1. SOLIDWORKS
  2. Lisans Sözleşmesi

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation Lisans ve Çevrimiçi Hizmet ve Abonelik Hizmeti Sözleşmesi

Aşağıdaki şartlar ve koşulların yanı sıra buraya referans amacıyla eklenmiş olup http://www.3ds.com/terms/ost sitesinde yayınlanan ve tanımlı Yazılım veya Çevrimiçi Hizmetler ile ilgili özel şartlar olan diğer tüm şartlar, nihai kullanıcı olarak tarafınız (kişi veya şirket) ile genel merkezi 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 ABD adresinde bulunan ve bir Delaware şirketi olan Dassault Systèmes SolidWorks Corporation ("DS SolidWorks") arasında, (i) SOLIDWORKS® adıyla bilinen bilgisayar yazılımından ve DS SolidWorks tarafından lisansı verilen belirli diğer yazılımlardan (tüm ülkelerde SOLIDWORKS Simulation analiz ürünleri serisi, SOLIDWORKS Composer ve SOLIDWORKS veri yönetimi ürünleri serisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan) ve/veya veri tabanları, makinede okunabilen formda 2 boyutlu ve 3 boyutlu modeller dahil içerik ("Yazılım") ve/veya (ii) çevrimiçi hizmetlerden yani Teklife ve ilgili diğer hizmetlere çevrimiçi erişim ve bu hizmetlerin kullanımından ("Çevrimiçi Hizmetler") oluşan çeşitli tekliflere (birlikte "Teklif") ilişkin yasal sözleşmeyi ("Sözleşme") teşkil etmektedir. "Teklif" ifadesi, (i) bir abonelik hizmeti veya başka bir destekleyici düzenleme kapsamında muhtelif zamanlarda alabileceğiniz tüm Teklif güncellemelerini veya yükseltmelerini, (ii) muhtelif zamanlarda sipariş edebileceğiniz ve yükleyebileceğiniz tüm Teklif eklenti modüllerini ve (iii) SOLIDWORKS Teklifine entegre edilen Adobe® PDF kütüphanesi gibi üçüncü taraf yazılımlarını içerir ve işbu şartlar ve koşullar, aynıları için de geçerlidir. DS SolidWorks, Teklifi herhangi bir bilgisayara yükleme, herhangi bir bilgisayarda kullanma veya kopyalama hakkı vermeden hiçbir bilgisayara yükleyemez, hiçbir bilgisayarda kullanamaz veya kopyalayamazsınız. DS SolidWorks, işbu Sözleşmede belirtilen hükümler ve koşullar çerçevesinde size münhasır olmayan bir Teklife erişim ve/veya bu Teklifi indirme ve kullanma hakkı sunmaktadır. Teklifi içeren kutuyu açmadan veya Teklifi veya Çevrimiçi Hizmetleri kurmadan ve kullanmadan ÖNCE işbu şartları ve koşulları dikkatlice okumanız gerekir. Yazılımı içeren kutunun açılması ya da Yazılımın veya Çevrimiçi Hizmetlerin kurulması ve kullanılması, işbu şartlara ve koşullara tabi olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. İşbu şartlar ve koşulları kabul etmiyorsanız Yazılımı içeren kutuyu ve birlikte gönderilen öğeleri (yazılı materyaller dahil) para iadesi için geri gönderin. Teklife ilişkin olarak bu belge bir lisans sözleşmesidir, satış sözleşmesi değildir.

1.A. Lisans ve Kullanım Haklarının Verilmesi. DS SolidWorks, Teklifi ve Teklifle birlikte gönderilen basılı ve/veya elektronik kullanıcı belgelerini ("Belgeler") işbu Sözleşmeye uygun bir şekilde kullanmanız için size münhasır olmayan ve başkasına devredilemez bir hak vermektedir. Teklifin tek kullanıcı lisansı için ödeme yaptıysanız işbu Sözleşme, Teklifi kullanılacağı ülkedeki bir DS SolidWorks satıcısından satın almış olmanız kaydıyla Teklifin bir (1) kopyasını genel merkezinizin bulunduğu ülkede ya da şubelerinizden biri tarafından lisans satıcınızdan satın alındıysa ilgili şubenin bulunduğu ülkede aynı anda tek bir bilgisayara yüklemenize ve bu bilgisayarda kullanmanıza izin verir. Satıcının bulunduğu konum ile ilgili yukarıda belirtilen sınırlama, (i) Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yer alan herhangi bir ülkedeki bir satıcıdan Teklif lisansı satın almanız ve (ii) Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yer alan herhangi bir ülkede bulunmanız halinde geçerli değildir. Bilgisayarınızı değiştirdiğinizde lisansı eski bilgisayarınızdan yeni/sürümü yükseltilen bilgisayarınıza taşımanız gerekmektedir. Bu Teklifi, DS SolidWorks'ün önceden yazılı onayıyla başka bir ülkeye taşıyabilirsiniz. Onay verilmesi halinde bu tür bir taşıma için ücret ödenmesi gerekebilir. Teklifin ağ lisansı sürümüne ("SNL") sahipseniz Teklifin lisanslandığı ülkede sahip olduğunuz lisans sayısı kadar Teklifin kopyasını istediğiniz zaman kullanabilirsiniz (aşağıdaki 1.A.b Bölümüne bakın). Teklif geçici belleğe yani RAM'e yüklendiyse veya bir kullanıcı oturum açmışsa Teklif, bilgisayarda "kullanılmaktadır". Teklifin yüklü olduğu bilgisayar sayısı veya Teklifin potansiyel kullanıcılarının sayısı satın almış olduğunuz lisans sayısını aşarsa Teklifi aynı anda kullananların sayısının satın alınmış olan lisans sayısını aşmamasını sağlamak için Teklifin SNL sürümünü yüklemeniz gerekmektedir. Ayrı modül gruplarından oluşan lisans setleri (SOLIDWORKS Professional gibi), birbirlerinden ayrı bir şekilde farklı bir ortama aktarılamaz (örn. tek bir SOLIDWORKS Professional lisansı varsa Toolbox bir bilgisayara, PhotoView 360 başka bir bilgisayara aktarılamaz). Kayıt sırasında (aşağıdaki 9. Bölüme bakın) satın almış olduğunuz Tekliflerin maksimum potansiyel kullanıcı sayısını bize bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, yaklaşan güncellemeleri ve diğer önemli bilgileri kendilerine bildirebilmemiz için tüm potansiyel kullanıcıların adlarını da bize bildirmenizi tavsiye ederiz. Teklifin tüm kopyalarının sayısı ve konumuna ilişkin doğru ve güncel kayıtlar tutmanız; Teklifin işbu Sözleşmenin şartlarına uygun bir şekilde kullanımını denetlemeniz ve kontrol etmeniz ve ayrıca makul bir talep halinde bu kayıtların kopyalarını DS SolidWorks'e sunmanız gerekmektedir. Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımı, adlandırılan kullanıcı tabanlı modda verilir yani herhangi bir zamanda tek bir bilgisayardan Çevrimiçi Hizmetleri kullanmak için kendine özgü bir kullanıcı adı ve parola ile tanımlanan tek bir kullanıcı ("Adlandırılan Kullanıcı") için yetki verilir. Çevrimiçi Hizmet kullanıcılarının aynı kullanıcı adını ve parolayı kullanmamalarını veya bunları paylaşmamalarını sağlayacaksınız. Adlandırılan Kullanıcılar, Çevrimiçi Hizmetleri kullanmaya yetkili kişilerin sayısının, bu tür Teklif için size verilen maksimum hak sayısını aşmaması kaydıyla kalıcı personel değişikliklerini yansıtmak için gerektiği şekilde değiştirilebilir. DS SolidWorks'ün talebi halinde, (i) Adlandırılan kullanıcıların sayısını, (ii) Teklifin kullanım şeklini ve (iii) Çevrimiçi Hizmetlerin çalıştığı veya Teklifleri yüklediğiniz sistemlerin türlerini ve konumlarını belirten imzalı bir belgeyi uygun şekilde DS SolidWorks'e sunacaksınız. Tarafınızca kullanımı belirlemek için DS SolidWorks, erişim haklarını ve kullanımı analiz etmek amacıyla size Teklifler kapsamında veya ayrıca bir veya daha fazla yardımcı hizmetler sağlayabilir. Böyle bir durumda, varsa bu tür yardımcı hizmet veya hizmetlerin yürütülmesinden kaynaklanan düzenlenmemiş ve değiştirilmemiş çıktı dosyalarını ve/veya raporları, söz konusu dosya veya dosyaların Tekliflerin fiili kullanımını gösterdiğini belirten imzalı bir beyanla birlikte sunacaksınız. İşbu Sözleşmenin şartlarına uyumunuzu izlemek için tüm makul yöntemlerin uygulanmasından sorumlusunuz.

Teklifin SNL sürümü için lisans ücreti ödediyseniz ya da SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional ya da SOLIDWORKS Manage Professional kullanıyorsanız aşağıdaki ek şartlar da lisansınız için geçerlidir:

a. Teklifin SNL sürümü, aynı anda yalnızca satın almış olduğunuz sayıda lisansın kullanılmasına izin veren bir güvenlik cihazı veya entegre yazılım güvenliği mekanizması ile birlikte bir ağ sunucusunda yüklü olmalıdır. Ek lisanslar gerekli oldukça muhtelif zamanlarda ağ lisansına eklenebilir.

b. Her SNL kullanıldığı ülkede lisanslı olduğu sürece ağ, farklı ülkelerde kullanılan SNL'leri içerebilir. Belirli bir ülkede kullanılacak gerekli sayıda SNL söz konusu ülkedeki DS SolidWorks satıcısından satın alınmalıdır. Örneğin: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sunucuda yüklü ve buradan yönetilen SNL'ler, bir SNL'nin Brezilya'da ve bir SNL'nin de Meksika'da satın alınmış olması şartıyla Brezilya'daki bir kişi ve Meksika'daki bir kişi tarafından kullanılabilir. Ancak SNL'nin yüklü olduğu sunucu, SNL'nin lisanslandığı ülkeden farklı bir ülkede bulunuyorsa SNL'lerin uygun bir şekilde yönetilebilmesi için bu durumu sipariş sırasında DS SolidWorks satıcınıza bildirmeniz gerekir. Yukarıda belirtilen hüküm, (i) Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yer alan herhangi bir ülkedeki bir satıcıdan Teklif lisansı satın almanız ve (ii) Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yer alan herhangi bir ülkede bulunmanız halinde geçerli değildir.

c. Ayrıca SNL sürümünün yüklü olduğu ağ, sunucu ile aynı küresel bölgede bulunan aynı tüzel kişiliğin veya grubun istemci makinelerine lisans sunabilir. (Bu amaçla DS SolidWorks; Kuzey Yarımküre, Avrupa/Orta Doğu/Afrika ve Asya'nın geri kalanı/Avustralya olmak üzere üç küresel bölge tanımlamaktadır). Örneğin: Batı Yarımkürede bulunan bir sunucuda kullanılan tüm lisanslar, Batı Yarımküre'deki ülkeler için lisanslanmalıdır. Sunucunun konumundan bağımsız olarak daima ABD ve Birleşik Krallık ihracat kontrolü kanunlarına uymaya devam etmeniz gerekir.

d. Yukarıdaki (a) - (c) alt bölümlerine ilişkin olarak SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisansları ve SOLIDWORKS Manage Professional lisansları için yalnızca (a) alt bölümü geçerlidir. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisansları ve SOLIDWORKS Manage Professional lisansları için geçerli olan ek hüküm ve koşullar, aşağıda 1.C Bölümünde belirtilmiştir.

DS SolidWorks'ün onay vermesi, DS SolidWorks'ün lisans kullanımı ile ilgili raporlama ve diğer gerekliliklerine uymanız ve uygun Worldwide SolidNetwork lisans ücretini ödemeniz halinde SNL'nizi Worldwide SolidNetwork lisansına dönüştürebilirsiniz. Worldwide SolidNetwork lisansı (Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ihracat kontrol kanunlarına tabi olarak) dünya genelinde herhangi bir coğrafyaya "aktarılabilir" ve burada kullanılabilir.

Adobe PDF yazılımı ile çalışırken elektronik belgelerinizi yazdırmak, görüntülemek ve düzenlemek amacıyla yazı tipi yazılımının kopyalarını bu belgelere yerleştirebilirsiniz. Ayrıca, yerleştirdiğiniz yazı tipi yazılımı Adobe web sitesinin http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html sayfasında "düzenlenebilir yerleştirme için lisanslı" olarak tanımlanmışsa söz konusu yazı tipi yazılımının kopyalarını elektronik belgelerinizi düzenlemek amacıyla da yerleştirebilirsiniz. Bu lisans kapsamında başka bir yerleştirme hakkı verilmemekte veya ima edilmemektedir. Teklif (bir ağ sunucusu yerine) bir bilgisayarın sabit diskinde veya başka bir depolama cihazında kalıcı olarak yüklüyse söz konusu bilgisayarı kullanan kişi, orijinal kopya kullanımda değilken Teklifi taşınabilir veya sabit bir bilgisayarda da kullanabilir ancak Teklifin etkin abonelik hizmeti kapsamında olması gerekir (işbu Sözleşmede tanımlandığı gibi).

1.B. eDrawings® Professional Ek Lisans Şartları. SOLIDWORKS eDrawings Professional yazılımı bir işbirliği aracıdır. SOLIDWORKS eDrawings Professional, oluşturduğunuz model dosyalarıyla birlikte SOLIDWORKS eDrawings Professional'ın bir kısmını kopyalamanızı ve söz konusu dosyaları diğer hususların yanında modellerinizi görüntülemeniz, işaretlemeniz ve değerlendirmeniz için işbirliği yaptığınız üçüncü taraflara sunmanızı sağlar ve DS SolidWorks size bunun için bir lisans verir.

1.C. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional ve SOLIDWORKS Manage Professional Ek Lisans Şartları. (a) DS SolidWorks, SOLIDWORKS PDM Professional ve SOLIDWORKS Manage Professional yazılımının bir Sunucu + İstemci Erişim Lisansı [CAL] modeli, Microsoft® SQL Server 2008 R2 ve daha eski sürümleri için İşlemci başına model veya SQL Server 2012 ve daha yeni sürümleri için Çekirdek başına modelde kullanılması için lisans vermektedir. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional kasasına veya arşiv sunucusuna (ve yalnızca SOLIDWORKS PDM Professional lisansları için SOLIDWORKS PDM Professional Web sunucusuna) aynı anda bağlı olan her kullanıcı için bir (1) SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisansına sahip olmak kaydıyla SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional yazılımını bir ağda veya başka bir çok istasyonlu/istemcili ortamda kullanabilirsiniz. SQL Server 2014 Standart Sürümü, Çalışma Zamanı Kısıtlamalı Kullanım Teklifi lisans şartları, eşzamanlı kullanıma ilişkin diğer hükümleri içerir. SQL Server 2014 Express Edition lisans şartları ve SQL Server 2014 Standart Sürümü, Çalışma Zamanı Kısıtlamalı Kullanım Teklifi lisans şartları sırasıyla SOLIDWORKS PDM Standard yazılımı, SOLIDWORKS PDM Professional yazılımı ve/veya SOLIDWORKS Manage Professional yazılımı siparişleriyle birlikte gönderilir ve buraya referans amacıyla eklenmiştir. (b) SOLIDWORKS PDM Professional, Oracle Corporation ve bağlı şirketleri ("Oracle") tarafından sunulan yerleşik yazılım programlarını ("Oracle Programları") içerir ve yukarıdaki 1. Bölüm hükümlerinden bağımsız olarak Oracle veya lisansörleri, Oracle Programlarına ilişkin tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurur ve her biri işbu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarıdır. Oracle Programları kısıtlamalı lisansa tabidir, yalnızca bağlantılı uygulama paketleriyle birlikte kullanılabilir ve tarafınızca değiştirilemez. Bazı Oracle Programları, bu programların standart teslimatının bir parçası olarak kaynak kodu içerebilir. Bu kaynak kodu, işbu Sözleşmenin şartlar ve koşullarına tabi olacaktır. (c) Bazı Oracle Programlarıyla kullanımı uygun veya gerekli olabilecek üçüncü taraf teknolojileri, uygulama programı belgelerinde belirtilmiş veya DS SolidWorks tarafından başka bir yolla bildirilmiş olup bu teknolojileri, işbu Sözleşmenin şartları kapsamında değil, uygulama paket belgelerinde belirtilen veya DS SolidWorks tarafından başka bir yolla bildirilen üçüncü taraf lisans sözleşmesinin şartları kapsamında yalnızca uygulama paketiyle birlikte kullanımınız için tarafınıza lisans verilmiştir. (d) (i) DS SolidWorks'ün Oracle Programlarını kullanımınızı denetlemesine izin vermeyi, (ii) bu denetim sırasında DS SolidWorks'e makul yardımları ve bilgilere erişim imkanını sağlamayı ve (iii) DS SolidWorks'ün bu denetimlerin sonuçlarını Oracle'a raporlamasına veya DS SolidWorks'ün denetim yapma hakkını Oracle'a (denetim sonucunda tarafınızın veya DS SolidWorks'ün maruz kaldığı masrafları ödeme konusunda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk olmaksızın) devretmesine izin vermeyi kabul edersiniz. (e) SOLIDWORKS PDM Professional ve SOLIDWORKS Manage Professional'ın Amerika Birleşik Devletleri veya Birleşik Krallık'ın ihracat kontrolü kanunlarına tabi olan yazılımlar ve teknik veriler içerdiğini kabul eder ve uygun Amerika Birleşik Devletleri veya yabancı ülke lisansları olmadan ve DS SolidWorks'ün veya lisansörlerinin yazılı onayını almadan SOLIDWORKS PDM Professional ve/veya SOLIDWORKS Manage Professional'ı doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi veya yeniden ihraç etmemeyi, yani SOLIDWORKS PDM Professional veya SOLIDWORKS Manage Professional'ı lisansı ilk satın aldığınız ülkenin dışına çıkarmamayı kabul edersiniz.

1.D. SOLIDWORKS Education Edition, SOLIDWORKS Research Edition ve SOLIDWORKS Student Edition Ek Lisans Şartları. SOLIDWORKS Education Edition, SOLIDWORKS Research Edition ve SOLIDWORKS Student Edition yazılımlarının lisanslanması ve kullanımına ilişkin ek şartlar şu sitede yayınlanmıştır: https://www.solidworks.com/EDU_EULA_Addendum.

1.E. Çevrimiçi Hizmetler için Ek Şartlar.

a. Ek Tanımlar.

Geçerli Veri Koruma Yasaları sunduğunuz Kişisel Verilerin İşlenmesi için uygulanabilecek her türlü geçerli veri gizliliği kanunu ve diğer tüm yönetmelikler anlamına gelir.

şteri Verileri Kişisel Veriler de dahil olmak üzere, Çevrimiçi Hizmetleri kullanarak tarafınızca veya herhangi bir yetkili kullanıcı tarafından DS SolidWorks'e sunulan veriler anlamına gelir.

Kişisel Veriler Geçerli Veri Koruma Yasaları tarafından tanımlandığı şekilde bir kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. 

İşlem/İşleme Geçerli Veri Koruma Yasalarında belirtilen anlama sahiptir.

Service Level Agreement http://www.3ds.com/terms/sla sitesinde yayınlanan Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin hizmet düzeyi şartlarını ifade eder.

b. Tüm Müşteri Verileri, sadece sizin mülkiyetinizde veya bu Müşteri Verilerini gönderen yetkili kullanıcıların mülkiyetinde olacaktır. Tüm Müşteri Verilerine ilişkin telif hakkı izinlerinin alınmasına, bunların doğruluğuna, kalitesine, eksiksizliğine, hukuki geçerliliğine, güvenilirliğine ve uygunluğuna ilişkin yegane sorumluluk size aittir.

İşbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak DS SolidWorks'e, Çevrimiçi Hizmetler sağlamak, bu hizmetleri sürdürmek ve iyileştirmek için makul olarak gerektiği ölçüde Müşteri Verilerini kullanma, kopyalama, depolama ve aktarma ve Müşteri Verilerinin DS Grup Şirketleri ve DS SolidWorks alt yüklenicileri tarafından kullanılması, kopyalanması, depolanması ve aktarılması için münhasır olmayan bir lisans verirsiniz. (i) Çevrimiçi Hizmetleri geçerli kanunları veya düzenlemeleri ihlal edecek şekilde kullanmanızdan ve/veya (ii) Müşteri Verilerinden dolayı üçüncü taraf haklarının herhangi bir ihlalinden, bu haklara tecavüzden veya bu hakların kötüye kullanılmasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm üçüncü taraf hak taleplerine karşı DS SolidWorks'ü ve diğer DS Grup Şirketlerini savunacaksınız. Ayrıca, bu tür hak taleplerinden doğan, tarafınızca imzalanmış yazılı bir sulh sözleşmesinde kabul edilen veya velhasıl yetkili bir mahkeme tarafından DS SolidWorks aleyhinde verilen tüm giderleri, zararları ve masrafları (makul avukat masrafları dahil) ödeyeceksiniz ancak (i) DS SolidWorks'ün, bu tür bir hak talebiyle ilgili olarak size önceden yazılı bir bildirimde bulunması ve (ii) DS SolidWorks'ün, söz konusu hak talebinin ve ilgili uzlaşma görüşmelerinin savunulması için size yegane kontrol yetkisi vermesi ve hak talebinin savunulması ve anlaşmaya bağlanması sırasında makul işbirliği sunması gerekir.

c. Müşteri Verilerini Depolama. Çevrimiçi Hizmetler kapsamında ve ilgili Offering Specific Terms (OST) dahilindeyse DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetler süresince ve OST'de tanımlanan depolama boyutu sınırları çerçevesinde Müşteri Verilerinin depolanmasını sağlayacaktır. Bu depolama sınırlarını aşmanız halinde gerekli ek depolama kapasitesi siparişi vererek veya depolanan Müşteri Verilerinin boyutunu azaltarak DS SolidWorks'ün bildiriminden itibaren on beş (15) gün içinde bu durumu düzelteceksiniz.

d. DS Yükümlülükleri. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetleri o sırada geçerli olan Service Level Agreement uyarınca sağlayacaktır. Müşteri Verileri, (i) Çevrimiçi Hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve (ii) Sözleşme feshedildikten ya da Sözleşme süresi bittikten sonra, bu fesih veya süre bitimi sonrasında imha etmediğiniz Müşteri Verileri için bir (1) yıl süreyle gizli kabul edilecektir. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetler ve Müşteri Verilerine yönelik (i) benzer hizmetlere ilişkin endüstri standartları ile uyumlu bir şekilde ve (ii) ilgili Müşteri Verilerinin ifşa edilmesini, yayınlanmasını veya dağıtılmasını önlemek için en az kendisine ait benzer nitelikteki gizli bilgilere gösterdiği özeni göstererek güvenlik süreçlerini uygulamak için ticari açıdan makul çabayı gösterecektir. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetleri sağlamak, sürdürmek ve iyileştirmek için Müşteri Verilerini gerekli olduğu ölçüde DS SolidWorks ile uygun bir gizlilik sözleşmesi yapmış olan üçüncü taraflara ifşa etmeye yetkilidir.

Bu gizlilik yükümlülüğü: (i) söz konusu bilgi tarafınızdan alındığı sırada herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmadan halihazırda DS SolidWorks mülkiyetinde olan; (ii) Müşteri Verilerine atıfta bulunulmaksızın DS SolidWorks tarafından bağımsız olarak geliştirilen; (iii) işbu Sözleşme ihlal edilmeksizin halka açık olan veya halka açık hale gelen; (iv) bir gizlilik yükümlülüğü olmadan DS SolidWorks tarafından üçüncü taraftan meşru bir şekilde alınan; (v) yazılı izninizle tarafınızca ifşa edilmek üzere açıklanan ya da (vi) adli ya da idari bir karar uyarınca (DS SolidWorks'ün size anında bilgi vermesi ve bu karara göre geçerli bilginin ifşa edilmesini ve kullanılmasını sınırlamak için sizinle makul bir şekilde işbirliği yapması koşuluyla) yalnızca bu adli veya idari kurum ile ilgili olarak ifşa edilmesi gereken bilgiler için geçerli değildir.

e. Veri Gizliliği. Kişisel Verilere ilişkin herhangi bir işlemin veya işlemler dizisinin (toplama, düzenleme, uyarlama, silme, depolama, kullanma, kaydetme, birbirine bağlama, danışma, ifşa etme ve aktarma dahil ancak bunlarla sınırlı değil) işlenmesine yönelik amaçları ve araçları belirlediğiniz ve geçerli tüm veri koruma yasalarına ekseriyetle uyum sağladığınız için veri denetçisi ("Veri Denetçisi") olursunuz. Her zaman Kişisel Verilerin yegane Veri Denetçisi olduğunuzu ve olacağınızı ve bu nedenle, (i) Kişisel Verilerin aktarımı, (ii) hakkında Kişisel Veriler toplanan ve kullanılan kişilerin bilgileri ve (iii) bu kişilerin haklarına erişim, bu hakları değiştirme ve çıkarma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Müşterinin Kişisel Verilerinin işlenmesi için uygulanabilecek geçerli tüm veri gizliliği kanunlarına veya diğer tüm düzenlemelere uyulmasından sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

f. Üçüncü Taraf İçeriği. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetler aracılığıyla sağlanmış veya yayınlanmış olan herhangi bir içeriğinizi veya üçüncü taraf içeriğini kontrolü altına almaz ve bu içeriklere ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

g. Avrupa Birliği (AB), İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç Vatandaşları İçin Geçerli Şartlar.

(i) Tanımlar - Bu alt bölüme (g) ait tanımlar:

"Geçerli Veri Koruma Yasaları", 25 Mayıs 2018 itibarıyla 2016/679 sayılı Düzenleme (AB) (Genel Veri Koruma Düzenlemesi) ve Genel Veri Koruma Düzenlemesi uyarınca kabul edilen tüm yetki devrine dayanan ve uygulama niteliğindeki fiilleri ve verilerin İşlenmesi kapsamında üye devletlerde geçerli Genel Veri Koruma Düzenlemesinin hükümlerini belirleyen yasalarını ifade eder.

"Denetçi", "Veri Sahibi", "Kişisel Veri", "İşlem/İşleme", "İşleyen" ve "Kişisel Verilerin İhlali", Geçerli Veri Koruma Yasaları kapsamındakiyle aynı anlamları ifade eder.

"Alt İşleyen", DS SolidWorks ya da DS SolidWorks'ün başka bir Alt İşleyeni tarafından atanan, yalnızca ve münhasıran bu Sözleşmenin koşulları uyarınca ve varsa yazılı bir alt sözleşmenin koşulları uyarınca sizin adınıza İşlemek amacıyla DS SolidWorks'ten veya DS SolidWorks'ün başka bir Alt İşleyeninden Kişisel Verileri alan herhangi bir İşleyeni ifade eder.

(ii) Veri Gizliliği. Bir veya daha fazla Teklife sağladığınız erişimin veya tekliflerin kullanımının bir parçası olarak İşlenecek Kişisel Verilerin tek Veri Denetçisinin daima siz olacağınızı ve bundan dolayı (i) Kişisel Verilerin devredilmesi, (ii) Veri Sahiplerinin bilgilendirilmesi ve (iii) Veri Sahiplerinin haklarına erişim sağlanması, haklarının değiştirilmesi ve silinmesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Geçerli Veri Koruma Yasalarına uygun hareket etmekten sorumlu olduğunuzu kabul ve tasdik edersiniz. DS SolidWorks, Veri İşleyen olarak, Kişisel Verileri bu Sözleşme uyarınca toplayacak, saklayacak ve işleyecektir.

(iii) Veri İşleme Yeri. DS SolidWorks'ün Çevrimiçi Hizmetler ve destek hizmetleri sunabilmesi için işbu belgeyle DS SolidWorks'ü İşleyen olarak görevlendirirsiniz ve sunduğunuz Kişisel Verilerin ("Kişisel Verileriniz") DS SolidWorks'ün, iştiraklerinin ya da alt yüklenicilerinin bulunduğu ülkelere gönderilebileceğini, bu ülkelerde saklanabileceğini, işlenebileceğini veya verilere erişilebileceğini kabul etmiş olursunuz. DS SolidWorks işbu Sözleşmede ortaya konulan veri koruma yükümlülüklerinin, sözleşme yoluyla ve/veya Avrupa Komisyonunun standart sözleşme maddeleri yoluyla İşlemenin, Geçerli Veri Koruma Yasalarının gereklerine uygun olacağı şekilde Alt İşleyenler için de uygulanmasını sağlayacaktır.

(iv) DS SolidWorks'ün Yükümlülükleri. DS SolidWorks, İşleyen olarak:

• geçerli yasanın izin verdiği azami ölçüde veya Tekliflerin lisanslı kullanım süresi boyunca (hangisi daha uzun ise) Kişisel Verilerinizi bu Sözleşmeye ve her halükarda bu Sözleşmeye uygun olan yazılı makul talimatlarınıza göre İşleyecektir;

• Kişisel Verilerinizi İşlemek üzere yetkilendirilmiş herkesin ilgili gizlilik yükümlülüklerine tabi olmasını sağlayacaktır;

• işbu Sözleşmede belirtilen İşlemenin niteliğini dikkate alarak, Genel Veri Koruma Düzenlemesinin 32. ila 36. Bölümlerine ilişkin yükümlülüklerinize Veri Denetçisi sıfatınızla uygun hareket etmenize makul çerçevede yardımcı olacaktır. DS SolidWorks sizi etkileyen bir Kişisel Veri İhlalinin meydana geldiğine dair makul şüpheler taşıyorsa (i) DS SolidWorks bu Kişisel Veri İhlalinden haberdar olduktan hemen sonra Kişisel Veri İhlali konusunda sizi bilgilendirecek ve (ii) DS SolidWorks, yetkili denetleyici merci nezdindeki bilgilendirme yükümlülüklerinize uyabilmeniz için size tüm ilgili ve mevcut bilgileri sunacaktır;

• DS SolidWorks Tekliflerinin ve DS SolidWorks'ün İşleyen olarak rolünün kullanımıyla tutarlı olacak şekilde, Veri Sahiplerinin, Geçerli Veri Koruma Yasalarındaki haklarını kullanma taleplerine yanıt olarak, yükümlülüklerinizi yerinize getirmeniz için size makul yardımı sunacaktır;

• geçerli Veri Koruma Yasalarında zorunlu tutulan ve bu bölümde açıklanan yükümlülüklerinize uyduğunuzu göstermek için ihtiyaç duyulan ve DS SolidWorks'ün sahibi olduğu tüm bilgileri size sunacak ve DS SolidWorks'ün sağladığı belgelerle Geçerli Veri Koruma Yasalarına uygunluğun sağlandığı kanıtlanamıyorsa bir denetim yapılmasına izin verecektir. DS SolidWorks'ü böyle bir denetim hakkında en az otuz (30) gün önceden ve denetimin kapsamını belirterek yazılı olarak bilgilendireceksiniz; bu denetimin kapsamı, DS SolidWorks'ün sağladığı belgelerle uygunluğun gösterilemediği durumlarda sizin uygunluk durumunuzun değerlendirilmesiyle sınırlı tutulacak ve denetim, maliyetleri tarafınızdan karşılanmak üzere sizin seçeceğiniz bağımsız bir denetçi tarafından en fazla on iki (12) ayda bir yapılacaktır;

• sizin adınıza gerçekleştirilen İşleme faaliyetleri nedeniyle Kişisel Verilerinizin İşlenmesine dahil olacak Alt İşleyenlerin bir listesini tutacak, başka Alt İşleyenlerin eklenmesi ya da değiştirilmesi ile ilgili yapılması planlanan tüm değişiklikler hakkında sizi bilgilendirecek ve böylece size bu değişikliklere itiraz etme fırsatı verecektir. Acil durumlar dışında, yeni bir Alt İşleyenin Kişisel Verilerinizi İşlemek için yetkilendirilmesinden en az on beş (15) gün önce bu güncelleme bilgisini almak için bir mekanizma aracılığıyla size bir bildirimde bulunulacaktır. DS SolidWorks'ün yeni bir Alt İşleyenden yararlanmasına şu durumlarda makul çerçevede itiraz edebilirsiniz: (i) bu yeni Alt İşleyen Kişisel Verilerinizi İşliyorsa ve (ii) meşru menfaatinizin olduğunu kanıtlarsanız ve bildirimi aldıktan sonraki on beş (15) gün içinde DS SolidWorks'ü yazılı olarak bilgilendirirseniz. Tarafınızdan bir itiraz gelmediği takdirde Alt İşleyeni kabul ettiğiniz anlaşılacak ve varsayılacaktır. DS SolidWorks'ü yukarıda belirtilen süre zarfında yeni Alt İşleyenle ilgili itirazınız hakkında bilgilendirirseniz DS SolidWorks bu bildirimi aldıktan sonraki on beş (15) gün içinde bu Alt İşleyen değişikliğinden etkilenen DS SolidWorks Tekliflerini feshedebilirsiniz ve

• bu Sözleşme feshedildikten ya da Sözleşme süresi sona erdikten sonra, sizin takdirinize bağlı olarak, tüm Kişisel Verilerinizi silecek ya da size iade edecektir ve ilgili yasanın Kişisel Verilerinizin saklanmasını gerektirdiği ya da Kişisel Verilerinizin geçerli zaman aşımı süresince kanıt amaçları doğrultusunda gerekli olduğu durumlar dışında tüm mevcut nüshaları silecektir.

 

1.F. Güvenlik Mekanizmaları. DS SolidWorks ve bağlı şirketleri, yazılım ürünleri korsanlığını ortadan kaldırmak için tüm yasal önlemleri almaktadır. Bu bağlamda Teklif, yasadışı kopyalarının yüklenmesini veya kullanımını tespit edebilen ve bu yasadışı kopyalarla ilgili verileri toplayıp iletebilen bir güvenlik mekanizması içerebilir. Toplanan veriler, Teklif tarafından oluşturulan hiçbir müşteri verisini içermeyecektir. Teklifi kullanarak, yasadışı bir kopyanın tespit edilmesi halinde verilerin bu şekilde tespit edilmesini, toplanmasını ve iletilmesini kabul edersiniz. Ayrıca DS SolidWorks, Teklife erişimi kontrol etmek için bir donanım kilit aygıtı, lisans yönetim yazılımı ve/veya lisans yetki anahtarı kullanma hakkını saklı tutar. Bu tür önlemlerden kaçınmak veya bu tür önlemleri atlatmak için hiçbir eylemde bulunamazsınız. DS SolidWorks tarafından sağlanan gerekli kilit aygıtı veya yetki anahtarı olmadan her türlü Teklifin kullanımı yasaktır.

1.G. İnternet Araç ve Hizmetleri. Muhtelif zamanlarda, Teklife ait bir lisans veya temel abonelik hizmeti, DS SolidWorks tarafından geliştirilen belirli İnternet araç ve hizmetleri ile entegrasyonu ve bunlara erişimi kapsayabilir. Her lisansla birlikte temel seviyede kullanım ücretsiz olarak sunulmakta olup ek ücret karşılığında ek kullanım sunulabilmektedir. Ek bilgiler için lütfen Teklifle birlikte gelen veya http://www.solidworks.com web sitemizde yer alan İnternet araçları açıklamalarına bakın. İnternet araç ve hizmetlerini kullanımınız da bu araç ve hizmetler için geçerli olan Kullanım Şartlarına tabidir. Bu açıklamalar, http://www.solidworks.com/sw/termsofuse.html adresinde bulunabilir ve ayrıca referans için buraya dahil edilmiştir. Bu araçlar ve hizmetler, ek ücret olmaksızın sunulduğunda ücretsizdir ve istenildiğinde değiştirilebilir ve/veya geri alınabilir.

2. Teklifin Mülkiyeti/Kopyalamaya İlişkin Kısıtlamalar. Teklif ve Belgeler üzerindeki ve kapsamındaki tüm telif hakları, ticari marka, ticari sır ve diğer mülkiyet hakları DS SolidWorks veya lisansörlerine aittir ve onlar tarafından muhafaza edilir. TEKLİF VE BELGELER, TELİF HAKKI KANUNLARI VE DİĞER FİKRİ MÜLKİYET KANUNLARI İLE KORUNMAKTADIR. Her DS SolidWorks lisansörü, bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarından biridir. Sadece bu Sözleşmede özellikle belirtilmiş olan haklara sahip olursunuz. Yedekleme amacıyla ve 1. Bölümdeki lisans kısıtlamaları çerçevesinde Teklifi bilgisayarda okunabilir biçimde kopyalayabilirsiniz. Teklif veya Belgelerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet hakkı uyarısını veya herhangi bir sorumluluk beyanını çıkaramazsınız ve söz konusu tüm bu uyarı ve beyanları Teklifin işbu Sözleşme uyarınca hazırlanan tüm kopyalarında çoğaltmanız gerekir.

3. Diğer Kullanım Kısıtlamaları. Bu Sözleşme, bu Sözleşmede verilen hakların kullanımı için size verilen lisansın kanıtını teşkil eder ve tarafınızca muhafaza edilmesi gerekir. 1. Bölümde verilen haklar kapsamında izin verilenler haricinde Teklifin hiçbir kısmını Tekliften ayrı veya bağımsız bir şekilde (örneğin, Microsoft SQL Server yazılımı yalnızca Sunucu + CAL modeli veya İşlemci Başına model altında diğer SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional Teklifle birlikte kullanılabilir) ve normal iş amaçları dışında kullanamazsınız ve hiçbir üçüncü tarafa (bir Web istemcisi aracılığıyla ya da doğrudan bir VPN aracılığıyla SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional erişimine ihtiyaç duyan bir üçüncü taraf hariç) Teklif erişimi veremez veya yazılımı kullandıramazsınız; bu bağlamda işbu Sözleşme ile verilen Teklifi veya erişim ve kullanım hakkını satamaz, lisansını veremez, alt lisansını veremez, devredemez, temlik edemez, uzun veya kısa süreli kiraya veremezsiniz (devre mülk düzenlemesi ile kiralama dahil). SOLIDWORKS Partner Programının itibar sahibi bir üyesi değilseniz veya bu tür bir kullanım/dağıtım için DS SolidWorks ile sözleşme imzalamadıysanız Teklifi veya Belgeleri üçüncü taraflara dağıtmak üzere uygulama geliştirmek için kullanamazsınız. 12. Bölümde açıkça belirtilmediği sürece, bir web barındırma hizmeti veya benzer bir hizmet ile bağlantılı kullanım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Teklifi İnternet üzerinden yükleyemez veya kullanamazsınız veya Teklifi İnternet aracılığıyla bilgisayar sisteminiz üzerinde veya başka bir şekilde üçüncü taraflara sunamazsınız. Teklif, DS SolidWorks ve lisansörlerinin ticari sırlarını (Teklifin yapısı, organizasyonu ve kodu gibi) içerdiğinden; geçerli kanunların izin verdiği durumlar haricinde Teklifi değiştiremez, Teklifin türevlerini oluşturamaz, Teklifi içeren derlemeler veya kolektif çalışmalar oluşturamaz, DS SolidWorks'le rekabet edecek amaçlar için Teklifi analiz edemez, Teklif üzerinde ters mühendislik uygulayamaz, derlemesini açamaz, parçalarına ayıramaz ve başka bir şekilde Teklifin kaynak kodunu keşfetme girişiminde bulunamazsınız.

4. Abonelik Hizmeti. İlgili hizmetin ücretini ödeyerek işbu Sözleşme kapsamında lisansını aldığınız Teklif için satıcınızdan bir abonelik hizmeti almanız durumunda satıcınız, size ilgili kopya için Teklifin en son güncellemelerini indirmek üzere çevrimiçi web erişimi, Teklifin abonelik döneminde çıkarılan tüm önemli yükseltmeleri ve telefon destek hizmetini sağlayacaktır. Yıllık veya üç aylık lisans kapsamında sipariş verilen her türlü Teklife ve Çevrimiçi Hizmetlere, abonelik hizmeti otomatik olarak dahil edilir ve bu hizmet tek başına sonlandırılamaz. DS SolidWorks, muhtelif zamanlarda Teklif güncellemesinin bir parçası olarak Microsoft yazılım bileşenlerini tekrar dağıtabilir. Bu Microsoft bileşenlerini kullanmaya uygun olduğunuzu ve bunları yalnızca bağlantılı oldukları Microsoft ürünlerinin geçerli lisanslı kopyalarına sahip olmanız halinde yükleyeceğinizi garanti edersiniz. Bu hizmet bir (1) yıl süreyle geçerlidir. Bu hizmet, bu sürenin sonunda uygun yenileme ücreti karşılığında her yıl yenilenebilir. Lisanslı Teklifin önceki bir sürümünün yükseltmesi veya güncellemesi olarak sunulan Teklif, önceki sürüm ile değiştirilmelidir. Ek lisans verilmemektedir; yalnızca satın almış olduğunuz abonelik hizmeti sayısı kadar güncelleme yükleyebilirsiniz. Çevrimiçi Hizmetler için geçerli olan Destek Hizmetleri politikası, ilgili hizmetler süresince yani bir (1) yıl süreyle http://www.3ds.com/terms/support-policies web sitesinde ayrıntılı olarak belirtilir. Bu politika değişikliğe tabidir; ancak sonraki destek hizmeti dönemi başlayana kadar herhangi bir değişiklik yürürlüğe girmeyecektir.

5. Gizlilik Politikası. Teklifi almak için adınız ve e-posta adresiniz dahil; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hakkınızdaki bazı bilgileri DS SolidWorks'e sunmanız gerekebilir. DS SolidWorks ayrıca, SOLIDWORKS veya diğer Dassault Systèmes ürünlerinin yüklü olup olmadığı ve Teklifi kullanacağınız bilgisayarın görüntü yönetici veya işletim sistemi gibi özellikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı bilgileri belirlemek için yükleme sürecinde bilgisayarınızı inceleyebilir. Teklifi indirmenin ve kullanmanın bir koşulu olarak http://www.solidworks.com/sw/privacypolicy.htm adresinde bulunan ve bildirimde bulunulmaksızın muhtelif zamanlarda güncellenebilecek olan DS SolidWorks gizlilik politikasının şartlarını da kabul edersiniz. Teklif kaydınız kapsamında DS SolidWorks tarafından toplanan bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya DS SolidWorks'ün, bağlı kuruluşlarının ya da acentelerinin tesislerinin bulunduğu başka bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir. Bu bağlamda, Teklifi kullanarak bu bilgilerin ülkeniz dışına aktarılmasına muvafakat edersiniz.

6. Süre. İşbu Sözleşme, sona ermesi üzerine veya burada belirtildiği şekilde feshedilene kadar şu şekilde yürürlükte kalacaktır: (i) işbu Sözleşmeye uygun olarak verilen lisansların süresi çerçevesinde Teklifler için bu tür tüm lisanslar sona erene kadar veya (ii) Çevrimiçi Hizmetler için işbu Sözleşme kapsamında Çevrimiçi Hizmetlerin sipariş verildiği sözleşme süresi sona erene veya Teklif için ödemiş olduğunuz abonelik sona erene kadar. DS SolidWorks (i) işbu Sözleşmenin 1., 2. veya 3. Bölümlerinin herhangi bir hükmünün ihlali dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere gerekçeli olarak veya (ii) işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz ve bildirimde bulunulduktan sonra on beş (15) gün içinde bu ihlali düzeltmemeniz halinde tarafınıza yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşme kapsamında verilen lisansı ve/veya Teklifi derhal sonlandırabilir.

DS SolidWorks'ün Çevrimiçi Hizmetleri geçerli Service Level Agreement'a uygun olarak sağlayamaması ve DS SolidWorks yazılı bildirimi aldıktan sonra otuz (30) gün içinde bu eksikliğin giderilmemesi halinde Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırabilirsiniz. Aksi halde, siz veya DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetlerin yenilenme tarihinden en az otuz (30 gün) önce diğer tarafa bildirimde bulunmak suretiyle Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırabilirsiniz. Böyle bir bildirimde bulunulmaması halinde Çevrimiçi Hizmetler otomatik olarak yenilenecektir ve o sırada geçerli olan Service Level Agreement'a tabi olacaktır. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetleri herhangi bir zamanda değiştirebilir veya tadil edebilir. DS SolidWorks, Teklif süresince Çevrimiçi Hizmetleri önemli ölçüde azaltmayacaktır. DS SolidWorks'ün geçerli herhangi bir kanunun veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesine yol açacaksa bu paragraftaki hiçbir şey, DS SolidWorks'ün Çevrimiçi Hizmetlerin herhangi bir kısmını sunmaya devam etmesini gerektirmeyecektir.

Burada verilen Teklife erişim ve Teklifi kullanım hakkının sona erdirilmesi üzerine, bu tür tüm kullanımları derhal sonlandıracak ve DS SolidWorks'e iade edeceksiniz veya bu tür hak kapsamında yer alan Teklifin ve Belgelerin tüm kopyalarını DS SolidWorks'ün talimatları doğrultusunda imha edeceksiniz ve Çevrimiçi Hizmetlere ve abonelik hizmetine bir daha erişim sağlayamayacaksınız. DS SolidWorks'ün, Service Level Agreement'a uymaması nedeniyle Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırmanız halinde DS SolidWorks sonlandırma tarihi itibarıyla önceden ödenmiş ancak kullanılmamış olan her türlü mükerrer ücreti size geri öder. Bu geri ödeme, DS SolidWorks'ün Çevrimiçi Hizmetler sağlayamaması durumunda sizin yegane çözüm yolunuzu ve DS SolidWorks'ün yegane sorumluluğunu gösterir.

İşbu Sözleşmenin 1E.b, 1E.d, 1E.e., 1F, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bölüm hükümleri bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi halinde geçerli olmaya devam eder.

7. Teklif Seçimi ve Kullanımına İlişkin Sorumluluk. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Teklifin kullanımını ve Teklifin sonuçlarını denetlemek, yönetmek ve kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır: (1) istediğiniz sonuçları almak için Teklifin seçimi; (2) Teklifin uygun kullanımlarını ve Teklifin işinizde yarattığı sonuçları tespit etmek; (3) Teklifin veya herhangi bir sonucunun doğruluğunu test etmek için yeterli bağımsız prosedürleri belirlemek ve (4) Teklifin arızası durumunda veri kaybını önlemek için yeterli yedeklemeyi belirlemek. Teklif, yalnızca eğitimli profesyoneller tarafından kullanım amacıyla geliştirilmiştir. Profesyonel görüşün veya ürün dayanıklılığı, güvenliği ve işlevine yönelik fiziksel prototiplerin bağımsız testinin yerine kullanılması amaçlanmamıştır; Teklifin kullanımından kaynaklanan sonuçlardan yalnızca siz sorumlusunuz. Teklif veya herhangi bir bileşeni nükleer tesisler, yaşam destek sistemleri, havacılık veya Teklifin ya da ilgili bileşenlerin veya her ikisinin ölüme, bedensel yaralanmaya veya ciddi fiziksel ya da çevresel hasara yol açabileceği diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

DİKKAT: SOLIDWORKS Toolbox'ta sunulan bağlantı elemanları gibi belirli içerikler yalnızca yaklaşık temsillerdir ve tüm kullanıcılar için uygun olmayabilir.

8. Sınırlı Garanti, İstisnalar ve Sorumluluğun Reddine İlişkin Beyanlar; Fikri Mülkiyet Tazmini

a. Sınırlı Garanti. DS SolidWorks, Teklifin tarafınızca teslim alındığı tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca malzeme anlamında kusursuz olacağını ve büyük ölçüde Belgelere uygun performans göstereceğini garanti eder. Ayrıca DS SolidWorks, muhtelif zamanlarda sunacağı hizmetlerin makul ticari uygulamalar çerçevesinde ve uygun işçilikle gerçekleştirileceğini garanti eder. DS SolidWorks, Teklifin veya hizmetin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya Teklifin kesintisiz veya hatasız çalışacağını veya her türlü internet aracının veya hizmetinin tamamen güvenli olacağını garanti etmez. Bu garanti kapsamında DS SolidWorks'ün tüm sorumluluğu ve tarafınıza sunulan tek çözüm, uygun olmayan ortamların veya Yazılımın onarılması ya da değiştirilmesi veya hizmetin yeniden sunulması için makul çaba sarf edilmesiyle sınırlı olacaktır. Bu çabanın yetersiz kalması halinde DS SolidWorks veya DS SolidWorks'ün dağıtımcısı veya satıcısı (i) uygun olmayan Yazılımın ve faturanızın bir kopyasının iade edilmesi karşılığında Yazılım için ödemiş olduğunuz ücreti veya hizmet için ödemiş olduğunuz ücreti (hangisi geçerliyse) iade edecek veya (ii) kanunen zorunlu olan diğer çözümleri sunacaktır. Her türlü ikame Yazılım, orijinal garanti süresinin kalan kısmı boyunca veya tarafınızca teslim alındıktan sonraki otuz (30) gün boyunca (hangisi daha uzunsa) garanti altında olacaktır.

b. İstisnalar. DS SolidWorks'ün sınırlı garantisi, garanti ihlalinin (i) kaza, suistimal, hatalı kullanım veya ihmal; (ii) DS SolidWorks dışında bir tarafın eylem veya hataları; (iii) Yazılımın DS SolidWorks tarafından sağlanmayan veya Yazılımla birleştirilmesi uygun olmayan ürünler, materyaller veya yazılımlarla birleştirilmesi veya (iv) DS SolidWorks tarafından sunulan tüm güncellemeleri kullanamamanızdan kaynaklanması halinde geçersizdir.

c. Garantilere İlişkin Sınırlamalar. İşbu 8. Bölüm kapsamında belirtilen açık garanti, işbu Sözleşme ve muhtelif zamanlarda sağlanan herhangi bir hizmet kapsamında verilmiş olan Teklif ve Belgelere ilişkin olarak DS SolidWorks tarafından sağlanan tek garantidir. Kanunların izin verdiği en geniş ölçüde DS SolidWorks ve Adobe dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla lisansörleri, sarih, zımni, örfi veya ticaret kullanımından kaynaklanan hiçbir garantide bulunmamakta ve ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal yasağına ilişkin garantileri özellikle reddetmektedir. İddia edilen garanti ihlalinin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıldan daha uzun süre geçmişse hiçbir şekilde 8. Bölümde belirtilen garantiden dolayı bir hak talebinde bulunamaz veya dava açamazsınız.

d. Yükümlülüğe İlişkin Sınırlamalar. Teklife erişim ve Teklifi kullanım hakkı veya lisansı için ödenmiş olan ücretin Teklif kullanılarak tasarlanacak, saklanacak, yönetilecek veya dağıtılacak ürünlerin değeriyle kıyaslanamayabileceğini kabul edersiniz. DS SolidWorks ve lisansörlerinin sorumluluğunu işlemin ticari değeriyle makul derecede orantılı olacak şekilde sınırlandırmak amacıyla DS SolidWorks'ün ve lisansörlerinin sorumluluğuna dair aşağıdaki sınırlamaları kabul edersiniz. Yerel kanunların aksini zorunlu kıldığı durumlar haricinde DS SolidWorks ve lisansörlerinin işbu Sözleşme kapsamında sağlanan Teklif veya Belgeyle ya da muhtelif zamanlarda sunulan hizmetlerle bağlantılı olarak oluşan sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya diğer sorumlulukları, ilgili sorumluluğu doğuran hukuki sebebin gerçekleşmesinden hemen önceki on iki (12) aylık süre içinde söz konusu Teklif için ödemiş olduğunuz ücreti aşmayacaktır. DS SolidWorks veya lisansörleri ilgili hasar ihtimali konusunda kendilerine tavsiyede bulunulmuş olsa dahi işbu Sözleşme kapsamında sağlanan Teklifin veya Belgenin ya da muhtelif zamanlarda sunulan hizmetlerin kullanımıyla veya bunların kullanılamamasıyla bağlantılı olarak oluşan doğrudan, özel, dolaylı, arızi, cezai veya netice kabilinden doğan hasarlardan (kullanım kaybı, veri kaybı, kar kaybı, itibar kaybı veya iş kaybından kaynaklanan hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır. Ancak yukarıdaki sınırlamalardan bazıları, bazı ülkelerde uygulanmayabilir. Geçerli kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, DS SolidWorks aleyhindeki herhangi bir yasal işlemin, geçerli dava hakkı ortaya çıktıktan sonra iki (2) yıl içinde uygun adli yargı yetkisiyle gerçekleştirilmesi gerekir.

e. Fikri Mülkiyet Tazmini. DS SolidWorks, işbu Sözleşme kapsamında sunulan bir Teklifin herhangi bir ülkedeki bir telif hakkını, Avrupa Patent Örgütünün bir üye devleti, Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri'nin bir patentini ihlal ettiğine ilişkin olarak üçüncü bir tarafça yapılan her türlü hak talebine karşı sizi savunacaktır ve bu tür hak talebinden doğan, DS SolidWorks tarafından imzalanmış yazılı bir sulh sözleşmesinde kabul edilen veya velhasıl yetkili bir mahkeme tarafından sizin aleyhinize verilen tüm giderleri, zararları ve masrafları (makul avukat masrafları dahil) ödeyecektir ancak (i) sizin, söz konusu hak talebiyle ilgili olarak DS SolidWorks'e önceden yazılı bildirimde bulunmanız ve (ii) Müşterinin, söz konusu hak talebinin ve ilgili uzlaşma görüşmelerinin savunulması için DS SolidWorks'e yegane kontrol yetkisi vermesi ve hak talebinin savunulması ve anlaşmaya bağlanması sırasında makul işbirliği sunması gerekir.

Böyle bir hak talebinde bulunulması halinde veya bir Teklifin böyle bir hak talebinin konusu olabileceğine (veya konusu haline getirileceğine) dair DS SolidWorks'ün makul görüşüne göre, DS SolidWorks masrafları kendisine ait olmak üzere, ilgili Teklifi kullanmaya devam etmeniz amacıyla sizin için ilgili hakkı güven altına alabilir, ihlale sebebiyet vermemesi için üzerinde değişiklik yapabilir veya bunu işlevsel bakımdan dengi olan bir başka programla değiştirebilir. Yukarıdaki seçeneklerden hiçbirinin, DS SolidWorks'ün düşüncesine göre makul olan şartlara uygun olmaması halinde DS SolidWorks, Teklife ilişkin lisansları sonlandırabilir ve/veya Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırabilir. DS SolidWorks kalıcı lisanslar için bir yetkiliniz tarafından onaylandığı şekilde, etkilenen Teklifin tüm kopyalarının imhası veya iade edilmesi üzerinden üç (3) yıl geçecek şekilde sabit oranlı amortisman uygulayarak, lisanslar için ödenen ilgili tek seferlik ücrete eşit bir tutarda, tercihinize göre ister bir kredi sağlayacak ister para iadesi yapacaktır. DS SolidWorks kalıcı olmayan lisanslar veya Çevrimiçi Hizmetler için etkilenen Çevrimiçi Hizmetler veya lisanslar için işbu belge kapsamında önceden ödenmiş ancak kullanılmamış olan tüm ücretleri iade edecektir.

DS SolidWorks'ün, (i) DS SolidWorks haricinde bir kişi tarafından bir Teklif üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik, (ii) DS SolidWorks tarafından belirtilmeyen diğer donanım, veri veya programlar ile kombinasyon halinde bir veya daha fazla Teklifin kullanımı veya (iii) en son çıkanlar dışında düzeltici yamaların veya Sürümlerin kullanımı ile ilgili herhangi bir hak talebi karşısında sizi savunmak veya tazmin etmek için hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

Bu 8.e Maddesi, fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin herhangi bir hak talebi için münhasır çözüm yolunuzu ve DS SolidWorks'ün tüm sorumluluğunu belirtmektedir.

9. Kapanma Özelliği. Teklifin, etkinleştirilmesi halinde Teklifin kullanılmadığı zamanlarda devreye giren otomatik kapanma özelliğine ("Kapanma Özelliği") sahip olduğunu kabul edersiniz. Kapanma Özelliği, Kapanma Özelliğini geçersiz kılan bir erişim kodu ("Doğrulanmış Lisans") girilmediği takdirde Teklif yüklendikten sonra otuz (30) gün içinde otomatik olarak etkinleşecektir. Doğrulanmış Lisansınızı almak için yükleme sürecinde talep edilen bilgileri elektronik olarak DS SolidWorks'e sağlayarak DS SolidWorks'e kaydolmanız gerekmektedir. Kayıt bilgilerinin alınmasının ardından DS SolidWorks sizin için bir Doğrulanmış Lisans düzenleyecektir.

10. İhracat Kuralları. Teklif ve Belgelerin size ihraç edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri veya Birleşik Krallık'ın ihracat kontrolü kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli tüm ülkelerin ihracat ve yeniden ihracat kanunlarına ve düzenlemelerine tabidir. Gerekli izinlerin, lisansların veya onayların alınmaması halinde DS SolidWorks ve lisansörlerinin size karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Söz konusu ihracat veya yeniden ihracat, ihracat lisansı veya başka bir resmi onay gerektirdiğinde, öncelikle ilgili lisansı veya onayı almadan Teklifi doğrudan veya dolaylı olarak ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz. İşbu belge kapsamında sipariş verilen tüm Tekliflerin nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların veya füze atma sistemlerinin yayılmasını içeren geçerli ihracat kanunlarının ihlalinde kullanılmayacağını ve herhangi bir ülkenin geçerli ihracat kanunlarıyla yasaklanmış ise bunların herhangi bir ülkeye, şirkete veya kişiye yöneltilmeyeceğini DS SolidWorks'e garanti edersiniz. Verilerinizin herhangi bir ülkeye aktarılabileceğini veya herhangi bir ülkede saklanabileceğini kabul edersiniz. Geçerli kanun veya düzenlemeler çerçevesinde ihracatı kontrol edilen, düzenlenen ya da herhangi bir izne veya lisansa tabi olan her türlü bilgi veya verinin veri paylaşım ortamında işlenmesinden, saklanmasından veya bu ortama yüklenmesinden kaçınmayı ve tüm kullanıcıların bunlardan kaçınmasını sağlamayı taahhüt edersiniz. Verilerinizin ihracatçısı olarak kabul edileceksiniz. Bu hükümlere uymamanız halinde DS SolidWorks yazılı bildirim üzerine işbu Sözleşmeyi feshedebilir ve işbu belge kapsamındaki Çevrimiçi Hizmetlere erişimi ve tüm lisansları sonlandırabilir.

11. Denetim. İşbu Sözleşme süresince ve Sözleşmenin sona ermesinden sonraki üç (3) yıllık süre boyunca, Teklife erişim sağlayan veya Teklifi kullanan kullanıcıların listesi ve konumu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Teklifin kullanımıyla ilgili doğru bilgi kayıtlarını oluşturacaksınız ve tutacaksınız. Uygun olduğu durumda bu bilgiler, Teklife erişimi ve bunların kullanımını korumak için tarafınızca devreye sokulan önlemleri ve Teklifin imhasını içerecektir. DS SolidWorks, o zaman ve yerdeki makul koşullar çerçevesinde ve masrafları kendisine ait olacak şekilde dilediği zaman Teklifi kullanımınızı ve/veya bu kayıtları denetleme ve kopyalama hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, işbu Sözleşmenin şartlarına uyumunuzu doğrulamak için DS SolidWorks'ü yetkilendirirsiniz. Bu amaçla DS SolidWorks, işinize ilişkin aksamaları en aza indirecek şekilde, normal çalışma saatleri içerisinde iş yerinizde (veya Teklifin kullanımınıza yönelik olarak kurulduğu iş yerinde) bir denetim gerçekleştirebilir. DS SolidWorks, bu doğrulamayı gerçekleştirmek için kendisine veya DS SolidWorks'ün ilişkili olduğu herhangi bir üçüncü tarafa, uygun görüldüğü şekilde makine erişimi, sistem araçları çıktılarının kopyalarını ya da diğer elektronik veya yazılı kopya sistem bilgilerini sunmanızı ve denetim kayıtları oluşturan tüm uygun araçların kullanılmasına izin vermenizi gerekli kılabilir. Söz konusu denetim, Teklifin yetkisiz kullanıldığını tespit ederse Teklifin yetkisiz kullanımı sonucunda borçlu olunan tüm tutarları o zamanki liste fiyatından derhal DS SolidWorks'e ödeyeceksiniz. Bu tür yetkisiz kullanım, ilgili Teklife ilişkin yetkili kullanımınızın yüzde beşi (%5) veya fazlasına tekabül ediyorsa ilgili ücretleri ödemenizin yanı sıra bu denetim maliyetini de DS SolidWorks'e geri ödeyeceksiniz. Yukarıda açıklanan haklara ve prosedürlere istinaden DS SolidWorks, işbu Sözleşmeyi uygulama veya kanunun izin verdiği başka yollarla fikri mülkiyetini koruma hakkından feragat etmez.

12. Üçüncü Taraf Barındırma Hizmeti. Teklifin bir veya birden fazla SNL sürümünü; iyi bilinen, itibarlı bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının işlettiği bilgisayarlara uzaktan bağlanarak kurma ve kullanma ve ilgili hizmet sağlayıcısını sadece sizin için ve sizin adınıza donanımı işletmesi ve Teklifi yönetmesi için atama yetkisine sahipsiniz; ancak (i) bu yetki yalnızca Teklifin SNL sürümleri için geçerlidir, (ii) yalnızca tam yetkili kullanıcılar Teklifi kullanma hakkına sahiptir; (iii) ilgili hizmet sağlayıcısıyla yazılı sözleşme yapmanız gerekir ve bu sözleşme kapsamında hizmet sağlayıcısı, Teklife sadece yukarıda bahsedilen hizmetleri size sağlamak amacıyla erişeceğini aksi takdirde işbu Sözleşmede belirtilen tüm sınırlama ve kısıtlamalara tabi olacağını kabul eder ve (iv) ilgili hizmet sağlayıcısı DS SolidWorks'ün veya DS SolidWorks alt kuruluşları ya da bağlı kuruluşlarının rakibi olamaz. Hizmet sağlayıcısının acenteniz sayılacağını kabul eder ve onaylarsınız. Teklife yetkisiz erişim sağlandığını, Teklifin yetkisiz kişilerce kullanıldığını veya ifşa edildiğini fark etmeniz veya böyle bir durumdan şüphelenmeniz halinde hizmet sağlayıcısının Teklife erişimini derhal sonlandıracaksınız. Hizmet sağlayıcısının Teklife erişiminden veya Teklifi kullanmasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı her türlü hak talebi, masraf, hüküm, zarar veya kayba karşı (makul avukatlık ücretleri de dahil) DS SolidWorks'ü savunacak ve tazmin edeceksiniz.

SOLIDWORKS PDM Professional ve SOLIDWORKS Manage ile sağlanan SQL Server Standard lisansları halka açık bir bulut hizmetine, yani üçüncü taraf sağlayıcıların internet üzerinden sunduğu bir programlama hizmetine taşınamaz. SOLIDWORKS PDM Professional ve SOLIDWORKS Manage yazılımının üçüncü taraf sunucularda dağıtımına ilişkin diğer özel sınırlamalar geçerlidir.

13. Kanunlara Uygunluk ve Tazminat. Teklifin, Belgelerin veya her ikisinin indirilmesi, yüklenmesi ve/veya kullanımına ilişkin tüm yerel kanun ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz. Teklifi ve/veya Belgeleri kullanımınız ya da işbu Sözleşmeyi ihlalinizle herhangi bir şekilde bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü talep, dava ve incelemeden DS SolidWorks ve bağlı kuruluşlarını, alt kuruluşlarını, yetkililerini ve çalışanlarını korumayı ve onları bu durumlara karşı tazmin etmeyi kabul edersiniz.

14. Genel Hükümler. İşbu Sözleşme, Teklif ve abonelik hizmetine ilişkin olarak DS SolidWorks ile aranızdaki sözleşmenin eksiksiz ve münhasır ifadesini teşkil eder ve DS SolidWorks ile aranızda Teklif ve abonelik hizmetine ilişkin olarak bulunan yazılı veya sözlü diğer tüm sözleşmelerin veya diğer tüm iletişimlerin yerini alır ancak işbu Sözleşme, Teklif ve abonelik hizmetine ilişkin olarak DS SolidWorks ile aranızda imzalanmış olan hiçbir sözleşmenin şartlarının yerini almayacaktır. İşbu Sözleşme, Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesine bakılmaksızın Massachusetts Eyaleti maddi hukuk kanunlarına göre düzenlenecek, yorumlanacak ve uygulanacak olup resmi akit kabul edilecektir. Bu Sözleşmenin İngilizce sürümü, Sözleşmenin diğer dillere yapılan çevirilerine rağmen, her amaçla resmi metin sayılacaktır. İlgili ülkelerdeki bir mahkemenin herhangi bir gerekçe ile bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya bir kısmının uygulanamaz olduğuna karar vermesi halinde söz konusu hüküm, izin verilen azami kapsamda uygulanacak ve bu Sözleşmenin kalan hükümleri, tamamen yürürlükte kalacaktır.

15. ABD Hükümetince Kısıtlanan Haklar. Teklif, 48 C.F.R. 12.212'de (EYLÜL 1995) kullanıldığı şekliyle "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari yazılım belgeleri" içeren, 48 C.F.R. 2.101'de (EKİM 1995) tanımlandığı şekliyle "ticari madde"dir ve (a) 48 C.F.R. 12.212'de belirtilen politikayla tutarlı bir şekilde sivil kuruluşlar tarafından veya sivil kuruluşlar adına satın alınmak üzere veya (b) 48 C.F.R. 227.7202-1 (HAZİRAN 1995) ve 227.7202-4'te (HAZİRAN 1995) belirtilen politikalarla tutarlı bir şekilde Savunma Bakanlığı birimleri tarafından veya Savunma Bakanlığı birimleri adına satın alınmak üzere ABD Hükümeti'ne sunulmuştur. ABD hükümetinin herhangi bir kurumundan Teklifin yukarıda belirtilenlerin ötesinde haklarla temin edilmesi yönünde bir talep almanız halinde talebin kapsamını DS SolidWorks'e bildirirsiniz ve DS SolidWorks, tek takdir yetkisi kendinde olmak üzere söz konusu talebi beş (5) iş günü içinde kabul eder veya reddeder. Yüklenici/Üretici: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 ABD.

16. Kanada Lisansları. Lisanslarınızı Kanada'da satın aldıysanız aşağıdakileri kabul edersiniz:

Burada yer alan taraflar, bu Sözleşmenin ve Bildirimler dahil olmak üzere konuyla ilgili diğer belgelerin sadece İngilizce dilinde yazıldığını ve yazılacağını onaylamaktadır.

Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s’y rattache, soient rédigés en langue anglaise.

Adobe, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'in tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

17. Windows Desktop Search. Bu eklenti için Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bağlı kuruluşları) size bir lisans vermektedir. Bu eklentinin bir kopyasını birlikte kullanım ("Microsoft Windows yazılımıyla") için belirlenen, geçerli lisansa sahip her Microsoft Windows yazılımı kopyası ile kullanabilirsiniz. Microsoft Windows yazılımına sahip değilseniz bu eklentiyi kullanamayabilirsiniz. Microsoft Windows yazılımının lisans şartları, bu eklentiyi kullanımınız için de geçerlidir.

Windows Desktop Search, MSN Gizlilik Bildirimi kapsamındadır (https://privacy.microsoft.com/tr-tr/privacystatement).