynı şekilde özen göstererek, diğer tarafın bu tür Çevrimiçi Hizmetler kapsamında elde edilen Gizli Bilgilerini korumayı ayrı ayrı taahhüt edersiniz. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetler sağlamak için Gizli Bilgilerinizi gerekli olduğu ölçüde DS SolidWorks ile uygun bir gizlilik sözleşmesi yapmış olan üçüncü taraflara ifşa etmeye yetkilidir. Gizlilik yükümlülüğü, (i) söz konusu bilgi ifşa eden taraftan alındığı sırada herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmadan halihazırda ifşa edilen tarafın mülkiyetinde olan; (ii) ifşa eden tarafın Gizli Bilgilerine atıfta bulunulmaksızın ifşa edilen tarafça bağımsız olarak geliştirilen; (iii) işbu Sözleşme ihlal edilmeksizin halka açık olan veya halka açık hale gelen; (iv) bir gizlilik yükümlülüğü olmadan ifşa edilen tarafça üçüncü taraftan meşru bir şekilde alınan; (v) ifşa eden tarafın yazılı izniyle kendisi tarafından ifşa edilmek üzere açıklanan ya da (vi) adli veya idari bir karar gereğince ifşa edilmesi gereken (ancak ifşa edilen tarafın, ifşa eden tarafa anında bilgi vermesi ve söz konusu karara göre geçerli bilginin ifşa edilmesini ve kullanılmasını sınırlamak için ifşa eden tarafla makul bir şekilde işbirliğinde bulunması gerekir) herhangi bir bilgi için geçerli değildir. Bu maddeye göre DS SolidWorks tarafından gizlilik yükümlülüklerinin ihlaline yönelik olarak DS SolidWorks'ün yegane sorumluluğu ve sizin yegane çözüm yolunuz, işbu Sözleşmeyi feshetmektir.

g. Üçüncü Taraf İçeriği. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetler aracılığıyla sağlanmış veya yayınlanmış olan herhangi bir içeriğinizi veya üçüncü taraf içeriğini kontrolü altına almaz ve bu içeriklere ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

h. Avrupa Birliği (AB), İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç Vatandaşları İçin Geçerli Şartlar.

 1. Tanımlar - Bu alt bölüme (h) ait tanımlar:

  "Geçerli Veri Koruma Yasaları" 25 Mayıs 2018 itibarıyla 2016/679 sayılı Düzenleme (AB) (Genel Veri Koruma Düzenlemesi) ve Genel Veri Koruma Düzenlemesi uyarınca kabul edilen tüm yetki devrine dayanan ve uygulama niteliğindeki fiilleri ve üye devletlerin verilerin İşlenmesine uygulanan Genel Veri Koruma Düzenlemesinin hükümlerini belirleyen yasalarını ifade eder.

  "Denetçi", "Veri Sahibi", "Kişisel Veri", "İşlemek/İşleme", "İşleyen" ve "Kişisel Verilerin İhlali", Geçerli Veri Koruma Yasalarındaki anlamları ifade eder.

  "Alt İşleyen" DS SolidWorks ya da DS SolidWorks'ün başka bir Alt İşleyeni tarafından atanan, DS SolidWorks'ten veya DS SolidWorks'ün başka bir Alt İşleyeninden Kişisel Verileri sadece ve münhasıran bu Sözleşmenin koşulları uyarınca ve varsa yazılı bir alt sözleşmenin koşulları uyarınca sizin adınıza İşlemek amacıyla alan herhangi bir İşleyeni ifade eder.

 2. Veri Gizliliği. Bir veya daha fazla Teklife sağladığınız erişimin veya tekliflerin kullanımının bir parçası olarak İşlenecek Kişisel Verilerin tek Veri Denetçisinin daima siz olacağınızı ve dolayısıyla (i) Kişisel Verilerin devredilmesi, (ii) Veri Sahiplerinin bilgilendirilmesi ve (iii) Veri Sahiplerinin haklarına erişim sağlanması, haklarının değiştirilmesi ve silinmesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Geçerli Veri Koruma Yasalarına uygun hareket etmekten sorumlu olduğunuzu kabul ve tasdik edersiniz. DS SolidWorks, Veri İşleyen olarak, Kişisel Verileri bu Sözleşme uyarınca toplayacak, saklayacak ve işleyecektir.
 3. Veri İşleme Yeri. DS SolidWorks'ün çevrimiçi hizmetler ve destek hizmetleri sunabilmesi için işbu belgeyle DS SolidWorks'ü İşleyen olarak görevlendirirsiniz ve sunduğunuz Kişisel Verilerin ("Kişisel Verileriniz") DS SolidWorks'ün, iştiraklerinin ya da alt yüklenicilerinin bulunduğu ülkelere gönderilebileceğini, bu ülkelerde saklanabileceğini, işlenebileceğini veya verilere erişilebileceğini kabul etmiş olursunuz. DS SolidWorks bu Sözleşmede ortaya konulan veri koruma yükümlülüklerinin, sözleşme yoluyla ve/veya Avrupa Komisyonunun standart sözleşme maddeleri yoluyla, İşlemenin Geçerli Veri Koruma Yasalarının gereklerine uygun olacağı şekilde, Alt İşleyenler için de uygulanmasını sağlayacaktır.
 4. DS SolidWorks'ün Yükümlülükleri. DS SolidWorks İşleyen olarak:
  • geçerli yasanın izin verdiği azami ölçüde veya Tekliflerin lisanslı kullanım süresi boyunca (hangisi daha uzun ise) Kişisel Verilerinizi bu Sözleşmeye ve her halükarda bu Sözleşmeye uygun olan yazılı makul talimatlarınıza göre İşleyecektir;
  • Kişisel Verilerinizi İşlemek üzere yetkilendirilmiş herkesin ilgili gizlilik yükümlülüklerine tabi olmasını sağlayacaktır;
  • bu Sözleşmede belirtilen İşlemenin niteliğini dikkate alarak, bir Veri Denetçisi sıfatıyla, Genel Veri Koruma Düzenlemesinin 32. ila 36. bölümlerine ilişkin yükümlülüklerinize uygun hareket etmenize makul çerçevede yardımcı olacaktır. DS SolidWorks sizi etkileyen bir Kişisel Veri İhlalinin meydana geldiğine dair makul şüpheleri taşıyorsa (i) DS SolidWorks bu Kişisel Veri İhlalinden haberdar olduktan hemen sonra Kişisel Veri İhlali konusunda sizi bilgilendirecektir ve (ii) DS SolidWorks yetkili denetleyici kuruluş nezdindeki bilgilendirme yükümlülüklerinize uyabilmeniz için size tüm ilgili ve mevcut bilgileri sunacaktır;
  • DS SolidWorks Tekliflerinin ve DS SolidWorks'ün İşleyen olarak rolünün kullanımıyla tutarlı olacak şekilde, Veri Sahiplerinin, Geçerli Veri Koruma Yasalarındaki haklarını kullanma taleplerine yanıt olarak, yükümlülüklerinizi yerinize getirmeniz için size makul yardımı sunacaktır;
  • geçerli Veri Koruma Yasalarında zorunlu tutulan ve bu bölümde açıklanan yükümlülüklerinize uyduğunuzu göstermek için ihtiyaç duyulan ve DS SolidWorks'ün sahibi olduğu tüm bilgileri size sunacak ve DS SolidWorks'ün sağladığı belgelerle Geçerli Veri Koruma Yasalarına uygunluğun sağlandığı kanıtlanamıyorsa bir denetim yapılmasına izin verecektir. DS SolidWorks'ü böyle bir denetim hakkında otuz (30) gün önceden ve denetimin kapsamını belirterek yazılı olarak bilgilendireceksiniz; bu kapsam, DS SolidWorks tarafından sunulan belgeler bu uygunluğu gösteremediğinde sizin uygunluk durumunuzun değerlendirilmesi sınırlı tutulacaktır; bu denetim, maliyetleri tarafınızdan karşılanmak üzere sizin seçeceğiniz bağımsız bir denetçi tarafından, en fazla on iki (12) ayda bir yapılacaktır;
  • sizin adınıza gerçekleştirilen İşleme faaliyetleri nedeniyle Kişisel Verilerinizin İşlenmesine dahil olacak Alt İşleyenlerin bir listesini tutacaktır ve başka Alt İşleyenlerin eklenmesi ya da değiştirilmesiyle ilgili tüm yapılması planlanan değişiklikler hakkında sizi bilgilendirecek ve bu değişikliklere itiraz etme fırsatını size verecektir. Acil durumlar dışında, yeni bir Alt İşleyenin Kişisel Verilerinizi İşlemek için yetkilendirilmesinden en az on beş (15) gün önce bu güncelleme bilgisini almak için mevcut olan bir mekanizma aracılığıyla size bir bildirimde bulunulacaktır. Şu durumlarda DS SolidWorks'ün yeni bir Alt İşleyenden yararlanmasına makul çerçevede itiraz edebilirsiniz: (i) bu yeni Alt İşleyen Kişisel Verilerinizi İşliyorsa ve (ii) meşru bir çıkarınızın olduğunu kanıtlarsanız ve bildirimi aldıktan sonraki on beş (15) gün içinde DS SolidWorks'ü yazılı olarak bilgilendirirseniz. Tarafınızdan bir itiraz gelmediği takdirde Alt İşleyeni kabul ettiğiniz anlaşılacak ve varsayılacaktır. DS SolidWorks'ü yukarıda belirtilen süre zarfında yeni Alt İşleyenle ilgili itirazınız hakkında bilgilendirirseniz DS SolidWorks bu bildirimi aldıktan sonraki on beş (15) gün içinde bu Alt İşleyen değişikliğinden etkilenen DS SolidWorks Tekliflerini feshedebilirsiniz ve
  • bu Sözleşme feshedildikten ya da Sözleşme süresi sona erdikten sonra, sizin takdirinize bağlı olarak, tüm Kişisel Verilerinizi silecek ya da size iade edecektir ve ilgili yasanın Kişisel Verilerinizin saklanmasını gerektirdiği ya da Kişisel Verilerinizin geçerli zaman aşımı süresince kanıt amaçları doğrultusunda gerekli olduğu durumlar dışında tüm mevcut nüshaları silecektir.

1.F. Güvenlik Mekanizmaları. DS SolidWorks ve bağlı şirketleri, yazılım ürünleri korsanlığını ortadan kaldırmak için tüm yasal önlemleri almaktadır. Bu bağlamda Teklif, yasadışı kopyalarının yüklenmesini veya kullanımını tespit edebilen ve bu yasadışı kopyalarla ilgili verileri toplayıp iletebilen bir güvenlik mekanizması içerebilir. Toplanan veriler, Teklif tarafından oluşturulan hiçbir müşteri verisini içermeyecektir. Teklifi kullanarak, yasadışı bir kopyanın tespit edilmesi halinde verilerin bu şekilde tespit edilmesini, toplanmasını ve iletilmesini kabul edersiniz. Ayrıca DS SolidWorks, Teklife erişimi kontrol etmek için bir donanım kilit aygıtı, lisans yönetim yazılımı ve/veya lisans yetki anahtarı kullanma hakkını saklı tutar. Bu tür önlemlerden kaçınmak veya bu tür önlemleri atlatmak için hiçbir eylemde bulunamazsınız. DS SolidWorks tarafından sağlanan gerekli kilit aygıtı veya yetki anahtarı olmadan her türlü Teklifin kullanımı yasaktır.

1.G. İnternet Araç ve Hizmetleri. Muhtelif zamanlarda, Teklife ait bir lisans veya temel abonelik hizmeti, DS SolidWorks tarafından geliştirilen belirli İnternet araç ve hizmetleri ile entegrasyonu ve bunlara erişimi kapsayabilir. Her lisansla birlikte temel seviyede kullanım ücretsiz olarak sunulmakta olup ek ücret karşılığında ek kullanım sunulabilmektedir. Ek bilgiler için lütfen Teklifle birlikte gelen veya www.solidworks.com web sitemizde yer alan İnternet araçları açıklamalarına bakın. İnternet araç ve hizmetlerini kullanımınız da bu araç ve hizmetler için geçerli olan Kullanım Şartlarına tabidir. Bu açıklamalar, http://www.solidworks.com/sw/termsofuse.html adresinde bulunabilir ve ayrıca referans için buraya dahil edilmiştir. Bu araçlar ve hizmetler, ek ücret olmaksızın sunulduğunda ücretsizdir ve istenildiğinde değiştirilebilir ve/veya geri alınabilir.

2. Teklifin Mülkiyeti/Kopyalamaya İlişkin Kısıtlamalar. Teklif ve Belgeler üzerindeki ve kapsamındaki tüm telif hakları, ticari marka, ticari sır ve diğer mülkiyet hakları DS SolidWorks veya lisansörlerine aittir ve onlar tarafından muhafaza edilir. TEKLİF VE BELGELER, TELİF HAKKI KANUNLARI VE DİĞER FİKRİ MÜLKİYET KANUNLARI İLE KORUNMAKTADIR. Her DS SolidWorks lisansörü, bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarından biridir. Sadece bu Sözleşmede özellikle belirtilmiş olan haklara sahip olursunuz. Yedekleme amacıyla ve 1. Maddedeki lisans kısıtlamaları çerçevesinde Teklifi bilgisayarda okunabilir biçimde kopyalayabilirsiniz. Teklif veya Belgelerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet hakkı uyarısını veya herhangi bir sorumluluk beyanını çıkaramazsınız ve söz konusu tüm bu uyarı ve beyanları Teklifin işbu Sözleşme uyarınca hazırlanan tüm kopyalarında çoğaltmanız gerekir.

3. Diğer Kullanım Kısıtlamaları. Bu Sözleşme, bu Sözleşmede verilen hakların kullanımı için size verilen lisansın kanıtını teşkil eder ve tarafınızca muhafaza edilmesi gerekir. 1. Maddede verilen haklar kapsamında izin verilenler haricinde Teklifin hiçbir kısmını Tekliften ayrı veya bağımsız bir şekilde (örneğin, Microsoft SQL Server yazılımı yalnızca Sunucu + CAL modeli veya İşlemci Başına model altında diğer SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional Teklifle birlikte kullanılabilir) ve normal iş amaçları dışında kullanamazsınız ve hiçbir üçüncü tarafa (bir Web istemcisi aracılığıyla ya da doğrudan bir VPN aracılığıyla SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional erişimine ihtiyaç duyan bir üçüncü taraf hariç) Teklif erişimi veremez veya yazılımı kullandıramazsınız; bu bağlamda işbu Sözleşme ile verilen Teklifi veya erişim ve kullanım hakkını satamaz, lisansını veremez, alt lisansını veremez, devredemez, temlik edemez, uzun veya kısa süreli kiraya veremezsiniz (devre mülk düzenlemesi ile kiralama dahil). SOLIDWORKS Partner Programının itibar sahibi bir üyesi değilseniz veya bu tür bir kullanım/dağıtım için DS SolidWorks ile sözleşme imzalamadıysanız Teklifi veya Belgeleri üçüncü taraflara dağıtmak üzere uygulama geliştirmek için kullanamazsınız. Bir web barındırma hizmeti veya benzer bir hizmet ile bağlantılı kullanım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Teklifi İnternet üzerinden yükleyemez veya kullanamazsınız veya Teklifi İnternet aracılığıyla bilgisayar sisteminiz üzerinde veya başka bir şekilde üçüncü taraflara sunamazsınız. Teklif, DS SolidWorks ve lisansörlerinin ticari sırlarını (Teklifin yapısı, organizasyonu ve kodu gibi) içerdiğinden; geçerli kanunların izin verdiği durumlar haricinde Teklifi değiştiremez, Teklifin türevlerini oluşturamaz, Teklifi içeren derlemeler veya kolektif çalışmalar oluşturamaz, DS SolidWorks'le rekabet edecek amaçlar için Teklifi analiz edemez, Teklif üzerinde ters mühendislik uygulayamaz, derlemesini açamaz, parçalarına ayıramaz ve başka bir şekilde Teklifin kaynak kodunu keşfetme girişiminde bulunamazsınız.

4. Abonelik Hizmeti. Ücretini ödeyerek işbu Sözleşme kapsamında lisansını aldığınız Teklif için satıcınızdan bir abonelik hizmeti almanız durumunda satıcınız, size ilgili kopya için Teklifin en son güncellemelerini indirmek üzere çevrimiçi web erişimi, Teklifin abonelik döneminde çıkarılan tüm önemli yükseltmeleri ve telefon destek hizmetini sağlayacaktır. Yıllık veya üç aylık lisans kapsamında sipariş verilen her türlü Teklife ve Çevrimiçi Hizmetlere, abonelik hizmeti otomatik olarak dahil edilir ve bu hizmet tek başına sonlandırılamaz. DS SolidWorks, muhtelif zamanlarda Teklif güncellemesinin bir parçası olarak Microsoft yazılım bileşenlerini tekrar dağıtabilir. Bu Microsoft bileşenlerini kullanmaya uygun olduğunuzu ve bunları yalnızca bağlantılı oldukları Microsoft ürünlerinin geçerli lisanslı kopyalarına sahip olmanız halinde yükleyeceğinizi garanti edersiniz. Bu hizmet bir (1) yıl süreyle geçerlidir. Bu hizmet, bu sürenin sonunda uygun yenileme ücreti karşılığında her yıl yenilenebilir. Lisanslı Teklifin önceki bir sürümünün yükseltmesi veya güncellemesi olarak sunulan bir Teklif, önceki Teklif ile değiştirilmelidir. Ek lisans verilmemektedir; yalnızca satın almış olduğunuz abonelik hizmeti sayısı kadar güncelleme yükleyebilirsiniz. Çevrimiçi Hizmetler için geçerli olan Destek Hizmetleri politikası, ilgili hizmet süresince yani bir (1) yıl süreyle www.3ds.com/terms/support-policies web sitesinde ayrıntılı olarak belirtilir. Bu politika değişikliğe tabidir; ancak sonraki Destek Hizmeti dönemi başlayana kadar herhangi bir değişiklik yürürlüğe girmeyecektir.

5. Gizlilik Politikası. Teklifi almak için adınız ve e-posta adresiniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hakkınızdaki bazı bilgileri DS SolidWorks'e sunmanız gerekebilir. DS SolidWorks ayrıca, SOLIDWORKS veya diğer Dassault Systèmes ürünlerinin yüklü olup olmadığı ve Teklifi kullanacağınız bilgisayarın görüntü yönetici veya işletim sistemi gibi özellikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı bilgileri belirlemek için yükleme sürecinde bilgisayarınızı inceleyebilir. Teklifi indirmenin ve kullanmanın bir koşulu olarak http://www.solidworks.com/sw/privacypolicy.htm adresinde bulunan ve bildirimde bulunulmaksızın muhtelif zamanlarda güncellenebilecek olan DS SolidWorks gizlilik politikasının şartlarını da kabul edersiniz. Teklif kaydınız kapsamında DS SolidWorks tarafından toplanan bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya DS SolidWorks'ün, bağlı kuruluşlarının ya da acentelerinin tesislerinin bulunduğu başka bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir. Bu bağlamda, Teklifi kullanarak bu bilgilerin ülkeniz dışına aktarılmasına muvafakat edersiniz.

6. Süre. İşbu Sözleşme, sona ermesi üzerine veya burada belirtildiği şekilde feshedilene kadar aşağıdaki şekilde yürürlükte kalacaktır: (i) işbu Sözleşmeye uygun olarak verilen lisansların süresi çerçevesinde Teklifler için bu tür tüm lisanslar sona erene kadar veya (ii) Çevrimiçi Hizmetler için işbu Sözleşme kapsamında Çevrimiçi Hizmetlerin sipariş verildiği sözleşme süresi sona erene veya Teklif için ödemiş olduğunuz abonelik sona erene kadar. DS SolidWorks (i) işbu Sözleşmenin 1., 2. veya 3. Maddelerinin herhangi bir hükmünün ihlali dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere gerekçeli olarak veya (ii) işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz ve bildirimde bulunulduktan sonra on beş (15) gün içinde bu ihlali düzeltmemeniz halinde tarafınıza yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşme kapsamında verilen lisansı ve/veya Teklifi derhal sonlandırabilir. DS SolidWorks'ün Çevrimiçi Hizmetleri geçerli Service Level Agreement'a uygun olarak sağlayamaması ve yazılı bildirim alındıktan sonra otuz (30) gün içinde bu eksikliğin giderilmemesi halinde Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırabilirsiniz.

Siz veya DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetlerin yenilenme tarihinden en az otuz (30 gün) önce diğer tarafa bildirimde bulunmak suretiyle Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırabilirsiniz. Böyle bir bildirimde bulunulmaması halinde Çevrimiçi Hizmetler otomatik olarak yenilenecektir ve o sırada geçerli olan Service Level Agreement'a tabi olacaktır. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetleri herhangi bir zamanda değiştirebilir veya tadil edebilir. DS SolidWorks, Teklif süresince Çevrimiçi Hizmetleri önemli ölçüde azaltmayacaktır. DS SolidWorks'ün geçerli herhangi bir kanunun veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesine yol açacaksa bu paragraftaki hiçbir şey, DS SolidWorks'ün Çevrimiçi Hizmetlerin herhangi bir kısmını sunmaya devam etmesini gerektirmeyecektir.

Burada verilen Teklife erişim ve Teklifi kullanım hakkının sona erdirilmesi üzerine, bu tür tüm kullanımları derhal sonlandıracak ve DS SolidWorks'e iade edeceksiniz veya bu tür hak kapsamında yer alan Teklifin ve Belgelerin tüm kopyalarını DS SolidWorks'ün talimatları doğrultusunda imha edeceksiniz ve Çevrimiçi Hizmetlere ve abonelik hizmetine bir daha erişim sağlayamayacaksınız. DS SolidWorks'ün, Service Level Agreement'a uymaması nedeniyle Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırmanız halinde DS SolidWorks sonlandırma tarihi itibarıyla önceden ödenmiş ancak kullanılmamış olan her türlü mükerrer ücreti size geri öder. Bu geri ödeme, DS SolidWorks'ün Çevrimiçi Hizmetler sağlayamaması durumunda sizin yegane çözüm yolunuzu ve DS SolidWorks'ün yegane sorumluluğunu gösterir.

İşbu Sözleşmenin 1E.b, 1E.d., 1E.e., 1E.f., 1F, 2., 3., 5., 6., 8., 10., 11. ve 12. Madde hükümleri bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi halinde geçerli olmaya devam eder.

7. Teklif Seçimi ve Kullanımına İlişkin Sorumluluk. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Teklifin kullanımını ve Teklifin sonuçlarını denetlemek, yönetmek ve kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır: (1) istediğiniz sonuçları almak için Teklifin seçimi; (2) Teklifin uygun kullanımlarını ve Teklifin işinizde yarattığı sonuçları tespit etmek; (3) Teklifin veya herhangi bir sonucunun doğruluğunu test etmek için yeterli bağımsız prosedürleri belirlemek ve (4) Teklifin arızası durumunda veri kaybını önlemek için yeterli yedeklemeyi belirlemek. Teklif, yalnızca eğitimli profesyoneller tarafından kullanım amacıyla geliştirilmiştir. Profesyonel görüşün veya ürün dayanıklılığı, güvenliği ve işlevine yönelik fiziksel prototiplerin bağımsız testinin yerine kullanılması amaçlanmamıştır; Teklifin kullanımından kaynaklanan sonuçlardan yalnızca siz sorumlusunuz. Teklif veya herhangi bir bileşeni nükleer tesisler, yaşam destek sistemleri, havacılık veya Teklifin ya da ilgili bileşenlerin veya her ikisinin ölüme, bedensel yaralanmaya veya ciddi fiziksel ya da çevresel hasara yol açabileceği diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

DİKKAT: SOLIDWORKS Toolbox'ta sunulan bağlantı elemanları gibi belirli içerikler yalnızca yaklaşık temsillerdir ve tüm kullanıcılar için uygun olmayabilir.

8. Sınırlı Garanti, İstisnalar ve Sorumluluğun Reddine İlişkin Beyanlar; Fikri Mülkiyet Tazmini

a. Sınırlı Garanti. DS SolidWorks, Teklifin tarafınızca teslim alındığı tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca malzeme anlamında kusursuz olacağını ve büyük ölçüde Belgelere uygun performans göstereceğini garanti eder. Ayrıca DS SolidWorks, muhtelif zamanlarda sunacağı hizmetlerin makul ticari uygulamalar çerçevesinde ve uygun işçilikle gerçekleştirileceğini garanti eder. DS SolidWorks, Teklifin veya hizmetin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya Teklifin kesintisiz veya hatasız çalışacağını veya her türlü internet aracının veya hizmetinin tamamen güvenli olacağını garanti etmez. Bu garanti kapsamında DS SolidWorks'ün tüm sorumluluğu ve tarafınıza sunulan tek çözüm, uygun olmayan ortamların veya Yazılımın onarılması ya da değiştirilmesi veya hizmetin yeniden sunulması için makul çaba sarf edilmesiyle sınırlı olacaktır. Bu çabanın yetersiz kalması halinde DS SolidWorks veya DS SolidWorks'ün dağıtımcısı veya satıcısı (i) uygun olmayan Yazılımın ve faturanızın bir kopyasının iade edilmesi karşılığında Yazılım için ödemiş olduğunuz ücreti veya hizmet için ödemiş olduğunuz ücreti (hangisi geçerliyse) iade edecek veya (ii) kanunen zorunlu olan diğer çözümleri sunacaktır. Her türlü ikame Yazılım, orijinal garanti süresinin kalan kısmı boyunca veya tarafınızca teslim alındıktan sonraki otuz (30) gün boyunca (hangisi daha uzunsa) garanti altında olacaktır.

b. İstisnalar. DS SolidWorks'ün sınırlı garantisi, garanti ihlalinin (i) kaza, suistimal, hatalı kullanım veya ihmal; (ii) DS SolidWorks dışında bir tarafın eylem veya hataları; (iii) Yazılımın DS SolidWorks tarafından sağlanmayan veya Yazılımla birleştirilmesi uygun olmayan ürünler, materyaller veya yazılımlarla birleştirilmesi veya (iv) DS SolidWorks tarafından sunulan tüm güncellemeleri kullanamamanızdan kaynaklanması halinde geçersizdir.

c. Garantilere İlişkin Sınırlamalar. İşbu 8. Madde kapsamında belirtilen açık garanti, işbu Sözleşme ve muhtelif zamanlarda sağlanan herhangi bir hizmet kapsamında verilmiş olan Teklif ve Belgelere ilişkin olarak DS SolidWorks tarafından sağlanan tek garantidir. Kanunların izin en geniş verdiği ölçüde DS SolidWorks ve Adobe dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla lisansörleri, sarih, zımni, örfi veya ticaret kullanımından kaynaklanan hiçbir garantide bulunmamakta ve ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal yasağına ilişkin garantileri özellikle reddetmektedir. İddia edilen garanti ihlalinin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıldan daha uzun süre geçmişse hiçbir şekilde 8. Maddede belirtilen garantiden dolayı bir hak talebinde bulunamaz veya dava açamazsınız.

d. Yükümlülüğe İlişkin Sınırlamalar. Teklife erişim ve Teklifi kullanım hakkı veya lisansı için ödenmiş olan ücretin Teklif kullanılarak tasarlanacak, saklanacak, yönetilecek veya dağıtılacak ürünlerin değeriyle kıyaslanamayabileceğini kabul edersiniz. DS SolidWorks ve lisansörlerinin sorumluluğunu işlemin ticari değeriyle makul derecede orantılı olacak şekilde sınırlandırmak amacıyla DS SolidWorks'ün ve lisansörlerinin sorumluluğuna dair aşağıdaki sınırlamaları kabul edersiniz. Yerel kanunların aksini zorunlu kıldığı durumlar haricinde DS SolidWorks ve lisansörlerinin işbu Sözleşme kapsamında sağlanan Teklif veya Belgeyle ya da muhtelif zamanlarda sunulan hizmetlerle bağlantılı olarak oluşan sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya diğer sorumlulukları, ilgili sorumluluğu doğuran hukuki sebebin gerçekleşmesinden hemen önceki on iki (12) aylık süre içinde söz konusu Teklif için ödemiş olduğunuz ücreti aşmayacaktır. DS SolidWorks veya lisansörleri ilgili hasar ihtimali konusunda kendilerine tavsiyede bulunulmuş olsa dahi işbu Sözleşme kapsamında sağlanan Teklifin veya Belgenin ya da muhtelif zamanlarda sunulan hizmetlerin kullanımıyla veya bunların kullanılamamasıyla bağlantılı olarak oluşan doğrudan, özel, dolaylı, arızi, cezai veya netice kabilinden doğan hasarlardan (kullanım kaybı, veri kaybı, kar kaybı, itibar kaybı veya iş kaybından kaynaklanan hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır. Ancak yukarıdaki sınırlamalardan bazıları, bazı ülkelerde uygulanmayabilir. Geçerli kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, DS SolidWorks aleyhindeki herhangi bir yasal işlemin, geçerli dava hakkı ortaya çıktıktan sonra iki (2) yıl içinde uygun adli yargı yetkisiyle gerçekleştirilmesi gerekir.

e. Fikri Mülkiyet Tazmini. DS SolidWorks, işbu Sözleşme kapsamında sunulan bir Teklifin herhangi bir ülkedeki bir telif hakkını, Avrupa Patent Örgütünün bir üye devleti, Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri'nin bir patentini ihlal ettiğine ilişkin olarak üçüncü bir tarafça yapılan her türlü hak talebine karşı sizi savunacaktır ve bu tür hak talebinden doğan, DS SolidWorks tarafından imzalanmış yazılı bir sulh sözleşmesinde kabul edilen veya velhasıl yetkili bir mahkeme tarafından sizin aleyhinize verilen tüm giderleri, zararları ve masrafları (makul avukat masrafları dahil) ödeyecektir ancak (i) sizin, söz konusu hak talebiyle ilgili olarak DS SolidWorks'e önceden yazılı bildirimde bulunmanız ve (ii) Müşterinin, söz konusu hak talebinin ve ilgili uzlaşma görüşmelerinin savunulması için DS SolidWorks'e yegane kontrol yetkisi vermesi ve hak talebinin savunulması ve anlaşmaya bağlanması sırasında makul işbirliği sunması gerekir.

Böyle bir hak talebinde bulunulması halinde veya bir Teklifin böyle bir hak talebinin konusu olabileceğine (veya konusu haline getirileceğine) dair DS SolidWorks'ün makul görüşüne göre, DS SolidWorks masrafları kendisine ait olmak üzere, ilgili Teklifi kullanmaya devam etmeniz amacıyla sizin için ilgili hakkı güven altına alabilir, ihlale sebebiyet vermemesi için üzerinde değişiklik yapabilir veya bunu işlevsel bakımdan dengi olan bir başka programla değiştirebilir. Yukarıdaki seçeneklerden hiçbirinin, DS SolidWorks'ün düşüncesine göre makul olan şartlara uygun olmaması halinde DS SolidWorks, Teklife ilişkin lisansları sonlandırabilir ve/veya Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırabilir. DS SolidWorks kalıcı lisanslar için bir yetkiliniz tarafından onaylandığı şekilde, etkilenen Teklifin tüm kopyalarının imhası veya iade edilmesi üzerinden üç (3) yıl geçecek şekilde sabit oranlı amortisman uygulayarak, lisanslar için ödenen ilgili tek seferlik ücrete eşit bir tutarda, tercihinize göre ister bir kredi sağlayacak ister para iadesi yapacaktır. DS SolidWorks kalıcı olmayan lisanslar veya Çevrimiçi Hizmetler için etkilenen Çevrimiçi Hizmetler veya lisanslar için işbu belge kapsamında önceden ödenmiş ancak kullanılmamış olan tüm ücretleri iade edecektir.

DS SolidWorks'ün, (i) DS SolidWorks haricinde bir kişi tarafından bir Teklif üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik, (ii) DS SolidWorks tarafından belirtilmeyen diğer donanım, veri veya programlar ile kombinasyon halinde bir veya daha fazla Teklifin kullanımı veya (iii) en son çıkanlar dışında düzeltici yamaların veya Sürümlerin kullanımı ile ilgili herhangi bir hak talebi karşısında sizi savunmak veya tazmin etmek için hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

Bu 8.e Maddesi, fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin herhangi bir hak talebi için münhasır çözüm yolunuzu ve DS SolidWorks'ün tüm sorumluluğunu belirtmektedir.

9. Kapanma Özelliği. Teklifin, etkinleştirilmesi halinde Teklifin kullanılmadığı zamanlarda devreye giren otomatik kapanma özelliğine ("Kapanma Özelliği") sahip olduğunu kabul edersiniz. Kapanma Özelliği, Kapanma Özelliğini geçersiz kılan bir erişim kodu ("Doğrulanmış Lisans") girilmediği takdirde Teklif yüklendikten sonra otuz (30) gün içinde otomatik olarak etkinleşecektir. Doğrulanmış Lisansınızı almak için yükleme sürecinde talep edilen bilgileri elektronik olarak DS SolidWorks'e sağlayarak DS SolidWorks'e kaydolmanız gerekmektedir. Kayıt bilgilerinin alınmasının ardından DS SolidWorks sizin için bir Doğrulanmış Lisans düzenleyecektir.

10. İhracat Kuralları. Teklif ve Belgelerin size ihraç edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri veya Birleşik Krallık'ın ihracat kontrolü kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli tüm ülkelerin ihracat ve yeniden ihracat kanunlarına ve düzenlemelerine tabidir. Gerekli izinlerin, lisansların veya onayların alınmaması halinde DS SolidWorks ve lisansörlerinin size karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Söz konusu ihracat veya yeniden ihracat, ihracat lisansı veya başka bir resmi onay gerektirdiğinde, öncelikle ilgili lisansı veya onayı almadan Teklifi doğrudan veya dolaylı olarak ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz. İşbu belge kapsamında sipariş verilen tüm Tekliflerin nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların veya füze atma sistemlerinin yayılmasını içeren geçerli ihracat kanunlarının ihlalinde kullanılmayacağını ve herhangi bir ülkenin geçerli ihracat kanunlarıyla yasaklanmış ise bunların herhangi bir ülkeye, şirkete veya kişiye yöneltilmeyeceğini DS SolidWorks'e garanti edersiniz. Verilerinizin herhangi bir ülkeye aktarılabileceğini veya herhangi bir ülkede saklanabileceğini kabul edersiniz. Geçerli kanun veya düzenlemeler çerçevesinde ihracatı kontrol edilen, düzenlenen ya da herhangi bir izne veya lisansa tabi olan her türlü bilgi veya verinin veri paylaşım ortamında işlenmesinden, saklanmasından veya bu ortama yüklenmesinden kaçınmayı ve tüm kullanıcıların bunlardan kaçınmasını sağlamayı taahhüt edersiniz. Verilerinizin ihracatçısı olarak kabul edileceksiniz. Bu hükümlere uymamanız halinde DS SolidWorks yazılı bildirim üzerine işbu Sözleşmeyi feshedebilir ve işbu belge kapsamındaki Çevrimiçi Hizmetlere erişimi ve tüm lisansları sonlandırabilir.

11. Denetim. İşbu Sözleşme süresince ve Sözleşmenin sona ermesinden sonraki üç (3) yıllık süre boyunca, Teklife erişim sağlayan veya bunu kullanan kullanıcıların listesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Teklifin kullanımıyla ilgili doğru bilgi kayıtları oluşturacaksınız ve tutacaksınız. Uygun olduğu durumda bu bilgiler, Teklife erişimi ve bunların kullanımını korumak için tarafınızca devreye sokulan önlemleri ve Teklifin imhasını içerecektir. DS SolidWorks, o zaman ve yerdeki makul koşullar çerçevesinde ve masrafları kendisine ait olacak şekilde dilediği zaman Teklifi kullanımınızı ve/veya bu kayıtları denetleme ve kopyalama hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, işbu Sözleşmenin şartlarına uyumunuzu doğrulamak için DS SolidWorks'ü yetkilendirirsiniz. Bu amaçla DS SolidWorks, işinizin aksamasını en aza indirecek şekilde, normal çalışma saatleri içerisinde iş yerinizde bir denetim gerçekleştirebilir. DS SolidWorks, bu doğrulamayı gerçekleştirmek için kendisine veya DS SolidWorks'ün ilişkili olduğu herhangi bir üçüncü tarafa, uygun görüldüğü şekilde makine erişimi, sistem araçları çıktılarının kopyalarını ya da diğer elektronik veya yazılı kopya sistem bilgilerini sunmanızı mecbur tutabilir. Söz konusu denetim, Teklifin yetkisiz kullanıldığını tespit ederse Teklifin yetkisiz kullanımı sonucunda borçlu olunan tüm tutarları o zamanki liste fiyatından derhal DS SolidWorks'e ödeyeceksiniz. Bu tür yetkisiz kullanım, ilgili Teklife ilişkin yetkili kullanımınızın yüzde beşi (%5) veya fazlasına tekabül ediyorsa ilgili ücretleri ödemenizin yanı sıra bu denetim maliyetini de DS SolidWorks'e geri ödeyeceksiniz. Yukarıda açıklanan haklara ve prosedürlere istinaden DS SolidWorks, işbu Sözleşmeyi uygulama veya kanunun izin verdiği başka yollarla fikri mülkiyetini koruma hakkından feragat etmez.

12. Kanunlara Uygunluk ve Tazminat. Teklifin, Belgelerin veya her ikisinin indirilmesi, yüklenmesi ve/veya kullanımına ilişkin tüm yerel kanun ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz. Teklifi ve/veya Belgeleri kullanımınız ya da işbu Sözleşmeyi ihlalinizle herhangi bir şekilde bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü talep, dava ve incelemeden DS SolidWorks ve bağlı kuruluşlarını, alt kuruluşlarını, yetkililerini ve çalışanlarını korumayı ve onları bu durumlara karşı tazmin etmeyi kabul edersiniz.

13. Genel Hükümler. İşbu Sözleşme, Teklif ve abonelik hizmetine ilişkin olarak DS SolidWorks ile aranızdaki sözleşmenin eksiksiz ve münhasır ifadesini teşkil eder ve DS SolidWorks ile aranızda Teklif ve abonelik hizmetine ilişkin olarak bulunan yazılı veya sözlü diğer tüm sözleşmelerin veya diğer tüm iletişimlerin yerini alır ancak işbu Sözleşme, Teklif ve abonelik hizmetine ilişkin olarak DS SolidWorks ile aranızda imzalanmış olan hiçbir sözleşmenin şartlarının yerini almayacaktır. İşbu Sözleşme, Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesine bakılmaksızın Massachusetts Eyaleti maddi hukuk kanunlarına göre düzenlenecek, yorumlanacak ve uygulanacak olup resmi akit kabul edilecektir. Bu Sözleşmenin İngilizce sürümü, Sözleşmenin diğer dillere yapılan çevirilerine rağmen, her amaçla resmi metin sayılacaktır. İlgili ülkelerdeki bir mahkemenin herhangi bir gerekçe ile bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya bir kısmının uygulanamaz olduğuna karar vermesi halinde söz konusu hüküm, izin verilen azami kapsamda uygulanacak ve bu Sözleşmenin kalan hükümleri, tamamen yürürlükte kalacaktır.

14. ABD Hükümetince Kısıtlanan Haklar. Teklif, 48 C.F.R. 12.212'de (EYLÜL 1995) kullanıldığı şekliyle "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari yazılım belgeleri" içeren, 48 C.F.R. 2.101'de (EKİM 1995) tanımlandığı şekliyle "ticari öğe"dir ve (a) 48 C.F.R. 12.212'de belirtilen politikayla tutarlı bir şekilde sivil kuruluşlar tarafından veya sivil kuruluşlar adına satın alınmak üzere veya (b) 48 C.F.R. 227.7202-1 (HAZİRAN 1995) ve 227.7202-4'te (HAZİRAN 1995) belirtilen politikalarla tutarlı bir şekilde Savunma Bakanlığı birimleri tarafından veya Savunma Bakanlığı birimleri adına satın alınmak üzere ABD Hükümeti'ne sunulmuştur. ABD hükümetinin herhangi bir kurumundan Teklifin yukarıda belirtilenlerin ötesinde haklarla temin edilmesi yönünde bir talep almanız halinde talebin kapsamını DS SolidWorks'e bildireceksiniz ve DS SolidWorks, kendi takdirine bağlı olarak söz konusu talebi beş (5) iş günü içinde kabul edecek veya reddedecektir. Yüklenici/İmalatçı: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 ABD.

15. Kanada Lisansları. Lisanslarınızı Kanada'da satın aldıysanız aşağıdakileri kabul edersiniz:

Burada yer alan taraflar, bu Sözleşmenin ve Bildirimler dahil olmak üzere konuyla ilgili diğer belgelerin sadece İngilizce dilinde yazıldığını ve yazılacağını onaylamaktadır.

Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s’y rattache, soient rédigés en langue anglaise.

Adobe, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated’in tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

16. Windows Masaüstü Arama. Bu eklenti için Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bağlı kuruluşları) size bir lisans vermektedir. Bu eklentinin bir kopyasını birlikte kullanım ("Microsoft Windows yazılımıyla") için belirlenen, geçerli lisansa sahip her Microsoft Windows yazılımı kopyası ile kullanabilirsiniz. Microsoft Windows yazılımına sahip değilseniz bu eklentiyi kullanamayabilirsiniz. Microsoft Windows yazılımının lisans şartları, bu eklentiyi kullanımınız için de geçerlidir.

Windows Desktop Search, MSN Gizlilik Beyanı kapsamındadır (https://privacy.microsoft.com/tr-tr/privacystatement).